luty 2021

  • Specjalistyczny ambulans RCKiK w Bydgoszczy

Mobilny punkt poboru krwi

Specjalistyczny ambulans włocławskiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa gościł w Radziejowie w poniedziałek, 22 lutego. Tradycyjnie, „krwiobus” zaparkowany był przed siedzibą starostwa powiatowego przy ul. Kościuszki 17.

Tego dnia celem oddania krwi zgłosiło się 46 osób, finalnie mogło ją oddać 40 (w tym 2 osoby po raz pierwszy). Łącznie ekipa z RCKiK zebrała 18 litrów tej tkanki. Każdorazowo 450 ml krwi mogą oddać osoby pełnoletnie do 65. roku życia, zdrowe, które nie mają żadnych objawów infekcji, ważące nie mniej niż 50 kilogramów. Przychodząc do mobilnego punktu poboru krwi trzeba posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL. Krwiodawcy przysługuje tzw. ekwiwalent kaloryczny, składający się m.in. z 8 tabliczek czekolady. 

Honorowi dawcy krwi mogą skorzystać z nowych przywilejów, które na czas epidemii koronawirusa wprowadzano ustawowo 26 stycznia br. Pracownicy oddający krew lub osocze mają prawo do dwóch dni wolnych od pracy – w dniu pobrania i w dniu następnym. Koszty wolnego ponosi pracodawca. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności w pracy jest zaświadczenie wystawione przez RCKiK.

Jeżeli od dnia wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, (t.j. od 14.03.2020 r.) lub stanu epidemii dawca oddał krew lub jej składniki co najmniej 3 razy, może otrzymać dodatkowo zaświadczenie uprawniające go do 33% zniżki na przejazdy komunikacji krajowej środkami transportu zbiorowego (nie dotyczy przejazdów komunikacją miejską) – zniżka obowiązuje na okres 6 miesięcy od daty wystawienia zaświadczenia oraz możliwość korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach (tak samo jak jest to w przypadku Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi) - obowiązuje na okres 12 miesięcy od daty wystawienia zaświadczenia.

Aby jak najlepiej się czuć podczas oddawania krwi należy być wypoczętym, w ciągu poprzedzającej doby należy wypić ok. 2 litry płynów, unikać nadmiernego fizycznego wysiłku, w miarę możliwości wyeliminować z posiłków tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć palenie papierosów, nie spożywać alkoholu, nie przyjmować leków i innych środków zmieniających nastrój. 

Jeżeli nie czujesz się zdrowy lub miałeś w najbliższym czasie kontakt z chorą osobą – zaczekaj! Przyjdź zdrowym!

W tym miesiącu w naszym powiecie mobilny punkt poboru krwi będzie czekał na krwiodawców jeszcze 27 lutego w Osięcinach (10:00-16:00) przy Ochotniczej Straży Pożarnej. W marcu ekipa z OT RCKiK, standardowo przyjedzie do Radziejowa w czwarty poniedziałek miesiąca (22 III 2021 r.).

drukuj (Mobilny punkt poboru krwi)

wstecz