marzec 2021

  • udekorowana wielkanocna babka

Konkurs kulinarny "Krzepka Babka"

Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie Krzepi” organizuje kulinarny konkurs wielkanocny pn. „Krzepka Babka” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z województwa kujawsko – pomorskiego.

Celem Konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z wypiekaniem babek wielkanocnych, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, a także pielęgnowanie szacunku dla tradycji związanej ze świętem Wielkiej Nocy.

W Konkursie może wziąć udział Koło Gospodyń Wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich), którego adres siedziby znajduje się na terenie naszego województwa. 

Konkurs podlega ocenie w 3 kategoriach:

  1. Kategoria I – na najwyższą babkę wielkanocną upieczoną przez Uczestnika na podstawie staropolskiego przepisu, który stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu,
  2. Kategoria II – na najładniejszą dekorację babki wielkanocnej,
  3. Kategoria III – na najbardziej pomysłową/ najciekawszą wideo-prezentację powiązaną z tematyką konkursu „Krzepka babka”

Zadanie konkursowe należy przesłać w terminie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: konkurs@pomaganiekrzepi.pl. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

drukuj (Konkurs kulinarny "Krzepka Babka")

wstecz