marzec 2021

Organizacje pozarządowe – 1% podatku

Organizacje pozarządowe - 1% podatkuWspierają osoby wykluczone społecznie, poszukujące pracy, niepełnosprawne, dzieci, seniorów, sportowców, ludzi kultury. W sobotę, 27 lutego, pracownicy tzw. trzeciego sektora obchodzili swoje święto – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

- Działające w Kujawsko-Pomorskiem organizacje pozarządowe to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne. Międzynarodowe święto organizacji pozarządowych jest okazją, by podziękować za ich działalność na rzecz regionu – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.

Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych
W Kujawsko-Pomorskiem współpracę NGO-sów z samorządem województwa budujemy w oparciu o Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – gremium tworzone przez reprezentantów sektora NGO-sów z całego województwa. Oba zespoły współpracują ściśle z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

Wsparcie dla NGO-sów
Każdego roku pozarządówki z regionu otrzymują środki z budżetu województwa na realizację setek różnego rodzaju projektów z zakresu ochrony zdrowia, spraw społecznych, rozwiązywania problemów uzależnień, a także kultury, sportu i turystyki. W ubiegłym roku dotacje rozdysponowaliśmy w ramach 26 otwartych konkursów ofert. W tym roku na realizację zadań publicznych przeznaczymy blisko 4,6 milionów złotych. Formą wsparcia dla organizacji pozarządowych jest także coroczny konkurs na dofinansowanie wkładów własnych dla projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, np. środków unijnych lub krajowych. Konkurs trwa do 30 września.

Nagrody dla najlepszych
Co roku samorząd województwa wyróżnia najlepsze organizacje pozarządowe w regionie, przyznając nagrody w konkursie "Rodzynki z pozarządówki". W 2020 roku ten tytuł otrzymało 12 przedsięwzięć. Ich realizatorom przyznano równorzędne nagrody finansowe po 2,5 tysiąca złotych każda. Wśród laureatów są m.in. bydgoskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam”, grudziądzka Fundacja „Pomimo Wszystko”, inowrocławskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Torunia.

Warto przekazać 1%
Zachęcamy do przekazania wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego regionu jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych. W ubiegłym roku na rzecz stowarzyszeń non profit mieszkańcy Kujaw i Pomorza przekazali 38,5 milionów złotych. To kwota o 1,5 miliona większa, niż w roku poprzednim. W tym z naszego wsparcia może skorzystać 370 organizacji uprawnionych do otrzymania takiej pomocy (364 organizacji pożytku publicznego z naszego regionu oraz 8 organizacji ogólnopolskich, które posiadają oddziały terenowe w naszym województwie). 

Jak przekazać 1% na rzecz OPP:

  • W deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS organizacji, której chcemy pomóc oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1% podatku.
  • W deklaracji można także wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Może nim być na przykład ratowanie życia konkretnego podopiecznego fundacji lub wsparcie konkretnej placówki.

Od 2018 roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT. Zrobi to za nich Krajowa Administracja Skarbowa, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za rok ubiegły i danych znajdujących się w rejestrach własnych oraz innych rejestrach państwowych. Tak przygotowane zeznanie jest dostępne od 15 lutego na Portalu Podatkowym. Podatnik może go elektronicznie zweryfikować, zaakceptować lub poprawiać i uzupełniać. Można też całkowicie odrzucić deklarację i rozliczyć się samodzielnie. W przypadku, gdy do 30 kwietnia PIT pozostanie bez zmian, to wtedy taki e-PIT zostanie uznany za akceptowany. Jeśli w poprzednim roku podatnik przekazywał wskazanej OPP swój 1%, organizacja ta będzie wpisana w PIT automatycznie (o ile dana OPP nadal znajduje się ogólnopolskim wykazie). W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu szczegółowego należy wybrać je z listy dostępnej w ramach e-PIT.

drukuj (Organizacje pozarządowe – 1% podatku)

  • autor: Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020, działających na terenie powiatu radziejowskiego

wstecz