kwiecień 2021

Konkurs fotograficzny

Plakat konkursu Inspiracje słońcemZespół Szkół i Placówek organizuje po raz 6. międzynarodowy konkurs fotograficzny pn. „Inspiracje słońcem”. Zdjęcia należy nadsyłać do 4 czerwca, a rozstrzygnięcie nastąpi do 18 czerwca 2021 roku. Regulamin dostępny jest na stronie „Łokietka”.

Przedmiotem pracy powinno być Słońce. Jednak organizatorzy chcą odejść od fotografii astronomicznych wykonywanych  za pomocą teleskopu i zachęcają do ujęcia Słońca w sposób artystyczny. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Każde z nich będzie oceniane oddzielnie. 

Prace w formacie JPG o wymiarach minimalnie 1200x1600 pikseli i w plikach nieprzekraczających 1MB wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na adres e-mail: fotokonkurs@radziejow.edu.pl.

„Łokietek” czeka na zdjęcia do 4 czerwca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi maksymalnie do 18 czerwca br. Najlepsze prace zaprezentowane będą w formie wystawy, której otwarcie odbędzie się właśnie 18 czerwca w budynku Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie. Fotografie zostaną opublikowane również na stronie internetowej szkoły.

wstecz