maj 2021

Misja kulturalna

Kolorowe książki na półce29 maja to Dzień Działacza i Animatora Kultury. Jest to święto osób, które swoim zaangażowaniem i pracą upiększają codzienne życie, promując tradycję i kulturę regionu. Praca w kulturze jest swego rodzaju służbą, która wymaga ogromnego wkładu pracy i poświęcenia.

Kultura jest najczęściej rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Można ją określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania.

Działacz kultury to osoba, która promuje kulturę poprzez inicjowanie działań na jej rzecz. W Polsce, osoby które w szczególny sposób przyczyniają się do upowszechniania oraz ochrony kultury otrzymują odznakę honorową: „Zasłużony Działacz Kultury”.

To właśnie kultura stanowi ważną sferę działalności człowieka, wzbogaca naszą osobowość, rozwija wrażliwość, by dzięki niej można było realizować pasje. W tym szczególnym dniu, starosta Jarosław Kołtuniak pragnie podziękować wszystkim twórcom, animatorom, działaczom oraz pracownikom instytucji kultury, dzięki którym możliwe jest urzeczywistnianie twórczych pasji, a w szczególności pracownikom Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie, Radziejowskiego Domu Kultury oraz Izby Regionalnej za aktywny udział w życiu radziejowskiej społeczności i za kultywowanie naszej lokalnej tradycji oraz przekazywanie w różnych formach bogatej historii powiatu radziejowskiego. Życzy Państwu wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizowaniu zawodowego powołania. Niech aktywność kulturalna będzie dla Państwa pasmem sukcesów, a wykonywane obowiązki źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

W tym dniu należy również pamiętać o drukarzach, mających swój wkład w każdą dziedzinę kultury. Początkowo Święto Drukarza obchodzone było w ostatnią niedzielę maja, jednak z biegiem czasu przestało być świętem ruchomym.

wstecz