sierpień 2021

O czym powinien pamiętać student, który dorabia do renty rodzinnej? 

Aula wykładowa, siedzący studenci, w tle wyświetlane slajdyStudenci oraz uczniowie, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mogą dorabiać do swojego świadczenia. Muszą jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki z zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, mogą spowodować, że ZUS zmniejszy albo zawiesi rentę. Od 1 września zmieniają się graniczne kwoty przychodu, na jakie muszą uważać. 

Określone limity zmieniają się co trzy miesiące. Ich wysokość zależy ściśle od przeciętnego wynagrodzenia w kraju za poprzedni kwartał. W drugim kwartale płace spadły, dlatego od 1 września limity dla pracujących świadczeniobiorców ZUS również są niższe. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy próg przychodu wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia. Od września to 3853,20 zł brutto. Do tej kwoty studenci oraz uczniowie, którzy pobierają renty rodzinne, mogą dorobić bez żadnych konsekwencji. Drugi próg wynosi 130% przeciętnego wynagrodzenia, od września to 7155,90 zł brutto. Jego przekroczenie może spowodować, że ZUS zawiesi wypłatę świadczenia za dany miesiąc. Jeśli natomiast przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia, rentę rodzinną ZUS zmniejszy o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby jest to kwota  549,71 zł. Natomiast, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie  osiągającej dodatkowe przychody.

Osoby, które pobierają rentę rodzinną, zobowiązane są powiadomić ZUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość m.in. o:  

  • zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat,
  • osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia,
  • o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,
  • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
  • pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej.


Warto wiedzieć:
Umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Przychody osiągane przez nich z tytułu wykonywanej umowy nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej. 

Wyjątek: W sytuacji kiedy uczeń/student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, której jednocześnie jest pracownikiem, będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym, a przychód osiągany z tej umowy będzie miał znaczenie na zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia.

  • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Życzenia starosty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Jutro wszyscy uczniowie powiatowych szkół średnich oraz szkoły muzycznej po wakacyjnej przerwie wracają do stacjonarnych zajęć. Z tej okazji publikujemy list starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka do wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników naszych placówek.

 

Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice i Uczniowie,

za kilka dni rozpoczniemy nowy rok szkolny 2021/2022. Nikt z nas, jednak, nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie szkolny scenariusz najbliższych tygodni. Szkoły czekają przygotowane do pracy, a uczniowie i rodzice na progu nowego roku stają pełni ufności, że profesjonalizm naszych placówek zagwarantuje nie tylko wysoką jakość edukacji, wychowania i opieki, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.

Z okazji 1 września, szczególne życzenia kieruję do uczniów, którzy stęsknieni już za bezpośrednim kontaktem z przyjaciółmi, z zaciekawieniem oczekują wyzwań, które przyniesie im nowy rok szkolny. Życzę Wam, aby szkoła sprostała Waszym oczekiwaniom, a czas w niej spędzony był źródłem inspiracji, satysfakcjonujących doświadczeń, rozwijania zainteresowań oraz budowania dobrych relacji z rówieśnikami. Niech edukacja stanie się przyjemnością odkrywania tego, co nieznane, a każdy podjęty przez Was wysiłek zaprocentuje dobrymi ocenami. Wszystkim rozpoczynającym naukę w klasach pierwszych życzę, aby czas edukacji był okresem pełnym radości, a zdobyta wiedza i umiejętności stały się kapitałem w kolejnych etapach nauki.

Sukces szkół nie byłby możliwy bez dobrej współpracy z rodzicami. Życzę Państwu szkoły przyjaznej i otwartej na potrzeby i oczekiwania oraz poczucia dumy z osiągnięć Waszych pociech.

Dyrektorom, Wychowawcom, Nauczycielom i Pracownikom placówek oświatowych życzę sukcesów w realizacji ambitnych planów zawodowych, wytrwałości w dążeniu do celu i odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań. Wasze zaangażowanie jest najważniejszym elementem sukcesu edukacyjnego i wychowawczego uczniów.

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę zdrowia oraz bezpiecznej pracy i nauki.

Z wyrazami szacunku,
Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

Uroczystości z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej

Biało-czerwona flaga Polski na tle błękitnego niebaZaproszenie
Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczyste obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbędą się 1 września 2021 r. w Radziejowie.
Zainauguruje je msza święta w intencji ofiar wojny, która zostanie odprawiona
w Kościelepw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
o 8:00.

Po nabożeństwie nastąpi zbiórka wszystkich uczestników uroczystości przed pomnikiem „Chwały Oręża Polskiego” na radziejowskim rynku, gdzie głos zabierze starosta Jarosław Kołtuniak. Następnie, po okolicznościowym przemówieniu, delegacje powiatowych instytucji złożą kwiaty pod pomnikiem, by upamiętnić wszystkich poległych podczas wojny. 
Na tym oficjalne uroczystości zostaną zakończone, a młodzież ze szkół średnich przemaszeruje do swoich placówek na rozpoczęcie roku szkolnego.