grudzień 2022

Szczęśliwego Nowego Roku!

Z okazji zbliżającego się nowego - 2023 - roku starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak przekazuje życzenia dla wszystkich mieszkańców i gości powiatu radziejowskiego. 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku
składam wszystkim mieszkańcom i gościom powiatu radziejowskiego najserdeczniejsze życzenia.
Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Nowy Rok to bardzo często czas na zmiany, nowe pomysły i trudne wybory. 
Życzę, by były to tylko zmiany na lepsze, by plany zostały zrealizowane, 
a wszystkie podjęte decyzje zaowocowały sukcesem.

Niech nie opuszcza Państwa optymizm i pogoda ducha,
a każde nowe wyzwanie niech przynosi Państwu wiele satysfakcji.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Jarosław Kołtuniak 
starosta radziejowski 

 • Życzenia starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka z okazji Nowego Roku

Życzenia świąteczne

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia publikujemy życzenia od starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka dla wszystkich mieszkańców i gości powiatu radziejowskiego.

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 
składam wszystkim mieszkańcom oraz gościom powiatu radziejowskiego najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wiary i pogody ducha.
Życzę, by nadchodzący czas spędzony przy wigilijnym stole w gronie najbliższych 
był pełny radości, ciepła i życzliwości.
Wyrażam nadzieję, że każdy w tym pięknym okresie odnajdzie szczęście, miłość i wzajemne zrozumienie.
Nowy Rok niech przyniesie optymizm i nadzieję na lepsze jutro. 
Życzę spełnienia marzeń, pomyślności oraz spokoju.

Jarosław Kołtuniak
starosta radziejowski

 • Tekst życzeń bożonarodzeniowych na kolorowym tle

Hej kolęda, kolęda!

Wczoraj w Hali Sportowej im. Franciszka Malinowskiego w Radziejowie odbył się koncert świąteczny, w którym uczestniczył starosta Jarosław Kołtuniak. Koncert został zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Radziejowie i Radziejowskie Towarzystwo Miłośników Muzyki.

Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią, w kulturalny kalendarz naszej małej Ojczyzny wrócił koncert świąteczny. Dzieci, młodzież i dorośli połączyli siły, by zorganizować bożonarodzeniowe muzyczne wydarzenie dla mieszkańców naszego powiatu. Koncert zgromadził liczną publiczność. W środowy wieczór w Radziejowie usłyszeć można było piękne polskie kolędy, pastorałki i świąteczne piosenki, które raz po raz wzbudzały głośne owacje zebranych. W geście solidarności z uchodźcami wystąpił również chłopiec z Ukrainy ze swoją mamą, którzy wspólnie z radziejowskimi nauczycielami śpiewu wykonali ukraińską kolędę. Na koniec włodarz powiatu na ręce dyrektor szkoły muzycznej Lili Filutowskiej złożył serdeczne podziękowania za zorganizowanie widowiska oraz życzenia świąteczne wszystkim uczestnikom spotkania.

 • Artyści na scenie
 • Artyści na scenie
 • Artyści na scenie
 • Starosta radziejowski i burmistrz Radziejowa
 • Artyści na scenie
 • Artyści na scenie
 • Artyści na scenie
 • Artyści na scenie
 • Artyści na scenie
 • Artyści na scenie
 • Podziękowania dla dyrektor Lili Filutowskiej
 • Artyści na scenie

Nowy radiowóz dla radziejowskich policjantów

Wczoraj w radziejowskiej komendzie Policji odbyło się przekazanie nowego radiowozu marki Kia. W uroczystości udział wzięli m.in. starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak oraz komendant powiatowy mł. insp. Tomasz Pacholski.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców powiatu radziejowskiego, Starostwo Powiatowe w Radziejowie regularnie wspiera powiatową komendę. Tym razem współpraca zaowocowała nowym radiowozem. Powiat przy jednoczesnym współdziałaniu z gminą w Osięcinach i w Topólce dofinansował zakup samochodu, który wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa na drogach, ale przyczyni się do zwiększenia komfortu pracy mundurowych.

W oficjalnym przekazaniu radiowozu uczestniczyli również: Ryszard Błaszczyk (Przewodniczący Rady Gminy w Osięcinach), zastępca wójta z Osięcin Marek Roszak oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Radziejowie podinsp. Arkadiusz Rynkowski. Samochód przed pierwszym patrolem poświęcił kapelan radziejowskich mundurowych ks. Ireneusz Mrowicki. Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie serdecznie podziękował władzom powiatu oraz samorządom, które pomimo trudności i własnych potrzeb od lat wspierają radziejowskich policjantów.

 • Nowy radiowóz dla radziejowskich policjantów
 • Sponsorzy nowego samochodu, komendant i ksiądz
 • Ksiądz święci samochód
 • Zawartość bagażnika nowego radiowozu
 • Nowy radiowóz dla radziejowskich policjantów

Kiedy warto złożyć wniosek o zamianę renty uczniowskiej na socjalną?

Zielony napis ZUS na białym tle (logo)Od 16 grudnia osoby, które mają przyznaną rentę uczniowską, mogą złożyć wniosek o jej zamianę na rentę socjalną. Jest to korzystne dla osób uprawnionych jednocześnie do renty rodzinnej, która kwotowo nie przekracza 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Po zamianie mogą mieć prawo do obydwu świadczeń. 

Wniosek o zamianę renty uczniowskiej na socjalną można złożyć niezależnie od tego, czy jest to świadczenie przyznane na stałe, czy okresowe. Zamiana przysługuje od miesiąca wpływu wniosku do ZUS, co oznacza, że jeśli ktoś złoży wniosek w grudniu br., otrzyma rentę socjalną od 16 grudnia.

Co ważne, jeśli osoba pobierająca aktualnie rentę z tytułu niezdolności do pracy dla uczniów i studentów zdecyduje się zamienić to świadczenie, to musi wiedzieć, że wraz z ustaniem renty uczniowskiej, ZUS przestanie wypłacać dodatek pielęgnacyjny, jeśli przysługiwał do tego świadczenia. W takiej sytuacji należy wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego do urzędu gminy lub miasta według swojego miejsca zamieszkania.

Zamiana renty uczniowskiej na socjalną jest korzystna dla osób uprawnionych jednocześnie do renty rodzinnej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu rozpatrzy prawo do renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną, w kwocie nieprzekraczającej 200% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Gdy łączna wysokość tych świadczeń przekroczy 200% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, obniżona zostanie renta socjalna, jednak jej wysokość nie może być niższa niż 10% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. A gdy taka osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej ma ustaloną całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, ZUS wypłaci jej również dodatek pielęgnacyjny. 

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

XXXV Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Herb Powiatu RadziejowskiegoW środę, 28 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie o godz. 10:00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji.


Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b. ustalenie quorum,
  c. przyjęcie porządku obrad,
  d. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdania Przewodniczących z prac komisji.
 5. Uchwalenie budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028:
  a. przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem,
  b. przedstawienie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  c. przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,
  d. dyskusja,
  e. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2023 r.
  f. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028.
 6. Przerwa.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,
  b. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2023 rok, 
  c. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2023 rok,
  d. zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,
  e. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających,
  f. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok,
  g. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022 – 2028,
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji. 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Starosta Jarosław Kołtuniak uczestniczył dziś w uroczystym rozdaniu nagród w konkursie plastycznym pn. „Zapobiegajmy pożarom” na etapie powiatowym. Wszystkie nagrodzone prace zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego. Nagrody oraz upominki zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

Wydarzenie rozpoczął świąteczny występ jasełkowy, który przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Płowcach. Uczniowie przybliżyli zebranym tradycje wigilijne, a na instrumentach zagrali polskie kolędy. Artyści w podziękowaniu za akademię otrzymali upominki. 

Konkurs podzielony był na trzy kategorie. W pierwszej grupie – przedszkolnej – nagrodzono prace: Igi Pawłowskiej, Tymoteusza Aleksińskiego, Oliwiera Krzyżanowskiego, Izabeli Ćwikły, Przemysława Raźniewskiego i Zuzanny Boguckiej. Nadia Ziółkowska, Piotr Marszewski, Hanna Grudzień, Andżelika Kubarska, Lena Wrzesińska i Leszek Szczepankiewicz zostali wyróżnieni w grupie dzieci klas I-IV. W trzeciej kategorii (dzieci klas V-VIII) nagrody otrzymali: Artur Ilecki, Jakub Piernik, Sofiia Sydorova, Grzegorz Braer, Kacper Pietrzak, Aleksandra Matusiak, Oliwia Banaś i Sebastian Gregor

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie wręczali: starosta Jarosław Kołtuniak, Komendant Powiatowy PSP Adam Małecki, prezes Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Radziejowie Roman Szczerbiak oraz zastępca prezesa ZOSP Zygmunt Sosnowski. W jury konkursu, oprócz prezesa i wiceprezesa związku, zasiadali: Aleksandra Sas Wisłocka, Zenon Paliwoda, Jacek Nowacki i Rafał Staszak.  Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów plastycznych! 

 • Dzieci w trakcie występu
 • Dzieci w trakcie występu oraz zebrani goście przy stole
 • Goście przy stole (na środku starosta Jarosław Kołtuniak)
 • Wręczenie nagrody przedszkolakowi
 • Komendant PSP z laureatem konkursu
 • Dzieci w trakcie występu
 • Starosta z laureatem konkursu
 • Wspólne zdjęcie uczestników konkursu oraz gości

Ulga dla pracujących seniorów

Osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nie pobierają emerytury, a nadal pracują, mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów. Pozostając w zatrudnieniu, nie będą płacić podatku dochodowego od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie, a rozliczający się według skali podatkowej do 115 528 zł. 

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać osoby, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty rodzinnej, lub nie mają. Podstawowym warunkiem uprawniającym do ulgi jest niepobieranie świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomimo nabytych uprawnień emerytalnych i dalsza praca. Nie skorzystają więc z niej seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, pobierają emeryturę i dorabiają.

Uprawnionymi do skorzystania z PIT-0 są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem, że nie otrzymują emerytury ani renty rodzinnej z ZUS KRUS, zakładów emerytalnych służb mundurowych oraz uposażenia sędziego. By skorzystać z ulgi i nie płacić podatku dochodowego, trzeba też podlegać ubezpieczeniom społecznym np. z tytułu pracy na etacie, umowy zlecenia, czy z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwolnienie z podatku dotyczy także przychodów z tytułu zasiłku macierzyńskiego.

Seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej będą płacić podatek od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej dopiero po przekroczeniu 115 528 zł brutto (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

By skorzystać z preferencji podatkowej, osoby na etacie i umowie zlecenia muszą także złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Pracujący emeryt uwzględnia ulgę w rozliczeniu za 2022 r. lub wcześniej już na etapie zaliczek na podatek. Natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła dokonać ostatecznego rozliczenia dopiero w zeznaniu rocznym.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Płatnicy składek mają krótszy czas na przekazywanie korekt do ZUS

Od tego roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA oraz ZUS RSA. Wiadomość z przypomnieniem o tej zmianie będzie na PUE ZUS.

Płatnicy mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za lata 1999-2021 - do 1 stycznia 2024 r.  Natomiast za okres od stycznia 2022 r. - do 5 lat od terminu płatności składki. Po tym czasie ZUS nie przyjmie korekt dokumentów rozliczeniowych. Dlatego warto jak najszybciej zweryfikować dokumenty rozliczeniowe przekazane do ZUS-u.

ZUS oferuje wsparcie dla płatników składek. Pomoc w weryfikacji rozliczeń jak i wyjaśnienie zasad dotyczących korygowania dokumentów rozliczeniowych można uzyskać telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00, podczas e-wizyty w ZUS, a także w dowolnej placówce ZUS. Płatnicy, którzy składają dokumenty przez program Płatnik lub e-Płatnik mogą także zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które mają w swojej bazie danych.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Emerytury i renty ZUS wypłaci jeszcze przed świętami

Emeryci i renciści, którym ZUS wypłaca świadczenia 25. każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno wypłat przekazywanych przez listonosza, jak i przelewów, które trafiają na rachunki bankowe.

Seniorzy, których termin płatności świadczenia wypada 25 grudnia, nie muszą się martwić, że zostaną bez pieniędzy na święta. ZUS zadbał o to by, emerytury i renty były wypłacone jeszcze przed Wigilią Bożego Narodzenia. Świadczenia doręczane przez listonoszy, trafią na pocztę 20 grudnia, a świadczenia przekazywane na konto 22 grudnia.

Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2023 r. 28 grudnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 29 grudnia.

Coraz więcej osób otrzymuje świadczenie przelewem i nie musi czekać na wizytę listonosza. W województwie kujawsko-pomorskim poziom ubankowienia świadczeń długoterminowych wynosi 78 proc. Seniorów, którzy jeszcze nie mają konta w banku, ZUS zachęca, aby rozważyć wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów.

Przy tej okazji wszystkim klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych życzymy zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Przedszkolaki z wizytą u starosty radziejowskiego

Dziś w urzędzie starostwa gościliśmy przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 1 im. Heleny Karpińskiej w Radziejowie. Milusińscy przyszli na świąteczne spotkanie do starosty radziejowskiego. Były piosenki przy choince, upominki i słodki poczęstunek.

Wizyta przedszkolaków rozpoczęła się spotkaniem ze starostą Jarosławem Kołtuniakiem oraz sekretarz urzędu Małgorzatą Chłodzińską w sali konferencyjnej. Starosta ciepło przywitał najmłodszych mieszkańców powiatu, pytając czy był już u nich św. Mikołaj. Dzieci chętnie rozmawiały i odpowiadały na pytania. Ponadto przyniosły samodzielnie wykonane papierowe ozdoby, którymi przystroiły urzędową choinkę oraz wręczyły staroście stroik bożonarodzeniowy. Przedszkolaki przedstawiły miniwystęp, pięknie prezentując dwie zimowo-świąteczne piosenki. Wykonanie zostało nagrodzone gorącymi brawami. W podziękowaniu za wizytę goście otrzymali gwiazdkowe paczki z upominkami.

Na koniec dzieci i panie wychowawczynie wraz z gospodarzem usiedli do wspólnego stołu, by poczęstować się świątecznymi pierniczkami i posilić się przed powrotem do przedszkola. Starosta życzył gościom zdrowych i radosnych Świat Bożego Narodzenia oraz bogatego św. Mikołaja. Serdecznie dziękujemy dzieciom za wizytę i za pozostawienie masy uśmiechu na korytarzach naszego urzędu!

 • Przedszkolaki ze starostą przy choince
 • Starosta wręcza dzieciom upominki
 • Przedszkolaki ze starostą przy choince
 • Dziewczynka ubiera choinkę
 • Uśmiechnięte dzieci
 • Chłopiec i sekretarz powiatu wieszają bombkę na choince
 • Dzieci przy stole ze słodkościami
 • Dzieci przy stole ze słodkościami, w tle starosta i sekretarz
 • Starosta Jarosław Kołtuniak częstuje dzieci cukierkami
 • Przedszkolaki ze starostą przy stole ze słodkościami
 • Przedszkolaki ze starostą przy choince
 • Przedszkolaki przed urzędem starostwa

Rocznica wybuchu stanu wojennego