listopad 2022

Dzień Pracownika Socjalnego

Obchodzimy dziś święto wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Praca osób pomagających i wspierających innych wymaga wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania. Publikujemy życzenia starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka.

Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest pomaganie osobom bądź całym rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pracownik socjalny wspiera, udziela informacji i wskazówek, które pomagają w samodzielnym uporaniu się z problemem – przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Codzienne wyzwania, z którymi spotykają się pracownicy to m.in.: niepełnosprawność, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezdomność, bezrobocie i uzależnienia. Praca mimo że jest ciężka, to daje ogromną satysfakcję osobistą i zawodową, szczególnie kiedy trud włożony w pracę przynosi oczekiwaną zmianę.

Święto jest obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r., corocznie 21 listopada.

Z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim osobom o wielkim sercu, które wypełniają służbę społeczną
i niosą pomoc potrzebującym mieszkańcom powiatu radziejowskiego
składam wyrazy ogromnego uznania za wysiłek, poświęcenie i zaangażowanie.

Przekazuję najserdeczniejsze życzenia pomyślności, optymizmu oraz ciągłej satysfakcji.
Życzę również wytrwałości w pełnieniu swoich obowiązków
a także wiele sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
Niech wdzięczność osób, którym Państwo pomagacie będzie motywacją do dalszej pracy.

Jarosław Kołtuniak
starosta radziejowski

  • Życzenia starosty Jarosława Kołtuniaka dla pracowników socjalnych

wstecz