listopad 2022

Konkurs dla KGW!

Zapraszamy członkinie kół gospodyń wiejskich, prowadzące swoją działalność w świetlicach do udziału w konkursie "Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?". W puli nagród blisko 10 tysięcy złotych. Na zgłoszenia czekamy do 22 listopada.

Celem konkursu jest zaprezentowanie działalności kół w świetlicach wiejskich, które integrują społeczność lokalną, zaspokajają kulturalne potrzeby mieszkańców wsi i przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości.

Na laureatów konkursu czeka sześć nagród finansowych:

I miejsce – 2 500 zł
II miejsce – 2 000 zł
III miejsce – 1 800 zł
IV miejsce – 1 500 zł
V miejsce – 1 000 zł
VI miejsce – 1 000 zł

Zgłoszenia w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy, na terenie której znajduje się koło. 

Regulamin i niezbędne dokumenty

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Rolnictwa i Geodezji
plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem: „Konkurs Świetlice wiejskie - co się tutaj dzieje?”.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Krystyna Brykała z Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934.

  • autor: Departament Rolnictwa i Geodezji i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

wstecz