listopad 2022

Wciąż można płacić bonem turystycznym

Rodzice, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego, mogą nim płacić co prawda tylko do końca marca 2023 r., ale z usług opłaconych bonem mogą skorzystać też po tej dacie. Do dyspozycji rodziców i opiekunów jest ponad 28 tys. podmiotów turystycznych w Polsce, w których można zrealizować płatność bonem.

Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł. Przyznawany jest na każde dziecko, które na dzień 18 lipca 2020 r. miało prawo do świadczenia 500+ lub między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabyło prawo do tego świadczenia.

Z usług turystycznych opłaconych bonem można skorzystać po 31 marca 2023 r., o ile sama płatność została dokonana do końca marca 2023 r. Rodzice mogą na przykład bonem zapłacić za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Bonem można opłacić zorganizowany wypoczynek, np. wyjazd dziecka na kolonię, wycieczkę szkolną, obóz, a także jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi np. transport i zwiedzanie.

Rodzice i opiekunowie z naszego regionu do tej pory za wypoczynek swoich dzieci zapłacili niemal 150 mln zł przyznanymi bonami. Do wydania choćby częściowego w bonach pozostało ponad 39 mln zł.

Nie wszyscy jednak uprawnieni z bonu skorzystali. Niektórzy nawet go jeszcze nie aktywowali. W naszym regionie na aktywację czeka jeszcze ponad 28 tys. bonów, w kraju 592,4 tys. Nie warto odwlekać dokonania płatności bonem, bo czas powoli dobiega końca. Można opłacić usługę co prawda tylko do końca marca 2023 roku, natomiast wyjazd i pobyt może się odbyć nawet po tej dacie.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Serduszko z krzyżykiem w dłoniachDni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzimy od 22 do 26 listopada. Jest to święto wszystkich tych, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym. To dni, w których szczególnie podkreśla się istotę oddawania krwi i dzielenia się w ten sposób życiem z innymi ludźmi.

W każdy czwarty poniedziałek miesiąca mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przyjeżdża do Radziejowa, by czekać na krwiodawców. Autobus każdorazowo parkuje na parkingu starostwa powiatowego przy ul. Kościuszki 17. Od listopada 2021 r. mieszkańcy powiatu radziejowskiego oddali krew 491 razy, a ekipa „krwiobusa” zebrała prawie 220,5 litra krwi. Najwięcej – 27 litrów – udało się pobrać we wrześniu br. Każdorazowo 450 ml krwi mogą oddać zdrowe osoby pełnoletnie do 65. roku życia, które nie mają żadnych objawów infekcji i ważą nie mniej niż 50 kilogramów. Przychodząc do mobilnego punktu poboru krwi, trzeba posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL. Krwiodawcy przysługuje tzw. ekwiwalent kaloryczny, składający się m.in. z 8 tabliczek czekolady.

W tym roku „krwiobus” będzie czekał na dawców przy starostwie jeszcze 28 listopada, a ostatni raz zagości u nas wyjątkowo w trzeci poniedziałek grudnia (19 XII). Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące pobierania krwi oraz harmonogram akcji wyjazdowych i punktów stałego poboru, można znaleźć pod adresem: www.rckik-bydgoszcz.com.pl.

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak składa wszystkim Honorowym Dawcom Krwi podziękowania za poświęcenie i bezinteresowną pomoc, dającą nadzieję tym, którzy są w nagłej potrzebie. Życzy również zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia i niegasnącego zapału do „dzielenia się życiem”.

_______________________________________________________________

Początki krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce sięgają lat trzydziestych ubiegłego wieku i są ściśle związane z Polskim Czerwonym Krzyżem. W 1935 r. PCK powołał pierwsze ośrodki krwiodawstwa w naszym kraju. Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK ustanowione zostały w 1972 roku i obchodzone są co roku w okresie: 22 – 26 listopada.

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Radziejowie

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji. Obradom przewodniczyła Sylwia Kubiak, a uczestniczyło w nich 15 radnych.

Po otwarciu sesji, stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad sprawozdanie z prac zarządu między sesjami przedstawił starosta Jarosław Kołtuniak. Następnie swoje sprawozdania odczytali przewodniczący komisji rady. Podczas sesji radni pozytywnie przyjęli informację o realizacji zadań oświatowych powiatu radziejowskiego za rok szkolny 2021/2022 oraz ocenę stanu dróg powiatowych.

W trakcie tej sesji procedowano 10 uchwał, m.in. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022 – 2028. Na zakończenie, w wolnych wnioskach, głos zabrali radni.

Szczegółowy porządek obrad przed każdą planowaną sesją można znaleźć na stronie internetowej powiatu radziejowskiego (www.radziejow.pl). Tam również znajduje się link do witryny Centrum Realizacji Video (w zakładce Urząd → E-sesja), na której można oglądać sesje powiatowej rady. Dostępne są tam również sesje archiwalne. Zachęcamy do śledzenia obrad.

Galeria zdjęć

 • Przewodnicząca Sylwia Kubiak otwiera obrady
 • Radni przy stole w sali konferencyjnej
 • Radni przy stole w sali konferencyjnej
 • Radni przy stole w sali konferencyjnej
 • Radni przy stole w sali konferencyjnej

WOS w starostwie powiatowym

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak gościł dzisiaj w urzędzie młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie i dotyczyło samorządu terytorialnego.

Podczas spotkania uczniowie szkoły branżowej mieli okazję poznać strukturę i organizację radziejowskiego starostwa oraz sposób jego funkcjonowania. Starosta przedstawił również zadania, jakie musi wykonywać włodarz powiatu oraz opowiedział o swoich obowiązkach. Współprowadzącą nietypową lekcję była sekretarz powiatu Małgorzata Chłodzińska. Młodzież mogła przymierzyć łańcuch starosty radziejowskiego, a na koniec spotkania wszyscy otrzymali powiatowe gadżety promocyjne. Opiekunem gości był nauczyciel ZSM Krystian Betliński.

 • Starosta Kołtuniak mówiący do uczniów
 • Uczniowie siedzący przy stole
 • Uczniowie słuchający sekretarz powiatu
 • Uczniowie z łańcuchem starosty radziejowskiego
 • Wspólne zdjęcie uczestników spotkania

Dzień Pracownika Socjalnego

Obchodzimy dziś święto wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Praca osób pomagających i wspierających innych wymaga wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania. Publikujemy życzenia starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka.

Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest pomaganie osobom bądź całym rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pracownik socjalny wspiera, udziela informacji i wskazówek, które pomagają w samodzielnym uporaniu się z problemem – przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Codzienne wyzwania, z którymi spotykają się pracownicy to m.in.: niepełnosprawność, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezdomność, bezrobocie i uzależnienia. Praca mimo że jest ciężka, to daje ogromną satysfakcję osobistą i zawodową, szczególnie kiedy trud włożony w pracę przynosi oczekiwaną zmianę.

Święto jest obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r., corocznie 21 listopada.

Z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim osobom o wielkim sercu, które wypełniają służbę społeczną
i niosą pomoc potrzebującym mieszkańcom powiatu radziejowskiego
składam wyrazy ogromnego uznania za wysiłek, poświęcenie i zaangażowanie.

Przekazuję najserdeczniejsze życzenia pomyślności, optymizmu oraz ciągłej satysfakcji.
Życzę również wytrwałości w pełnieniu swoich obowiązków
a także wiele sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
Niech wdzięczność osób, którym Państwo pomagacie będzie motywacją do dalszej pracy.

Jarosław Kołtuniak
starosta radziejowski

 • Życzenia starosty Jarosława Kołtuniaka dla pracowników socjalnych

XXXIV Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Herb powiatu radziejowskiegoXXXIV Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie. Przedstawiamy porządek środowych obrad.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b) ustalenie quorum,
  c) przyjęcie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych powiatu radziejowskiego za rok szkolny 2021/2022.
 6. Ocena stanu dróg powiatowych.
 7. Przerwa.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr XXX/202/209 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku,
  c) uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,
  d) ustalenia wysokości opłat na 2023 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  e) likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  f) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego,
  g) upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  h) upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na 2023 rok
  i) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok, 
  j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022 – 2028.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji. 

Konkurs dla KGW!

Zapraszamy członkinie kół gospodyń wiejskich, prowadzące swoją działalność w świetlicach do udziału w konkursie "Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?". W puli nagród blisko 10 tysięcy złotych. Na zgłoszenia czekamy do 22 listopada.

Celem konkursu jest zaprezentowanie działalności kół w świetlicach wiejskich, które integrują społeczność lokalną, zaspokajają kulturalne potrzeby mieszkańców wsi i przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości.

Na laureatów konkursu czeka sześć nagród finansowych:

I miejsce – 2 500 zł
II miejsce – 2 000 zł
III miejsce – 1 800 zł
IV miejsce – 1 500 zł
V miejsce – 1 000 zł
VI miejsce – 1 000 zł

Zgłoszenia w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy, na terenie której znajduje się koło. 

Regulamin i niezbędne dokumenty

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Rolnictwa i Geodezji
plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem: „Konkurs Świetlice wiejskie - co się tutaj dzieje?”.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Krystyna Brykała z Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934.

 • autor: Departament Rolnictwa i Geodezji i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…”

Powiatowe uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości odbyły się w piątek, 11 listopada, w Radziejowie. Wydarzenie miało oficjalny charakter, przyciągnęło wielu mieszkańców powiatu radziejowskiego, a gościły na niej delegacje okolicznych urzędów i instytucji.

W 1918 r. Polska, po 123 latach zaborów, powróciła na mapę świata. Wydarzenie to zawdzięczamy wielu ludziom, których łączyła miłość do kraju nad Wisłą, dlatego corocznie 11 listopada odbywają się w Polsce uroczystości, upamiętniające walkę naszych przodków o wolność oraz ich heroizm. Nasze lokalne obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w kościele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie. Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Ireneusz Mrowicki. Po zakończonej eucharystii wszyscy tradycyjnie przemaszerowali na rynek, gdzie rozpoczęła się druga część uroczystości. Tam nastąpiło wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego oraz wysłuchanie części artystycznej, przygotowanej przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie.

Jak co roku, głos zabrał starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, który rozpoczął swoje przemówienie słowami Jana Kochanowskiego: A jeśli komu droga otwarta do nieba. Tym co służą Ojczyźnie. Mówił o polskich bohaterach narodowych, którzy przyczynili się do odzyskania polskiej niepodległości, istocie pielęgnowania pamięci o 11 listopada 1918 r. w świadomości Polaków, a także o potrzebie stawiania dobra Ojczyzny ponad podziałami. - Celebrując dzisiejsze święto musimy pamiętać, że wolność nie jest dana nam raz na zawsze. Jako społeczeństwo musimy dbać o pamięć o bohaterach, ale nie możemy zaniedbywać współczesnych problemów i wyzwań, które przed nami stoją (…). Historia świata, a zwłaszcza nasza, uczy nas, ze brak umiejętności porozumienia wśród przywódców narodu, prowadzi do upadku społeczeństwa i państwowości – wybrzmiewało z przemówienia. Włodarz powiatu dodał również, że należy podkreślać jedność i siłę narodu polskiego, by utwierdzić wszystkich, którzy czyhają na naszą wolność, że Polska jest jednym organizmem, którego nie da się łatwo pokonać.

Po przemówieniu delegacje urzędów, stowarzyszeń, instytucji i partii politycznych, w asyście uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, złożyły kwiaty przed pomnikiem Chwały Oręża Polskiego ku pamięci i chwale bohaterów, którzy walczyli i oddawali swoje życie za wolność i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. W delegacji powiatu radziejowskiego wystąpili: przewodnicząca rady powiatu Sylwia Kubiak, starosta Jarosław Kołtuniak oraz członek zarządu powiatu Jan Nocoń. Na zakończenie uroczystości oddano trzy salwy honorowe. Po oficjalnych obchodach, starosta naszego powiatu zaprosił wszystkich zebranych na radziejowskim rynku na gorącą wojskową grochówkę, ugotowaną przez Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie. 

Uroczystość poprowadziła sekretarz powiatu Małgorzata Chłodzińska, a świąteczny dzień uświetniły: Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie pod batutą Alicji Kowalskiej i Pawła Susłyka oraz poczty sztandarowe. Tradycyjnie obecne były również pododdziały kadetów z powiatowych szkół średnich. Defiladę poprowadził dowódca uroczystości – Krzysztof Rosiński. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy uczestniczyli w piątkowych uroczystościach i dla których celebrowanie zwycięstwa - odzyskania niepodległości - przez naszą Ojczyznę jest szczególnie ważne.

Galeria zdjęć

 • Przedstawiciele Powiatu Radziejowskiego w kościele
 • Kolumna uczniów w wojskowych mundurach
 • Orkiestra Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie
 • Przemarsz uczestników uroczystości z kościoła na rynek
 • Ksiądz proboszcz i starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak
 • Sekretarz powiatu Małgorzata Chłodzińska
 • Złożenie meldunku staroście przez dowódcę uroczystości
 • Poczet flagowy wciąga flagę na maszt
 • Poczty sztandarowe, stojące w szeregu
 • Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak podczas przemówienia
 • Delegacja Powiatu Radziejowskiego z kwiatami
 • Delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie
 • Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie
 • Delegacja radziejowskiego szpitala z kwiatami
 • Pododdział kadetów w policyjnych mundurach
 • Poczet sztandarowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie
 • Poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie
 • Uczniowie podczas warty przy pomniku Chwały Oręża Polskiego
 • Stoisko z wojskową grochówką
 • Stoisko z wojskową grochówką

Życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

14 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. Święto ma na celu zwiększyć integrację międzypokoleniową oraz podkreślić rolę seniorów w społeczeństwie. Z tej okazji publikujemy życzenia starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka.

Z okazji 
Ogólnopolskiego Dnia Seniora 
wszystkim, którzy wkroczyli w złotą jesień swojego życia 
składam serdeczne życzenia pogody ducha, spełnienia marzeń 
oraz długich lat wypełnionych zdrowiem, szacunkiem i miłością.

Życzę dobrego nastroju oraz niespożytej energii do realizacji pasji rozwijania zainteresowań oraz pielęgnowania działalności twórczej, kulturalnej i towarzyskiej.

Niech każdy Wasz dzień wypełnia ludzka życzliwość, wdzięczność i pomoc, 
a optymizm życiowy nigdy Was nie opuszcza.

Z najlepszymi życzeniami,
Jarosław Kołtuniak
starosta radziejowski

 • Życzenia starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka dla seniorów

PUE ZUS dla płatnika składek

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek ( m.in. osoba która płaci składki same za siebie ale też właściciel małej firmy, zatrudniających do 5 pracowników), ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. To narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez ZUS.

Kiedy mogę skorzystać z PUE?
Jeżeli:

 • ukończyłeś 13 lat,
 • założysz konto na PUE i
 • potwierdzisz swoją tożsamość.

Szczegółowe informacje znajdziesz w ulotce Krok po kroku. Rejestracja, logowanie i ustawienia profilu.

Co mogę dzięki PUE?

 • przejrzeć dane zgromadzone w ZUS,
 • przekazać dokumenty ubezpieczeniowe,
 • składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi,
 • zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS,
 • umawiać się na wizyty w jednostce ZUS.

Jeśli jesteś osobą ubezpieczoną (np. pracownikiem)
Możesz sprawdzić swoje dane zapisane na koncie w ZUS, masz również dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego oraz do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich.

Szczegółowe informacje w ulotce Krok po kroku. Profil ubezpieczonego.

Jeśli jesteś płatnikiem składek (np. przedsiębiorcą)
Na PUE ZUS przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu przydatnych funkcji w zakresie rozliczeń z ZUS, spraw pracowniczych czy niezbędnych zaświadczeń. To duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy kontaktują się z ZUS. Dlatego warto mieć swój profil na PUE ZUS.

UWAGA!
Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

PUE ZUS – podstawowe informacje
Na PUE ZUS przedsiębiorcy mają dostęp do wielu przydatnych informacji. Dostępne są m.in:

 • informacje o saldzie bieżącym oraz saldzie miesięcznym, które pokazują stan opłaconych składek do ZUS,
 • informacje o należnych do opłacenia składkach oraz o dokonanych wpłatach,
 • informacja roczna dla płatnika składek,
 • deklaracje rozliczeniowe, które płatnik wysłał do ZUS,
 • lista osób zgłoszonych do ubezpieczeń,
 • lista pracowników na zwolnieniu lekarskim.

PUE ZUS – wnioski
Na PUE ZUS przedsiębiorcy mogą skorzystać z kilkudziesięciu różnych formularzy wniosków, w zależności od zagadnienia, z jakim zgłaszają się do ZUS. Mogą m.in. przekazać elektronicznie do ZUS wnioski o:

 • wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek,
 • rozliczenie konta,
 • kontrolę, czy zaświadczenie lekarskie dla pracownika zostało wystawione prawidłowo,
 • potwierdzenie ubezpieczeń, związane z przepisami unijnymi dot. zabezpieczenia społecznego,
  udzielenie pełnomocnictwa.

PUE ZUS – potwierdzenia z danymi
Wiele instytucji – np. banki czy instytucje przyznające różnego typu dotacje - wymaga od firm potwierdzania stanu faktycznego, np. w zakresie rozliczeń z zobowiązań dotyczących składek na ubezpieczenia.

Na PUE ZUS można samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie do instytucji, która wymaga takich danych. Dokument jest potwierdzony kwalifikowaną pieczęcią ZUS. Można go zapisać w postaci elektronicznej (plik PDF, XML) lub wysłać na dowolny adres e-mail. Pracownik instytucji, do której przekazany zostanie dokument, może sprawdzić jego autentyczność w wyszukiwarce.

W taki sposób można np. utworzyć dokument z informacją o saldzie i rozliczeniu za ostatnie 12 miesięcy czy o liczbie ubezpieczonych we wskazanym okresie.

PUE ZUS – zwolnienie lekarskie (e-ZLA)
Na PUE ZUS płatnik składek ma:

 • dostęp do zaświadczeń lekarskich swoich pracowników,
 • możliwość wystawienia zaświadczenia płatnika składek do celów zasiłkowych,
 • możliwość zamawiania raportów dot. e-ZLA, w tym raportów cyklicznych i raportów przekazywanych do oprogramowania kadrowo-płacowego,
 • możliwość otrzymywania powiadomienia o nowych zwolnieniach swoich pracowników na SMS lub e-mail.

PUE ZUS – umowy o dzieło

Od stycznia 2021 r. należy informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło. Taki obowiązek ma m.in. płatnik składek, który zleca wykonanie dzieła (zawiera umowę z wykonawcą dzieła).

Na PUE ZUS płatnik może zgłosić lub wprowadzić korektę dokumentu RUD za pomocą kreatora, który ułatwia wypełnienie i umożliwia import listy wykonawców oraz umów.

Jednorazowo w zgłoszeniu lub korekcie można wykazać umowy dla 50 wykonawców.

Możliwe są również korekta przekazanego wcześniej zgłoszenia lub jego wycofanie – jeśli zaszły ku temu przesłanki. Przekazane informacje widoczne są w rejestrze umów o dzieło.

PUE ZUS – aplikacja ePłatnik
Na PUE ZUS przedsiębiorcy mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Jest to narzędzie dla małych i średnich przedsiębiorców (do 100 ubezpieczonych), łatwe w obsłudze dzięki zastosowaniu kreatorów, które krok po kroku prowadzą użytkownika przez kolejne etapy wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Główne funkcje ePłatnika to:

 • wypełnianie i przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych przez internet,
 • wypełnianie dokumentów z wykorzystaniem danych bezpośrednio z systemu ZUS,
 • weryfikacja online i blokada wysłania do ZUS błędnych dokumentów.

Jeśli jesteś świadczeniobiorcą

 • Masz dostęp m.in. do formularza PIT 11A, czyli informacji o dochodach uzyskanych od ZUS lub do formularza PIT 40A, czyli rocznego obliczenia podatku przez ZUS.
 • Możesz zarezerwować wizytę. PUE podpowie adres jednostki ZUS zgodnej z Twoim adresem zamieszkania.
 • Możesz też złożyć wniosek o zmianę swoich danych.

Więcej na temat dostępu do formularzy PIT oraz rezerwacji wizyty w jednostce ZUS znajdziesz w ulotce Krok po kroku. Dostęp do formularza PIT/rezerwacja wizyty.

Więcej na temat wniosku o zmianę danych świadczeniobiorcy znajdziesz w ulotce Krok po kroku. Wniosek o zmianę danych świadczeniobiorcy.

PUE udostępnia również tzw. profile profesjonalistów: lekarza i komornika.

Ważne!
Aby móc wysyłać przez PUE wnioski, pisma i dokumenty (w tym dokumenty ubezpieczeniowe) musisz mieć profil zaufany ePUAP bądź podpis elektroniczny (potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym).

Więcej w artykule: W jaki sposób wysyłać pisma do ZUS i je odbierać.

Dodatkowe usługi
W ramach PUE ZUS  możesz skorzystać również z:

1. Centrum Obsługi Telefonicznej (COT– tel. 22 560 16 00) - infolinii, która umożliwia:

 • bez autoryzacji – osobom, które nie mają konta na PUE – uzyskanie informacji ogólnych,
 • po autoryzacji  – osobom, które mają konto na PUE:

- otrzymywanie informacji o danych zapisanych na kontach w ZUS,
- składanie wniosków i reklamacji,
- rezerwowanie wizyt w wybranej placówce ZUS.

Uwaga!
Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje od konsultantów COT, podaj login i numer PIN, który otrzymałeś podczas aktywacji kanału dostępu do COT (możesz to zrobić w „Panelu ogólnym” w zakładce „Ustawienia”).

2. z systemu kierowania ruchem klientów we wszystkich placówkach ZUS, dzięki któremu możesz m.in. zaplanować termin swojej wizyty w ZUS i zmniejszyć czas oczekiwania.

 • autor: Joanna Karsznia - koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji regionalny koordynator ds. dostępności
 • Plakat PUE ZUS

Charytatywne dyktando - zapraszamy do wzięcia udziału

W dniach 11-13.11.2022 r. zostanie zorganizowane charytatywne dyktando (w 100% przez internet) z okazji Święta Niepodległości. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez portal www.dyktanda.pl. W tym roku przeprowadzona zostanie już 3. edycja. Dyktando co roku gromadzi tysiące uczestników, którzy niosą pomoc, a jednocześnie zażarcie rywalizują o jak najlepszy wynik. Może w nim uczestniczyć każdy - dorośli, młodzież i dzieci. 

Środki zgromadzone w ramach tego wydarzenia trafią do Fundacji Zarys, która wysyła pomoc medyczną do Ukrainy. Fundacja do tej pory wysłała już 8 tirów z pomocą o łącznej wartości 2,6 mln zł. W ramach Dyktanda na Święto Niepodległości zbieramy środki na kolejnego tira.

Aby wziąć udział w dyktandzie wystarczy zarejestrować lub zalogować się na portalu Dyktanda.pl oraz kliknąć WEŹ UDZIAŁ na poniższej stronie: https://www.dyktanda.pl/dyktanda/dyktando-na-swieto-niepodleglosci-2022?audio=1 

Organizatorem wydarzenia jest portal edukacyjny www.dyktanda.pl, a treść dyktanda została przygotowana tradycyjnie, specjalnie na tę okazję przez członków Fundacji Języka Polskiego. Patronem medialnym wydarzenia jest kanał Historia Realna. Gorąco zachęcamy do wsparcia akcji poprzez udział w dyktandzie!

 • autor: Zespół Dyktanda.pl
 • Baner Dyktanda charytatywnego na Święto Niepodległości

Integracja z uchodźcami

Jednym z elementów projektu pn. „Silniejsi” w ramach inicjatyw HOPE jest integracja z uchodźcami. W czwartek, 3 listopada, dzieci, młodzież, polskie gospodynie, współpracujące z Danone oraz panie z Ukrainy spotkali się w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie, by wspólnie gotować specjały kuchni polskiej, jak i ukraińskiej. W kulinarnym spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu powiatowego: starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak oraz sekretarz powiatu Małgorzata Chłodzińska. Uczestnicy spotkania rozmawiali oraz mieli możliwość wymiany doświadczeń. Poza tym wysłuchali pogadanki na temat zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności, którą poprowadziła Jolanta Sas Wisłocka - specjalista Danone.

Starostwo Powiatowe w Radziejowie jest wolontariuszem projektu i czynnie angażuje się w działania podejmowane w jego ramach.

 • Wspólne zdjęcie uczestników projektu
 • Uczestnicy projektu ze słownikami polsko-ukraińskimi
 • Wspólne gotowanie obywateli Polski i Ukrainy
 • Wspólne gotowanie obywateli Polski i Ukrainy
 • Wspólne gotowanie obywateli Polski i Ukrainy
 • Starosta Jarosław Kołtuniak podczas gotowania
 • Uczestnicy projektu podczas rozmowy
 • Wspólne gotowanie obywateli Polski i Ukrainy
 • Wspólne gotowanie obywateli Polski i Ukrainy

11 listopada - zaproszenie

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak zaprasza na powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w piątek, 11 listopada, w Radziejowie. Uroczystości rozpocznie msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 12:00. 

 • Zaproszenie - 11 listopada 2022 r. (powiatowe uroczystości)

Sanitarny odstrzał dzików [aktualizacja]

Publikujemy rozporządzenie wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie naszego województwa. Odstrzału należy dokonać do 30 kwietnia 2023 r.

Treść całego rozporządzenia publikowaliślmy tutaj: https://www.radziejow.pl/1243,wrzesien-2022?tresc=23691.