październik 2022

Wszystkich Świętych - zmiana organizacji ruchu przy cmentarzach

Tegoroczne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Wszystkich Świętych rozpoczną się w piątek (28.10) i potrwają do środy (2.11). Radziejowscy policjanci apelują do mieszkańców o rozwagę, zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania przy cmentarzach.

Głównym celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa osób przemieszczających się po kraju na groby najbliższych. W tych dniach odnotowujemy zwiększoną ilość pojazdów na drogach, w szczególności przy cmentarzach. Do zadań mundurowych biorących udział w akcji będzie należało:

 • czuwanie nad utrzymaniem płynności ruchu,
 • eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących,
 • udzielanie informacji kierowcom o czasowych zmianach w organizacji ruchu,
 • eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Na terenie powiatu radziejowskiego będą następujące zmiany organizacji ruchu:

W Radziejowie:

 • ulica Szkolna będzie ulicą jednokierunkową na całej długości;
 • zakaz zatrzymywania na całej długości ulicy Szkolnej po lewej stronie (patrząc od ul. Kruszwickiej), poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi;
 • na ulicy Wyzwolenia po lewej stronie wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania (na odcinku od ulicy Kruszwickiej do ulicy Cichej). Wszystkie zmiany oznakowane będą znakami pionowymi;

W Bytoniu na drodze wojewódzkiej W-267 obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania po stronie przeciwnej do cmentarza.

W Witowie obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania po stronie przeciwnej do cmentarza.

31 października 2022 r. w godz. 18.00-22.00 oraz 1 listopada 2022 r. w godz. 08.00-22.00 obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Przy cmentarzach powiatu radziejowskiegow, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz płynności ruchu, służbę będą pełnić policjanci.

Apelujemy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, aby bezpiecznie dojechać i wrócić z cmentarzy. Nie pozostawiajmy samochodów w miejscach niedozwolonych, gdyż mogą stwarzać zagrożenie dla innych i blokować przejazd. Jeśli to możliwe dla własnej wygody, samochód zostawmy w domu.

 • autor: asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów
 • Mapka przedstawiająca dojazd na cmentarz

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

Radziejowski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu radziejowskiego na 44. Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego. Odbędzie się on w piątek, 25 listopada br., o 10:00 w "galerii" domu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 21 listopada.

 • Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego - plakat
 • Regulamin konkursu
 • Karta zgłoszeniowa
 • Oświadczenie rodzica

Miałeś wypadek przy pracy? Dowiedz się jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie

Osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stały się długotrwale lub stale niezdolne do pracy, mogą ubiegać się z ZUS-u o jednorazowe odszkodowanie. W niektórych przypadkach mogą otrzymywać odszkodowanie nawet dwa razy. 

Jednorazowe odszkodowanie jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Jego wysokość zmienia się, co roku i jest uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który jest orzekany przez Lekarza Orzecznika lub Komisję Lekarską ZUS. Obecnie za każdy procent przysługuje 1133 zł.

Tylko w I półroczu 2022 r. ZUS wypłacił 22,5 tys. jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę 160,5 mln zł. W województwie kujawsko-pomorskim wypłaty sięgają 9,5 mln zł, a jednorazowe odszkodowanie otrzymało ponad 1,4 tys. osób. Średnia wysokość odszkodowania wyniosła 7,1 tys. zł, w regionie - niemal 13,2 tys. zł. 

Nie każdy wie, że może ubiegać się o zwiększenie jednorazowego odszkodowania, jeśli stan zdrowia pogorszył się i ma związek z wcześniejszym wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Przy czym stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu musi ulec pogorszeniu o co najmniej 10 punktów procentowych w stosunku do pierwotnie orzeczonego.

Jednorazowe odszkodowanie na wniosek
ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania z urzędu. W celu uzyskania odszkodowania należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny wniosek. Do wniosku należy dołączyć: 

 • wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający informację o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji oraz dokumentację medyczną,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku wraz załącznikami,
 • prawomocny wyrok sądu pracy,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

Jeśli wypadkowi ulegnie osoba zatrudniona na podstawie innej umowy niż umowa o pracę np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, przeprowadzenie postępowania powypadkowego należy do obowiązków podmiotu, na rzecz którego wykonana była praca. Z kolei w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub współpracującej z taką osobą, albo zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej, postępowanie powypadkowe przeprowadzi, właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Dyżury ekspertów ZUS 

Masz pytania dotyczące emerytury, renty, zasad przeliczania świadczeń? Zastanawiasz się jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji czy świadczenie Mama 4 plus? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielać będą eksperci z bydgoskiego oddziału ZUS podczas październikowych dyżurów telefonicznych.

Zachęcamy do rozmowy telefonicznej z naszymi ekspertami na temat przeliczania świadczeń. Jest to ważny temat dla seniorów, bo w wielu przypadkach ZUS może podwyższyć dotychczasową emeryturę czy rentę. Dzwonić w tej sprawie można 19 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 25 oraz 27 października, w godz. 9-11.00, pod nr tel. 52 389 40 26.

O kompletowanie dokumentacji w celu ustalenia uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych będzie można zapytać ekspertów 20 października, w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31 oraz 28 października, w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 53. 

Dzwoniąc 21 października w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 45 będzie można dowiedzieć się jak załatwić sprawę w ZUS bez wychodzenia z domu.

Natomiast dyżur dotyczący świadczenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji odbędzie się w godz. 9-11.00: 24 października pod nr tel. 52 341 84 46, 25 października pod nr tel. 52 341 87 04 i 26 października pod nr tel. 52 389 40 26. 

Z kolei o rodzicielskie świadczenie uzupełniające zwane potocznie świadczeniem Mama 4 plus będzie można zapytać 31 października w godz. 9-11.00 dzwoniąc pod nr tel. 52 389 40 26. 

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Święto osób niewidomych i słabowidzących

Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzimy 15 października. Podczas święta szczególnie podkreślany jest temat osób borykających się z dysfunkcjami narządu wzroku. Dzień ten ma również charakter edukacyjny i informacyjny.

Osoby niewidome i niedowidzące są nierozerwalnym ogniwem naszego społeczeństwa i stanowią niepodważalny autorytet w zakresie pokonywania trudności codziennego życia. Dlatego dzień ten jest okazją do przypomnienia opinii publicznej, środkom masowego przekazu, rządom i władzom lokalnym problematyki tych osób. Święto to zostało ustanowione w 1964 r., w Polsce jest obchodzone od 1993 r. 

Organizacją skupiającą osoby z tymi dysfunkcjami jest Polski Związek Niewidomych, który powstał w 1951 roku. W każdym województwie działa okręg PZN, w całym kraju funkcjonuje również ponad kilkaset kół terenowych. Jedno z takich kół znajduje się w Radziejowie.

Z okazji Światowego Dnia Białej Laski starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak składa osobom niewidomym i niedowidzącym wyrazy uznania, a wszystkim osobom i instytucjom, które działają na rzecz znoszenia barier społecznych oraz inicjowania działań, służących aktywizacji tych osób, serdeczne podziękowania. Wszystkim osobom zmagającym się z dysfunkcjami i chorobami narządu wzroku życzy wytrwałości, poczucia niezależności, a także eliminacji barier w codziennym życiu. Niech poczucie godności i niezależności towarzyszy Państwu każdego dnia, a świat będzie coraz bardziej przyjazny i dostępny. Aby każdy dzień otaczał Państwa ciepłem i życzliwością, które pozwalają zapominać o troskach. 

 • Życzenia z okazji Światowego Dnia Białej Laski

Dzień Edukacji Narodowej

Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak wszystkim byłym i obecnym dyrektorom szkół, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom oświaty przekazuje najserdeczniejsze życzenia.

"Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze"
Barbara Cage

Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej,
wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom
oraz Pracownikom Oświaty, 

składam wyrazy szacunku oraz uznania
za trud codziennej pracy pedagogiczno-wychowawczej. 

Pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha,
poczucia spełnienia, pomyślności i satysfakcji zawodowej.
Życzę również wytrwałości w pokonywaniu codziennych przeciwności
oraz entuzjazmu w dalszym przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu.
By Państwa wysiłek znalazł społeczne uznanie 
i wdzięczność wśród uczniów.


Jarosław Kołtuniak
starosta radziejowski

 • Życzenia starosty radziejowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Komunikat w sprawie dystrybucji jodku potasu

W całej Polsce trwa dystrybucja jodku potasu do samorządów na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Starosta radziejowski informuje, że jest to akcja zapobiegawcza, a w obecnej chwili żadne zagrożenie nie występuje. Publikujemy najważniejsze informacje i listę punktów dystrybucji.

!! KOMUNIKAT !!

W całej Polsce trwa dystrybucja jodku potasu do samorządów na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Działania te wynikają z dyspozycji prewencyjnej MSWiA i odnoszą się do walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa. Preparat stabilnego jodu przekazała Agencja Rezerw Strategicznych do magazynów wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Starosta radziejowski, jako szef sztabu zarządzania kryzysowego, informuje, iż:

 • jest to akcja zapobiegawcza,
 • nie ma uzasadnienia do prewencyjnego przyjmowania preparatu na własną rękę – jest to odradzane przez lekarzy specjalistów,
 • preparat należy przyjąć 24 godziny przed dojściem fali radioaktywnej, najpóźniej do 2 godzin po pojawieniu się skażenia radioaktywnego. Maximum – 8 godzin po pojawieniu się promieniowania. Moment rozwinięcia akcji jodowej rozpocznie się komunikatem Wojewody w przypadku wystąpienia promieniowania o mniejszym zasięgu lub komunikatem MSWiA w przypadku wystąpienia promieniowania o szerokim zasięgu,
 • w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego nie obowiązuje rejonizacja, tzn. preparat będzie można pobrać w najbliższym punkcie dystrybucyjnym na terenie na którym się aktualnie znajdziemy, tj. na terenie całej Polski.

Starosta radziejowski, jako szef sztabu zarządzania kryzysowego, jednocześnie informuje, że w obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona w magazynach.

W załączeniu lista miejsc dystrybucji tabletek jodku potasu w województwie kujawsko-pomorskim oraz ulotki informacyjne dotyczące ewentualnego przyjmowania preparatu jodu.

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Obchodzimy dziś Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji publikujemy życzenia starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka dla wszystkich ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek systemu oraz dyspozytorów medycznych. 

 

Państwowe Ratownictwo Medyczne - logo

Z okazji 

Dnia Ratownictwa Medycznego
 
wszystkim Ratownikom Medycznym, Lekarzom i Pielęgniarkom Systemu 
oraz Dyspozytorom Medycznym 
pragnę złożyć podziękowania za poświęcenie i niesienie pomocy innym ludziom.
Praca, którą codziennie wykonujecie jest wyjątkowa.
Życzę samych udanych akcji ratunkowych, ale jednocześnie jak najmniej interwencji.
Aby Wasza wiedza i umiejętności były doceniane przez społeczeństwo. 
 Składam również życzenia zdrowia i wytrwałości 
oraz satysfakcji, płynącej z wykonywania misji ratowania ludzkiego życia.

Jarosław Kołtuniak
starosta radziejowski

 • Życzenia starosty radziejowskiego z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Krzyż Niepodległości z gwiazdą kl. I dla starosty radziejowskiego

Wczoraj, 5 października, w sali koncertowej Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala, podczas której uhonorowany za wspieranie działalności policjantów został starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak.

Uroczystość została zorganizowana, by wręczyć policjantom honorowe wyróżnienia - „Kryształowe Serca” - za wzorową i ofiarną postawę na rzecz mieszkańców. Podczas wydarzenia uhonorowany został również starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak. Odebrał on z rąk komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotra Leciejewskiego, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów mł. insp. Andrzeja Szarego oraz  przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów województwa kujawsko-pomorskiego mł. insp. Piotra Kujawy Krzyż i Medal Niepodległości z gwiazdą kl. I za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów. Policyjni związkowcy przyznają to odznaczenie osobom, które podejmują efektywne działania na rzecz związku i środowiska policyjnego.

 • Wręczenie odznaczenia staroście radziejowskiemu Jarosławowi Kołtuniakowi
 • Wręczenie odznaczenia staroście radziejowskiemu Jarosławowi Kołtuniakowi
 • Cztery odznaczone osoby z komendantem wojewódzkim na scenie
 • Wręczenie odznaczenia staroście radziejowskiemu Jarosławowi Kołtuniakowi
 • Wręczenie odznaczenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Radziejowie
 • Odznaczone osoby na scenie
 • Trzy odznaczone osoby na scenie
 • Zebrani policjanci na gali
 • Wręczenie odznaczenia staroście radziejowskiemu Jarosławowi Kołtuniakowi
 • Przedstawiciele radziejowskiej komendy powiatowej i starosta radziejowski z komendantem wojewódzkim Policji

Wspomnienie z wakacji

Za nami rozstrzygnięcie X edycji konkursu fotograficznego, organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie dla podopiecznych placówek wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim. Konkurs objęty był patronatem starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka, a jego temat przewodni to „Wakacje z humorem”.

Konkurs podzielony był na dwie kategorie: Uczestnicy zajęć i Terapeuci. W pierwszej kategorii zwyciężyła fotografia pt. „Dwie pieczenie na jednym ogniu”, wykonana przez Bogumiłę Deruszewską z Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. II miejsce zajęła praca Sławomira Nowaka (ŚDS w Kruszwicy) pn. „Spotkanie z myszolem”, III zaś „Wakacje pod gruszą” autorstwa Grzegorza Trojanowskiego (ŚDS w Barcinie). Najlepsza w klasyfikacji terapeutów okazała się praca Zofii Szpolerowskiej (ŚDS w Radziejowie) pn. „Wakacje na helu”. Tuż za nią na podium uplasowała się Małgorzata Kułakowska z ŚDS w Wonorzu z pracą pn. „Słoneczne granie”. Ostatni stopień uzupełniło zdjęcie Kamila Tomaszewskiego (ŚDS Inowrocław) pn. „Muzykowanie na sianie”. Specjalne wyróżnienie – Nagrodę Starosty Powiatu Radziejowskiego – otrzymał ŚDS w Gniewkowie.

W skład jury tegorocznego konkursu weszli: starosta Jarosław Kołtuniak, skarbnik powiatu Urszula Miętkiewicz, wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim Waldemar Kempiński, kierownik radziejowskiego ŚDS Aneta Sadowska oraz Marta Tomaszewska. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 • Troje ludzi w kolorowych strojach
 • Kobieta opierająca się o mur
 • Mężczyzna na leżaku je gruszkę
 • Trzy kobiety w kolorowych strojach
 • Trzy kobiety w kapeluszach w słonecznikach
 • 3m K. Tomaszewski DS Inowrocaw
 • Ireneusz Klarowski - Uczestnik - zdjcie Z wizyt u babci - DS Gniewkowo
 • Katarzyna Kranc Terapeuta Zajciowy -zdjcie Pikni i modzi w podry
 • Micha Gsiorek - Uczestnik - zdjcie Ta Jedyna SDS Gniewkowo

ZUS wysyła ponad 7 mln listów

ZUS rozpoczął wysyłkę decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wkrótce list trafi do każdego, kto otrzymał 14 emeryturę.

Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już 14 emeryturę. W województwie kujawsko-pomorskim dodatkowe świadczenie trafiło do 405,7 tys. osób na łączną kwotę ponad 498 mln zł. Już niebawem decyzję o przyznaniu i wysokości czternastki emeryci i renciści znajdą w swojej skrzynce pocztowej. 3 października ZUS rozpoczął wysyłkę ponad 7 mln decyzji.

Dodatkowe świadczenie było przyznawane z urzędu i wypłacane od 25 sierpnia do 20 września wraz z bieżącą emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym. Od czternastki nie był odprowadzany podatek dochodowy, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do czternastki miały osoby, które na 24 sierpnia 2022 roku pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę albo świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę (1338,44 zł brutto) otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekraczało 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali dodatkowe świadczenie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. 

Świadczenie nie było przyznawane, jeśli kwota 14 emerytury wyniosłaby mniej niż 50 zł. Oznacza to, że czternastki nie otrzymały osoby, których emerytura czy renta jest wyższa niż 4188,44 zł brutto. Osoby, których świadczenie główne było zawieszone na dzień 24 sierpnia (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania), również nie otrzymały 14 emerytury. Nie otrzymają jej do czasu, aż będą miały wznowioną wcześniej wstrzymaną wypłatę.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Dyżur telefoniczny dla nauczycieli

W każdy poniedziałek października nauczyciele, a także dyrektorzy szkół mogą skorzystać z dedykowanego dla nich dyżuru telefonicznego. Dyżury odbędą się 3, 10, 17 i 24 października w godz. 12-14.00 pod nr. tel.: 52 34 18 124.

W trakcie telefonicznych konsultacji będzie można porozmawiać z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji na temat „Projektu z ZUS” dla uczniów szkół podstawowych, „Lekcji z ZUS” i olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Lekarza

Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Lekarza. To doskonała okazja do tego, by docenić codzienną pracę lekarzy wszystkich specjalności oraz ich trud i poświęcenie wkładane w leczenie i ratowanie ludzkiego życia. Publikujemy życzenia starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Lekarza 
wszystkim Lekarzom, a w szczególności pracownikom 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
oraz tym z całego powiatu radziejowskiego, 

składam najlepsze życzenia satysfakcji zawodowej i osobistej 
oraz radości z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 
Jednocześnie pragnę wyrazić uznanie za wykonywanie tak trudnego 
i odpowiedzialnego zawodu, wymagającego nieustannego poświęcenia.

W tym szczególnym dniu życzę spokojnej i bezpiecznej pracy oraz wytrwałości,
by nigdy nie zabrakło Państwu powołania do wypełniania swojej lekarskiej misji. 

Składam również życzenia zdrowia i pomyślności.

Dziękuję za codzienną walkę o zdrowie i życie ludzkie, zaangażowanie i profesjonalizm.
Niech na co dzień otacza Państwa życzliwość
i serdeczność pacjentów. 


Jarosław Kołtuniak
starosta radziejowski

 

 • Życzenia starosty radziejowskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Lekarza