wrzesień 2022

Polityka terytorialna w naszym powiecie

W środę, 7 września, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbyło się zebranie założycielskie członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa. Na spotkaniu pojawili się wszyscy włodarze gmin naszego powiatu oraz starosta radziejowski.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem gmin i powiatu, leżących w powiecie radziejowskim. Powołane zostało dla wsparcia realizacji założeń i działań, które wynikają ze strategii terytorialnej i samorządności lokalnej. Powstało również ze względu na ważną dla współpracy wymianę doświadczeń, ochronę wspólnych interesów członków i promocję ich osiągnięć, a także wspieranie rozwoju gospodarczego.

W 2021 r. rozpoczęła się nowa perspektywa dofinansowywania zadań z Unii Europejskiej. Zdeterminowała powstanie stowarzyszenia, które jest jedną z trzech form partnerstw określonych ustawą o zasadach realizacji zadań finansowanych z UE w perspektywie finansowej 2021-2027. Według tej perspektywy, by mieć prawo ubiegać się o dofinansowanie w ramach Funduszów Europejskich dla Kujaw i Pomorza stowarzyszenie musi opracować strategię terytorialną, do której należy dołączyć listę projektów.

Podczas spotkania zebrani podjęli uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, przyjęli statut oraz wybrali zarząd i komisję rewizyjną. W zarządzie stowarzyszenia zasiadać będą: starosta Jarosław Kołtuniak jako przewodniczący zarządu, wójt gminy Bytoń Artur Ruciński i wójt gminy Dobre Stefan Śpibida jako członkowie. Do komisji rewizyjnej wybrano Sławomira Boguckiego – burmistrza miasta i gminy Piotrków Kujawski  i wójta gminy Topólka Konrada Lewandowskiego. Zebrani rozstali się z nadzieją na dalszą owocną współpracę. 

  • Starosta radziejowski oraz wszyscy włodarze gmin powiatu radziejowskiego

wstecz