wrzesień 2022

Stand-Up Polska – Sebastian Rejent w RDK

W czwartek, 13 padziernika o 19:00 w Radziejowskim Domu Kultury wystąpi jeden z czołowych polskich komików, nazywany "królem polskiego roastu" Sebastian Rejent. Komik zaprezentuje program pn. "Voilà". Bilety na występ dostępne są w siedzibie RDK oraz w Internecie w serwisie kup bilecik.pl.

W Ameryce mądre komediowe głowy twierdzą, że potrzeba 10 lat na zostanie dobrym komikiem. U Sebastiana Rejenta na scenicznym zegarze wybiło 11 lat. Te same głowy mówią też, że pierwszy special stand-upowy można nagrać po dekadzie występowania. W Polsce nikt tym się nie przejmuje… Oprócz jednej osoby. Sebastian Rejent wyrusza w trasę ze swoim pierwszym solowym materiałem. Voila. Dlaczego Voila? Bo ile można czekać. Oto on! Powitajcie go gromkimi brawami… A nie, czekajcie, najpierw musicie kupić bilety. To kupcie bilety, a następnie powitajcie go gromkimi brawami!

+ support

Bilety: 40 zł

Bilety dostępne zarówno w siedzibie RDK, jak i w Internecie w serwisie kup bilecik pod poniższym linkiem: https://www.kupbilecik.pl/imprezy/81405/radziejow/standup+sebastian+rejent/?utm_source=link&utm_medium=f78fedba1ca7daa3f6ab9e875890c34f .

 

Wydarzenie dla osób dorosłych!

Brak zgody na nagrywanie audio/video

 • Plakat występu Sebastiana Rejenta

Nowy blok operacyjny w radziejowskim szpitalu

W środę, 21 września, odbył się odbiór nowego bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. W wydarzeniu udział brał minister zdrowia Adam Niedzielski, którego wraz z dyrektorem szpitala powitał m.in. starosta Jarosław Kołtuniak.

SPZOZ jest placówką powiatową, która służy pacjentom nie tylko z powiatu radziejowskiego, ale również z całego naszego regionu. Remont oraz doposażenie zostały zrealizowane w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów prawa pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń oraz sali cięć cesarskich i bloku porodowego.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: minister Adam Niedzielski, starosta Jarosław Kołtuniak, dyrektor radziejowskiego szpitala Sebastian Jankiewicz, wojewoda kujawski-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Filip Nowak – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Na uroczystości, oprócz wspomnianych gości, pojawił się dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ Jan Gessek. Wyremontowany, w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie, blok operacyjny osiągnął standard europejski. Wyposażony jest w najwyższej klasy sprzęt, służący do ratowania ludzkiego życia.

 • Symboliczne przecięcie wstęgi
 • Oglądanie wyremontowanych sal
 • Oglądanie wyremontowanych sal
 • Wspólne zdjęcie ministra i samorządowców z personelem szpitala

To już 75 lat!

Za nami uroczysty jubileusz Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. W tym roku szkoła skończyła 75 lat, a z tej okazji zorganizowano zjazd absolwentów. Uroczystości jubileuszowe połączono również z przekazaniem odnowionego sztandaru ufundowanego przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

Piątek, 16 września br., rozpoczęła jubileuszowa msza św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie. Podczas liturgii ks. Ireneusz Mrowicki poświęcił odnowiony sztandar ZSM. Po mszy uczestnicy wydarzenia przemaszerowali do hali sportowej „Mechanika”, by wziąć udział w akademii przygotowanej przez uczniów i nauczycieli szkoły. Podczas akademii członkowie Zarządu Powiatu Radziejowskiego oraz przewodnicząca rady powiatu Sylwia Kubiak wręczyli dyrektorowi szkoły Błażejowi Barczakowi dwa oprawione portrety Józefa Piłsudskiego. Wicestarosta Grzegorz Piasecki przekazał ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie odnowiony sztandar.

W uroczystościach oprócz przedstawicieli samorządu powiatowego udział brali m.in.: członkowie zarządu województwa kujawsko pomorskiego Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść, przedstawiciel wojewody Mateusz Czarnecki, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz, dyrektorzy powiatowych szkół, przedstawiciele gmin z powiatu, a także Komendant Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie mł. insp. Tomasz Pacholski. Wydarzenie zgromadziło przede wszystkim jednak absolwentów, uczniów oraz byłych i obecnych nauczycieli szkoły. Dowódcą uroczystości był Krzysztof Rosiński – nauczyciel, a także absolwent „Mechanika”. A ten ważny dla historii placówki dzień tradycyjnie uświetniły swoją obecnością pododdziały kadetów.

ZSM w Radziejowie został utworzony we wrześniu 1947 r., za sprawą pierwszego dyrektora szkoły Józefa Górczyńskiego. Na początku szkoła funkcjonowała jako zawodówka w salach Samorządowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Radziejowie przy ulicy Kościuszki, później przy radziejowskim rynku.  Obecną siedzibę szkoły wybudowano w latach 60., a pierwsze technikum – mechaniczne - otworzono w 1965 r. W kolejnych latach zaczęto otwierać nowe kierunki kształcenia. Nazwa, którą teraz posługuje się placówka wykształciła się w 1974 r. Rok później szkoła otrzymała sztandar. 3 maja 1995 r. „Mechanik” otrzymał imię marszałka Jóżefa Pilsudskiego. W 1997 r. otworzono w budynku szkoły strzelnicę sportową oraz zbudowano halę sportową. Od 2009 r. w szkole działają klasy mundurowe, a od 2015 r. uczniowie realizują specjalność wojskową i policyjną.

 • Poświęcenie odnowionego sztandaru
 • Przemarsz uczestników uroczystości z kościoła do szkoły
 • Przemarsz uczestników uroczystości z kościoła do szkoły
 • Przemarsz uczestników uroczystości z kościoła do szkoły
 • Przemarsz uczestników uroczystości z kościoła do szkoły
 • Poczty sztandarowe z dowódcą uroczystości
 • Uczniowie klas mundurowych podczas śpiewania hymnu
 • Publiczność zgromadzona na uroczystości
 • Członkowie zarządu powiatu wręczają dyrektorowi szkoły portret Józefa Piłsudskiego
 • Wręczenie prezentów dla szkoły od rady i zarządu powiatu oraz urzędu marszałkowskiego
 • Publiczność zgromadzona na uroczystości
 • Przemówienia kuratora oświaty i reprezentanta wojewody kujawsko-pomorskiego
 • Wręczenie podziękowania dla kuratorium oświaty, na zdjęciu: dyrektor szkoły i kurator
 • Wbijanie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru
 • Przekazanie sztandaru dyrektorowi szkoły
 • Prezentacja nowego sztandaru
 • Pożegnanie starego pocztu sztandarowego
 • Część artystyczna - uczniowie szkoły na scenie
 • Publiczność zgromadzona na uroczystości
 • Część artystyczna - uczniowie szkoły na scenie

XXXIII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Herb powiatu radziejowskiegoW piątek, 23 września 2022 r., o 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbędzie się XXXIII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji. Przedstawiamy porządek piątkowych obrad.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b) ustalenie quorum,
  c) przyjęcie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Dyskusja.
 7. Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2022 roku.
 8. Dyskusja.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady w sprawie oświadczeń majątkowych.
 10. Informacja Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych.
 11. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
 12. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 za lata 2020-2021”
 13. Przerwa.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024” za lata 2020-2021,
  b) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski,
  c) zmiany składu osobowego komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
  d) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego,
  e) powołania przedstawicieli Powiatu Radziejowskiego do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora do spraw medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, 
  f) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok,
  g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022 - 2028 r.
  h) udzielenia dotacji Gminie Miasto Radziejów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - informacje

Polska Strefa Inwestycji - logoPolska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Pozwala to zaoszczędzić środki na dalszy rozwój swojej działalności. 

Otrzymane zwolnienie z podatku dochodowego może wynosić nawet 60% kosztów projektu. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Publikujemy link do krótkiego filmu, w którym przybliżone są zasady funkcjonowania PSI oraz wyjaśnione są warunki uzyskania pozytywnej decyzji o wsparciu.

Link do webinaru: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6975736446334693376.

Sanitarny odstrzał dzików

Publikujemy rozporządzenie wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie naszego województwa. Odstrzału należy dokonać do 30 kwietnia 2023 r.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS – bezpłatne dyżury telefoniczne

"Praca i pasja!” – to hasło tegorocznej edycji Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje to wydarzenie we wrześniu. W całym kraju, także w Bydgoszczy, odbędą się wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowaliśmy m.in. dyżury eksperckie ZUS, NFZ i PFRON dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Wiatrak”. Od początku września trwa również cykl dyżurów telefonicznych. W trakcie indywidualnych konsultacji można zapytać ekspertów o rentę socjalną, 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatek pielęgnacyjny, rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, czy kto i kiedy może skorzystać z przeliczenia emerytury lub renty.

Szczegółowy harmonogram dyżurów telefonicznych:

Temat: Kto i kiedy może skorzystać z przeliczenia emerytury lub renty

 • 12 września, godz. 9-11.00 nr tel. 52 356 10 53
 • 16 września, godz. 9-11.00 nr tel. 52 333 08 31
 • 23 września, godz. 9-11.00 nr tel. 52 303 06 04

Temat: Renta socjalna- uprawnienia, limity zarobkowania, dodatki do świadczenia

 • 14 września, godz. 9-11.00 nr tel. 52 336 61 42
 • 28 września, godz. 9-11.00 nr tel. 52 336 61 41

Temat: 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 • 19 września, godz. 9-11.00 nr tel. 52 341 84 46
 • 26 września, godz. 9-11.00 nr tel. 52 341 84 26

Temat: Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS, czyli jak wyjechać do sanatorium z ZUS

 • 21 września, godz. 9-11.00 nr tel. 52 336 61 42
 • 30 września, godz. 9-11.00 nr tel. 52 389 40 26

Temat: Kompletowanie dokumentacji w celu ustalenia uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych

 • 22 września, godz. 9-11.00 nr tel. 52 333 08 31

Natomiast 16 września w godz. 10:00-11.00 eksperci ZUS udzielać będą indywidualnych porad w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych w PZERiI w Tucholi. Zainteresowane osoby będą mogły również założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

83. rocznica bitwy pod Szczytnem

W sobotę, 10 września 2022 r. w Boniewie przy ul. Leśnej w ramach obchodów 83. rocznicy bitwy pod Szczytnem odbędzie się piknik militarny. Wydarzenie rozpocznie się o 08:00 i potrwa do 16.00. W imieniu Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku serdecznie zapraszamy.

W czasie pikniku przewiduje się pokazy sprzętu i uzbrojenia, takiego jak: czołg LEOPARD, kołowy transporter opancerzony ROSOMAK, wyrzutnia rakietowa LANGUSTA, moździerz samobieżny RAK, armata ZSU-23 oraz stoiska promocyjne 4. Pułku Chemicznego z Brodnicy i  2.  Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia.

Podczas pikniku będzie działał mobilny punkt rekrutacyjny z Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku,  gdzie zainteresowani będą mogli złożyć wniosek i dowiedzieć się więcej o możliwości wstąpienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz pozostałych form służby.

Ponadto w czasie obchodów, w godz. 08:30-12:30, odbędzie się Bieg Pamięci na dystansie 10 km dla uczczenia żołnierzy „Armii Pomorze”. O 13:30 zaplanowana jest msza święta polowa, koncelebrowana przez biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego z oprawą muzyczną Orkiestry Wojskowej z Torunia, zaś o 14:30 odbędzie się Apel Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów na grobach poległych żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Boniewie. Piknik zakończy koncert chóru i Orkiestry Wojskowej z Torunia o 15:30.

 • Plakat pikniku wojskowego w Boniewie

Polityka terytorialna w naszym powiecie

W środę, 7 września, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbyło się zebranie założycielskie członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Radziejowa. Na spotkaniu pojawili się wszyscy włodarze gmin naszego powiatu oraz starosta radziejowski.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem gmin i powiatu, leżących w powiecie radziejowskim. Powołane zostało dla wsparcia realizacji założeń i działań, które wynikają ze strategii terytorialnej i samorządności lokalnej. Powstało również ze względu na ważną dla współpracy wymianę doświadczeń, ochronę wspólnych interesów członków i promocję ich osiągnięć, a także wspieranie rozwoju gospodarczego.

W 2021 r. rozpoczęła się nowa perspektywa dofinansowywania zadań z Unii Europejskiej. Zdeterminowała powstanie stowarzyszenia, które jest jedną z trzech form partnerstw określonych ustawą o zasadach realizacji zadań finansowanych z UE w perspektywie finansowej 2021-2027. Według tej perspektywy, by mieć prawo ubiegać się o dofinansowanie w ramach Funduszów Europejskich dla Kujaw i Pomorza stowarzyszenie musi opracować strategię terytorialną, do której należy dołączyć listę projektów.

Podczas spotkania zebrani podjęli uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, przyjęli statut oraz wybrali zarząd i komisję rewizyjną. W zarządzie stowarzyszenia zasiadać będą: starosta Jarosław Kołtuniak jako przewodniczący zarządu, wójt gminy Bytoń Artur Ruciński i wójt gminy Dobre Stefan Śpibida jako członkowie. Do komisji rewizyjnej wybrano Sławomira Boguckiego – burmistrza miasta i gminy Piotrków Kujawski  i wójta gminy Topólka Konrada Lewandowskiego. Zebrani rozstali się z nadzieją na dalszą owocną współpracę. 

 • Starosta radziejowski oraz wszyscy włodarze gmin powiatu radziejowskiego

Święto Plonów 2022

W niedzielę, 4 września w Osięcinach odbyły się powiatowo-gminno-parafialne dożynki. Święto plonów było okazją, by podziękować rolnikom z powiatu za trud i nieustanny wysiłek związany z pracą na roli. W wydarzeniu uczestniczył starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak.

Dożynki to jedno najpiękniejszych świąt w tradycji polskiej wsi i czas, by wyrazić wdzięczność za tegoroczne zbiory. Tegoroczne wydarzenie rozpoczęła msza święta w intencji rolników w kościele pw. Opieki Matki Bożej, odprawiona przez proboszcza Piotra Dziurdzińskiego. Po mszy wszyscy zebrani przemaszerowali w korowodzie dożynkowym na stadion sportowy, na którym oficjalnie otworzono dożynki. Tam również nastąpiło symboliczne przekazanie chleba i przemówienia przybyłych gości. Starostami powiatowo-gminno-parafialnych dożynek byli: Katarzyna Szajerska z Sęczkowa i Grzegorz Konopiński z Borucinka. Nabożeństwo oraz przemarsz uświetniły orkiestry dęte z Osięcin, Piotrkowa Kujawskiego oraz Topólki.

W święcie oprócz przedstawicieli powiatu na czele ze starostą, udział brali inni samorządowcy, a przede wszystkim gminne delegacje rolników z całego powiatu, które przygotowały piękne wieńce dożynkowe, chleb i inne wypieki. O to, by uczestnicy dożynek nie byli głodni, zadbały również panie z kół gospodyń wiejskich, które serwowały swoje specjały. Organizatorzy przygotowali prezentacje sprzętu rolniczego, ale również wiele atrakcji dla dzieci. W artystycznej części dożynek wystąpiła grupa muzyczna Eratox oraz zespół Trikato. Gwiazdami wieczoru byli Andrzej i Jacek Zielińscy z zespołu Skaldowie. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem z wydarzenia: TUTAJ.

 

Zdjęcia: Archiwum Starostwa Powiatowego i Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach

 • Powiatowo-gminno-parafialne dożynki (Osięciny 2022)
 • Powiatowo-gminno-parafialne dożynki (Osięciny 2022)
 • Powiatowo-gminno-parafialne dożynki (Osięciny 2022)
 • Powiatowo-gminno-parafialne dożynki (Osięciny 2022)
 • Powiatowo-gminno-parafialne dożynki (Osięciny 2022)
 • Powiatowo-gminno-parafialne dożynki (Osięciny 2022)
 • Powiatowo-gminno-parafialne dożynki (Osięciny 2022)
 • Powiatowo-gminno-parafialne dożynki (Osięciny 2022)
 • Powiatowo-gminno-parafialne dożynki (Osięciny 2022)
 • Powiatowo-gminno-parafialne dożynki (Osięciny 2022)
 • Powiatowo-gminno-parafialne dożynki (Osięciny 2022)
 • Powiatowo-gminno-parafialne dożynki (Osięciny 2022)
 • Kościół w Osięcinach z lotu ptaka
 • Starostowie radziejowscy i wójt Osięcin podczas mszy świętej
 • Starostowie dożynek w kościele
 • Ołtarz i ksiądz odprawiający mszę świętą
 • Grupa ludzi w kujawskich strojach
 • Starostowie dożynek z chlebem
 • Grupa ludzi w odświętnych strojach
 • Występ zespołu folklorystycznego
 • Widok na parking z lotu ptaka
 • Występ zespołu folklorystycznego
 • Występy artystyczne na scenie
 • Występy artystyczne
 • Skaldowie na scenie
 • Skaldowie na scenie
 • Sztuczne ognie na niebie

E-wizyta, czyli bezpieczna i wygodna wizyta w ZUS

Sprawy urzędowe w ZUS można załatwić online, bez wychodzenia z domu. Wystarczy umówić się na e-wizytę. W województwie kujawsko-pomorskim ponad 11 tys. e-wizyt już za nami.

Nie trzeba przychodzić do ZUS, by załatwić swoje sprawy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca klientów do kontaktu przez wideorozmowy. Wystarczy mieć dostęp do internetu, smartfon, tablet lub komputer z kamerką.

Aby umówić rozmowę z ekspertem on-line, wystarczy wejść na stronę www.zus.pl, odszukać zakładkę e-wizyta i kliknąć link „Umów się na e-wizytę”. Możemy samemu wybrać dogodny termin zdalnego spotkania w dni robocze w godzinach 9.00-14.00. Przed umówioną e-wizytą z pracownikiem ZUS, przypominamy o jej terminie SMS-em.

E-wizyty nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, mimo że w sierpniu odnotowaliśmy nieznaczny spadek e-wizyt w stosunku do lipca. Klienci nadal doceniają tą bezpieczną i szybką formą kontaktu z ZUS. Podczas wideorozmowy mogą załatwić większość swoich spraw związanych m.in. z emeryturami i rentami, prowadzeniem firmy, wypłatą zasiłków, potwierdzeniem profilu PUE, czy świadczeniami rodzinnymi jak np. 500+. Z e-wizyty mogą również skorzystać osoby z polskim i zagranicznym stażem pracy, które chcą uzyskać informacje na temat emerytur i rent międzynarodowych.

Nasza usługa dostępna jest też w języku migowym i ukraińskim. Mogą z niej również skorzystać osoby z niepełnosprawnością słuchu, a także niewidzące i niedowidzące. Pomyśleliśmy też o osobach starszych i takich, które wymagają szczególnej opieki. Mogą one skorzystać z e-wizyty w obecności członka rodziny, opiekuna faktycznego lub prawnego. Wystarczy podać jego dane przy rezerwacji e-wizyty.

Od 30 października 2020 r. w całym województwie kujawsko-pomorskim zrealizowano ponad 11 tys. e-wizyt. Najczęściej klienci wybierali temat e-wizyty dotyczący zasiłków i zwolnień lekarskich, emerytur i rent oraz firm i pracowników. Z tych porad skorzystało odpowiednio 2,9 tys., 2,8 tys. i 2,7 tys. osób. Z kolei 2,3 tys. osób było zainteresowanych Platformą Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i świadczeniami rodzinnymi z ZUS jak np. 500+.

Liczba umówionych wizyt jest zdecydowanie większa, bo sięga niemal 18,5 tys. Jednak 2,6 tys. zarezerwowanych spotkań zostało anulowanych, a 4,5 tys. porzuconych, gdzie klient nie nawiązał kontaktu z naszym ekspertem, ani nie odwołał e-wizyty. Jeśli coś nam wypadło i nie możemy skorzystać z wideorozmowy, pamiętajmy, aby ją anulować. Można to zrobić, klikając link, który otrzymaliśmy mailem. W ten sposób ktoś inny będzie mógł skorzystać.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

I Ogólnopolski Konkurs Muzyki Wczesnośredniowiecznej

Gminne Centrum Kultury w Mrozach zaprasza do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Wczesnośredniowiecznej „Muzyka z Grodziska”. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 18 września 2022 r. Publikujemy regulamin imprezy.

 • Plakat konkursu "Muzyka z Grodziska"

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

83 lata temu – 1 września 1939 r. – o świcie wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Dzisiaj w Radziejowie odbyły się powiatowe uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Na uroczystości obecne były delegacje urzędów i instytucji, a także poczty sztandarowe.

Obchody rocznicy wybuchu wojny tradycyjnie rozpoczęła msza święta w intencji tych, dzięki którym możemy żyć teraz w wolnym kraju oraz tych, którzy w czasie wojny stracili życie. Następnie uczestnicy nabożeństwa przemaszerowali w defiladzie przed pomnik „Chwały Oręża Polskiego”, by tam wspólnie odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Swoje przemówienie wygłosił starosta radziejowski, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem, oddając cześć żołnierzom i cywilom, którzy stracili życie podczas tego największego i najbardziej krwawego konfliktu w dziejach ludzkości W delegacji powiatu wystąpili: członek zarządu powiatu Irena Matuszak, starosta Jarosław Kołtuniak oraz wicestarosta Grzegorz Piasecki.

Część artystyczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie. Obchody uświetniły oddziały kadetów z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie pod dowództwem Krzysztofa Rosińskiego. Wszystkim uczestnikom uroczystości składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności za zaangażowanie i udział w pielęgnowaniu pamięci o ważnym dla historii naszego kraju dniu.

 • autor: Marta Tomaszewska
 • Ksiądz podczas mszy świętej
 • Poczet sztandarowy Starostwa Powiatowego w Radziejowie
 • Pododdział kadetów w strażackich mundurach
 • Prowadząca uroczystość - sekretarz powiatu M.Chłodzińska
 • Składanie meldunku staroście radziejowskiemu
 • Poczet flagowy z flagą Polski
 • Flaga Polski na maszcie, przed masztem: poczet flagowy
 • Recytująca wiersz dziewczyna
 • Śpiewająca dziewczyna
 • Starosta Kołtuniak podczas przemówienia
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Warta przy pomniku "Chwały Oręża Polskiego"
 • Pomnik "Chwały Oręża Polskiego"

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w okresie od 12 września do 21 września 2022 roku na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski; pow. wąbrzeski: gm. Książki, gm. Dębowa Łąka, gm. Ryńsk; pow. toruński gm. Obrowo, gm. Lubicz, gm. Czemikowo) przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, polegająca na zrzutach z samolotów przynęt w postaci zielono­brunatnych batoników w kształcie ściętego stożka, sporządzonych z masy mięsno-rybnej o średnicy ok. 4,5 cm i wysokości ok. 2 cm, zawierających zatopione w środku plastikowe pojemniczki (saszetki) ze szczepionką. Przynęty ze szczepionką będą wykładane na terenach niezabudowanych (lasy, pola, łąki, nieużytki), będących miejscami bytowania i żerowania lisów. 

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia akcji prosi się ludność o dostosowanie się i przestrzeganie poniższych zaleceń i wskazówek:

 • nie należy podnosić, dotykać i niszczyć napotkanych przynęt (przynęty dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy),
 • nie należy wypuszczać swobodnie psów i kotów, a szczególnie nie należy wprowadzać tych zwierząt do lasów i na pola oraz nie organizować polowań z psami przez okres 3 tygodni od daty zrzucenia przynęt,
 • nie organizować wieloosobowych wycieczek do lasu, szczególnie dzieci i młodzieży w trakcie prowadzenia zrzutów oraz przez okres 3 tygodni od daty zakończenia zrzutów przynęt,
 • zgłaszać służbom epidemiologicznym lub medycznym ("sanepid", szpital zakaźny lub najbliższa przychodnia) wszystkie ewentualne przypadki kontaktu ludzi ze szczepionką, a w przypadkach kontaktu bezpośredniego na otwarte rany, oczy, jamę ustną lub nos należy natychmiast przemyć miejsca eksponowane wodą z mydłem,
 • służbom weterynaryjnym wszystkie ewentualne przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami,
 • prosi się o szczególne pouczenie o powyższych zasadach dzieci. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE: 

 1. LIS jest głównym przenosicielem wścieklizny. Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów podjęta została akcja doustnego uodparniania populacji tych zwierząt poprzez wykładanie przynęt zawierających szczepionkę z żywym, osłabionym wirusem wścieklizny.
 2.  Akcja uodparniania lisów przeciwko wściekliźnie prowadzona jest raz w roku poprzez zrzuty z samolotów przynęt zawierających szczepionkę.
 3. Zrzuty immunoprzynęt dokonywane są na obszarach nie zabudowanych: lasy, pola, łąki, nieużytki, będących miejscami bytowania i żerowania lisów.
 4. Immunoprzynęty koloru zielono-brunatnego mają kształt ściętego stożka (batoników) o średnicy ok. 4,5 cm i wysokości ok. 2 cm; wykonane z masy mięsno - rybnej, zawierają zatopione w środku plastikowe pojemniczki (saszetki) o pojemności ok. 2 ml z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie. Uodpornienie następuje po przegryzieniu przez lisa przynęty a tym samym pojemniczka ze szczepionką, która rozlewa się na błony śluzowe jamy ustnej zwierzęcia.
 5. Szczepionka jest dopuszczona do uodparniania wyłącznie lisów, dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
 6. Przynęty dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy. 

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH WYKLADANE SĄ IMMUNOPRZYNĘTY DO DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE:

 • Nie należy dotykać i niszczyć napotkanych immunoprzynęt,
 • Zagrożeniem dla człowieka może być bezpośredni kontakt immunoprzynęt z otwartymi ranami, otarciami skóry, śluzówkami jamy ustnej i nosa oraz oczami,
 • W każdym przypadku kontaktu człowieka z immunoprzynętą należy miejsca eksponowane przemyć wodą z mydłem i bezwzględnie powiadomić lekarza medycyny, stację "SANEPID-u" lub lekarza weterynarii,
 • Zwierzęta domowe i gospodarskie, które zetknęły się z immunoprzynętą należy poddać badaniu i obserwacji. Obserwacja winna być przeprowadzona przez lekarza weterynarii, protokolarnie opisana z uwzględnieniem danych hodowcy oraz wszelkich jego spostrzeżeń dotyczących badanego zwierzęcia,
 • Fakt podjęcia lekarsko-weterynaryjnej obserwacji zwierzęcia mającego kontakt z immunoprzynętą należy zgłosić właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii, który ustali tok dalszego postępowania.