lipiec 2022

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

W poniedziałek, 4 lipca, powołani zostali kolejni kandydaci do odbycia 28-dniowego szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Stawili się w 9 jednostkach wojskowych w całym kraju.

Szkolenie w wymiarze 28 dni to pierwszy etap tzw. szkolenia podstawowego, które kończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Chętni, którzy w późniejszym czasie zechcą zostać żołnierzami zawodowymi mogą zadeklarować chęć pełnienia dalszej służby w wybranej jednostce wojskowej, które w ramach drugiego etapu – szkolenia specjalistycznego – może trwać do 11 miesięcy. W tym czasie dowódca jednostki wojskowej może powołać żołnierza do zawodowej służby wojskowej. Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia służby otrzymuje uposażenie w wysokości 4560 zł miesięcznie.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to możliwość rozwoju zawodowego!

Uprawnienia i kwalifikacje, które można nabyć w ramach pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej:

  • kierowcy – prawo jazdy kat. C, C+E, D;
  • operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
  • operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
  • nurka;
  • skoczka spadochronowego;
  • kucharza;
  • w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, koparki, spycharki, spycharki-ładowarki;
  • w zakresie obsługi elektrowni polowych i mobilnych zespołów spalinowo-elektrycznych;
  • spawacza.

Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.
Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:
- kopię dokumentu tożsamości;
- kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
- kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Kolejne turnusy DZSW rozpoczynają się 1 sierpnia, 5 września, 3 października i 14 listopada.

W celu uzyskania dodatkowych informacji Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji uruchomiło infolinię DZSW – pod nr. telefonu 800 180 110, gdzie można poznać wszystkie szczegóły, dotyczące rekrutacji i powołania, codziennie w godzinach 08.00-20.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych służbą wojskową do Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku na ul. Okrężną 25, a od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki do 18.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 08.00 do 14.00.

Należy zaznaczyć, że akces do DZSW osoby zainteresowane mogą również złożyć bez wychodzenia z domu poprzez portal www.zostanzolnierzem.pl, wypełniając zgłoszeniowy a rekruterzy z WCR nawiążą kontakt z zainteresowanym i pokierują procesem rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji do wszystkich form służby wojskowej znajdują się również na stronie internetowej WCR we Włocławku www.wcrwloclawek.wp.mil.pl, oraz profilach Facebook i Twitter, do których obserwowania zachęcamy.

wstecz