maj 2022

XXXI Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Herb powiatu radziejowskiegoW środę, 18 maja 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbędzie się XXXI Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji. 

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b. ustalenie quorum,
  c. przyjęcie porządku obrad,
  d. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Ocena sytuacji w rolnictwie – wykorzystanie środków UE.
 6. Dyskusja.
 7. Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Inspekcji na terenie powiatu.
 8. Dyskusja.
 9. Przyjęcie informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie z działalności na terenie powiatu.
 10. Dyskusja.
 11. Przerwa
 12. Raport o stanie Powiatu za 2021 rok.
 13. Debata nad Raportem o stanie Powiatu za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2021 rok.
 15. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz WPF Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028.
 16. Opinie komisji Rady Powiatu w sprawie wykonania budżetu.
 17. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 18. Dyskusja.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok.
 20. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 21. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 22. Dyskusja.
 23. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie sesji.

wstecz