maj 2022

Kolejne drogi zostaną przebudowane

W poniedziałek, 25 kwietnia W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy władze naszego powiatu podpisały umowę o udzielenie dofinansowania na przebudowę dwóch dróg powiatowych. Dofinansowanie wynosi 298 044,00 zł.

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, wicestarosta Grzegorz Piasecki oraz skarbnik powiatu Urszula Miętkiewicz podpisali z wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem umowę o udzielenie dofinansowania ze środków, pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W umowie zostały ujęte dwie drogi, których zarządcą jest powiat radziejowski i których przebudowa rozpocznie się w najbliższym czasie. Zadanie obejmuje drogę powiatową nr 2821C Płowce – Kolonia Jarantowcie na odcinku od km 1+875 do km 1+265 oraz drogę nr 2629C Wysocin – Osięciny na odcinku od km 7+306 do km 7+966. Dofinansowanie wynosi 298 044,00 zł, a powiat radziejowski zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków wkładu własnego w kwocie nie mniejszej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Nie są to jedyne zadania, które zostaną zrealizowane w tym roku. Starostwo Powiatowe w Radziejowie ciągle stara się pozyskiwać jak najwięcej funduszy w celu poprawy powiatowej infrastruktury drogowej. 

  • Starosta Kołtuniak, podpisujący umowę. Przy stole: M. Bogdanowicz, U. Miętkiewicz i G.Piasecki

wstecz