kwiecień 2022

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca miesiąca, po drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się również z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności. 

 • autor: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin...

Darmowy kurs języka

Departament Rynku Pracy MRiPS informuje, że w serwisie #PomagamUkrainie zamieszczony został link do darmowego kursu języka polskiego po ukraińsku. Dostępny jest on w aplikacji mobilnej i poprzez przeglądarkę.

Adres strony:
https://pomagamukrainie.gov.pl/potrzebuje-pomocy/tlumaczenia 

Konwent powiatów w Radziejowie

We wtorek 26 kwietnia 2022 r. odbyły się obrady Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiecie radziejowskim. Starostowie spotkali się, by porozmawiać o ważnych problemach i wyzwaniach, stojących przed samorządami powiatowymi. Gospodarzem wydarzenia był starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak.

Konwent reprezentuje interesy członków Związku Powiatów Polskich w danym regionie, pełni rolę doradczą ZPP, opracowuje także własne stanowiska lub opinie, które kierowane są do zarządu ZPP. KPWKP tworzą starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu (członkowie ZPP) lub upoważnione przez nich osoby. Spotkanie było okazją do omówienia spraw związanych z potrzebami uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie powiatów województwa kujawsko – pomorskiego, funkcjonowaniem związku celowego, czy też finansowaniem unijnym.

Gospodarz powitał gości, a przewodniczący konwentu – starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz otworzył obrady. Pierwszym punktem spotkania była prezentacja walorów i działań naszego powiatu, którą przedstawiła sekretarz Starostwa Powiatowego w Radziejowie Małgorzata Chłodzińska.

Ważnym punktem obrad było wypracowanie porozumienia Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie dalszego funkcjonowania Związku Celowego powiatów naszego województwa. Wszyscy obecni wyrazili poparcie dla dalszego istnienia w/w związku, jednak ustalono, że ostateczne stanowisko zostanie przedstawione na kolejnym konwencie. Starostowie dyskutowali nt. powiatowych szpitali, a starosta Jarosław Kołtuniak zwrócił uwagę na kwestię zatrudnienia pracowników ochrony zdrowia. Ostatnim prelegentem spotkania był Damian Openchowski – kierownik biura ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który w imieniu Rafała Pietrucienia – dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich przedstawił prezentację na temat realizacji obszaru prowadzenia polityki terytorialnej w nowej perspektywie finansowej. Starostowie zapoznali się z informacją na temat nowej perspektywy unijnej pomocy oraz proponowanymi formami współpracy powiatów z gminami w celu pozyskania środków unijnych. Prezentacja wywołała dyskusję, a na zakończenie uczestnicy konwentu omówili sprawy bieżące, z jakimi zmagają się samorządy powiatowe.

W konwencie oprócz starostów i prezydentów miast na prawach powiatu z naszego województwa uczestniczyli m.in.: wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, Andrzej Potoczek – prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”.

Galeria zdjęć

 • Starosta radziejowski z uczniami w strojach kujawskich
 • Mężczyzna, podpisujący się na liście
 • Mężczyźni przy stole, uczestniczący w obradach konwentu
 • Mężczyźni przy stole, uczestniczący w obradach konwentu
 • Mężczyźni przy stole, uczestniczący w obradach konwentu
 • Goście, uczestniczący w obradach konwentu
 • Sekretarz Małgorzata Chłodzińska, prezentująca opis powiatu radziejowskiego
 • Starostowie, uczestniczący w obradach konwentu
 • Mężczyźni przy stole, uczestniczący w obradach konwentu
 • Mężczyźni przy stole, uczestniczący w obradach konwentu
 • Mężczyzna przy stole, uczestniczący w obradach konwentu
 • Starostowie przy stole, uczestniczący w obradach konwentu
 • Uczestnicy konwentu - kobieta i mężczyzna
 • Mężczyźni przy stole, uczestniczący w obradach konwentu
 • Mężczyźni przy stole, uczestniczący w obradach konwentu
 • Starostowie, uczestniczący w obradach konwentu
 • Mężczyźni przy stole, uczestniczący w obradach konwentu
 • Starostowie, uczestniczący w obradach konwentu
 • Starosta Jarosław Kołtuniak podczas dyskusji
 • Starosta golubsko-dobrzyński, uczestniczący w obradach konwentu
 • Mężczyźni przy stole, uczestniczący w obradach konwentu
 • Starostowie, uczestniczący w obradach konwentu
 • Starostowie, uczestniczący w obradach konwentu
 • Mężczyźni przy stole, uczestniczący w obradach konwentu
 • Mężczyźni przy stole, uczestniczący w obradach konwentu

Świąteczne spotkanie

W hotelu Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie przebywa kilkudziesięciu uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Starosta Jarosław Kołtuniak z okazji Świąt Wielkanocnych spotkał się z nimi przy wspólnym stole.

Dla wielu polskich rodzin, które goszczą pod swoim dachem ukraińskie rodziny, tegoroczne święta były inne niż dotychczas. Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w powiecie radziejowskim są daleko od swoich domów i rodzin, dlatego, żeby podnieść ich na duchu starosta radziejowski zorganizował skromne spotkanie, w którym uczestniczyli również pracownicy naszego ZAZ-u.Ukraińcy opowiadali na nim o swoim życiu przed inwazją Rosji oraz o tradycjach wielkanocnych w ich kraju. Wszyscy razem zjedli skromny posiłek. Na koniec starosta życzył naszym gościom dużo zdrowia i spokoju, a także, żeby jak najszybciej ich życie wróciło do normalności. Prawosławna Wielkanoc przypada tydzień po tej, świętowanej przez katolików. Zarówno dla Polaków, jak i Ukraińców to czas wyjątkowy. 

 • Starosta Jarosław Kołtuniak podczas rozmowy z uchodźcami przy świątecznym stole
 • Starosta Jarosław Kołtuniak podczas rozmowy z uchodźcami przy świątecznym stole

„Stół Wielkanocny” w  naszej Izbie Regionalnej

Przygotowanie wielkanocnego stołu to jeden z najważniejszych etapów przedświątecznych przygotowań. Wielkanocny stół tworzy wyjątkowy, rodzinny i świąteczny klimat, którego w czasie świąt nie powinno zabraknąć. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowicach w ramach współpracy z Towarzystwem Miłośników Kujaw, w alkierzu Izby Regionalnej zaprezentowały taki stół.

Koło Gospodyń Wiejskich działało w Opatowicach prawdopodobnie od lat 60. XX w. Niestety nie zachowało się pisemne potwierdzenie istnienia i pracy koła, a potwierdzeniem mogą być tylko ustne przekazy naszych mam i babć. W 2005 r. postanowiono reaktywować koło, w którym dzisiaj aktywnie działa 50 osób. Przeważają panie, ale w ostatnich latach dołączyła do nich grupa panów, którzy wspomagają panie w ich pracy. - Wśród nas są młode kobiety, które jako dzieci przychodziły na spotkania ze swoimi mamami i babciami. Teraz, jako dorosłe osoby są członkiniami naszego KGW. Można powiedzieć, że stało się tradycją, że kolejne pokolenie dzieci towarzyszy swoim bliskim w czasie spotkań i różnych imprez, chętnie włączając się do naszej działalności. Potrafimy świetnie się bawić i wspólnie pracować. Integrujemy się wewnątrz koła, ale także z mieszkańcami naszej gminy i powiatu.- zgodnie twierdzą panie z Opatowic.

Święta Wielkanocne kojarzą się z rodzinną atmosferą, radością, wiosną i ze stołem, uginającym się pod ciężarem świątecznych smakołyków. 7 kwietnia przy przygotowaniu stołu wielkanocnego w radziejowskiej Izbie Regionalnej uczestniczyły: Renata Rutkowska, Grażyna Trzmielewska, Ewa Drążkiewicz, Barbara Kołodziejczyk, Nina Linowiecka, Agnieszka Łapacz i Elzbieta Szatkowska. W piątek, 8 kwietnia we wczesnych godzinach rannych izbę odwiedzili uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie, a wraz z nimi dzieci i młodzież z różnych rejonów Ukrainy, którzy podjęli naukę w tej szkole. Byli także podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie z opiekunkami. Przewodnikiem wycieczki była Halina Paczkowska, która udzieliła gościom wielu informacji, prezentując zgromadzone w izbie eksponaty. Dzieci były bardzo zainteresowane, był gwar, rozmowy i  poczęstunek.

Film, prezentujący przygotowania wielkanocnego stołu nagrał i zmontował Krzysztof Rosiński, nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz radny powiatu radziejowskiego.

W ramach współpracy z Towarzystwem Miłośników Kujaw panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowicach, w alkierzu Izby Regionalnej zaprezentowały tradycyjny wielkanocny stół. Publikujemy film z tego wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=HwB94NsvSn8 

 • autor: Izba Regionalna w Radziejowie

XXX Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

W piątek, 22 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji. Przedstawiamy porządek piątkowych obrad.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b. ustalenie quorum,
  c. przyjęcie porządku obrad,
  d. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie przewodniczących z prac komisji.
 5. Sprawozdanie z działalności i efektów pracy PCPR w Radziejowie w 2021 r. oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej:
  a. informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim za rok 2021 i I kw. 2022 wraz z wykonaniem potrzeb na 2022 r.,
  b. informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie za rok 2021 wraz z wykonaniem potrzeb na rok 2022,
  c. PRZERWA
  d. informacja z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie.
  e. informacja z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi w roku 2021, 
  f. informacja z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 6. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021r.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok,
  b. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego w latach 2022-2028.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.

Życzenia z okazji Wielkiej Nocy

Wielkanoc to najstarsza i najważniejsza uroczystość chrześcijańska. Upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że jest to święto miłości, radości i nadziei. Starosta radziejowski wraz z pracownikami oraz przewodnicząca Rady Powiatu w Radziejowie razem z radnymi pragną przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia na nadchodzące Święta Wielkanocne.

 • Tekst życzeń wielkanocnych od starosty radziejowskiego

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei
oraz odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Wszystkim Mieszkańcom i Gościom powiatu radziejowskiego życzymy,
aby nadchodzące święta wielkanocne przyniosły radość, wzajemną życzliwość
oraz by stały się źródłem wzmacniania ducha.

Składamy życzenia zdrowia i pomyślności.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie
da nam wszystkim nadzieję na spokojną przyszłość, pokój na świecie
i dostatek w naszym kraju oraz zapewni siłę w pokonywaniu przeciwności.

Wesołego Alleluja!

Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

Przewodnicząca Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Великдень – це час підбадьорення та надії
і відродження віри в силу Христа і в силу людини.

Всім мешканцям та гостям Бажаємо
Радзеївського повіту
щоб прийдешне святo Великодня
принесло радість, взаємну доброту
і стало джерелом зміцнення духу.

Бажаємо здоров’я та процвітання.
Хай Воскресіння, що приносить
відродження дасть усім нам надію на мирне майбутнє,
мир у світі і додасть сили в подоланні негараздів.

Вiтаемо з Пасхою!

Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

Przewodnicząca Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne

Od 19 do 22 kwietnia bydgoski i toruński oddział ZUS zaprasza do udziału w dyżurach telefonicznych z udziałem ekspertów. Dyżury dotyczyć będą składki zdrowotnej oraz opłacania i rozliczania składek, zasiłków, świadczeń emerytalno- rentowych, PUE ZUS, a także świadczeń rodzinnych jak: 500 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy czy żłobkowe.

Szczegółowy harmonogram dyżurów telefonicznych: 

Temat: Polski Ład - Zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej oraz opłacania i rozliczania składek osób prowadzących działalność gospodarczą

 • 9 kwietnia w godz.9-11.00 – nr tel. 52 341 81 24
 • 20 kwietnia w godz.9-10.00 – nr tel. 56 610 95 97

Temat: Świadczenie 500 plus na dzieci, rodzinny kapitał opiekuńczy i żłobkowe

 • 20 kwietnia  w godz. 9-11.00 – nr tel.  52 341 84 26
 • 21 kwietnia w godz.10-12.00 – nr tel. 56 610 93 32

Temat: Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa  

 • 20 kwietnia w godz.9-10.30 – nr tel. 54 288 61 59, w godz. 10-12.00 – nr tel. 56 610 93 24

Temat: Elektroniczne formy kontaktu z ZUS ( e-wizyty, PUE, E-PUAP)

 • 20 kwietnia  w godz.10-12.00 – nr tel. 502 008 688

Temat: Renta socjalna

 • 21 kwietnia w godz.9-11.00 – nr tel. 52 333 08 31

Temat: Świadczenia emerytalno-rentowe, dodatki do świadczeń

 • 21 kwietnia w godz.9-11.00 – nr tel. 54 230 73 72

Temat: Polski Ład -Zasady opodatkowania emerytur i rent

 • 22 kwietnia w godz.9-11.00 – nr tel. 52 389 40 26
 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zbrodnia katyńska - pamiętamy

Napis: Katyń 1940 na czerwonym tle13 kwietnia 1943 r. o zbrodni dokonanej przez Sowietów usłyszał cały świat. Tego dnia Niemcy ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów. Ku pamięci pomordowanych 13 kwietnia obchodzone jest polskie święto państwowe, jakim jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Trzy lata wcześniej, wiosną 1940 r. na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego w lasach nieopodal Katynia doszło do bezwzględnej międzynarodowej zbrodni. Zamordowano blisko 22 tys  (w tym 10 tys. oficerów) polskich jeńców wojennych zatrzymanych po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski we wrześniu 1939 r. Byli wśród nich żołnierze Wojska Polskiego, ale także m.in. profesorowie, lekarze, prawnicy i inżynierowie.

Prawda o zbrodni katyńskiej była ukrywana przez ponad pół wieku. Dopiero 13 kwietnia 1990 r. władze ZSRR przyznały, że zbrodnię popełniło NKWD. Michaił Gorbaczow przekazał wtedy Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku. Jako winni zostali wówczas wskazani: komisarz NKWD Ławrientij Beria i jego zastępca Wsiewołod Mierkułow.

Rzeczą przełomową było to, co w 1992 roku zrobił Borys Jelcyn, który przekazał ówczesnemu prezydentowi Polski – Lechowi Wałęsie kopie najważniejszych dokumentów, dotyczących sprawy katyńskiej. Zostały one później opublikowane w zbiorze Katyń. W 1993 roku w Warszawie, podczas oficjalnej wizyty w Polsce, prezydent Rosji przeprosił za zbrodnię katyńską.

Las katyński jest symbolem, bez którego nie można w pełni zrozumieć historii Polski. Przekazujmy więc młodym Polakom etos ofiar zbrodni katyńskiej i ich dziedzictwo.

Grafika: katyn.ipn.gov.pl

Rozporządzenie wojewody

Publikujemy rozporządzenie wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie nakaznia wykonywania ogrodzeń, ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Od kwietnia wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS-u

Najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jego wysokość zmienia się co roku i jest uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu orzeczonego przez Lekarza Orzecznika lub Komisję Lekarską ZUS. 

Jednorazowe odszkodowanie jest świadczeniem, o które ubiegać się może osoba będąca objęta ubezpieczeniem wypadkowym, która na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stała się długotrwale lub stale niezdolna do pracy. - Świadczenie przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Tylko w 2021 roku ZUS wypłacił jednorazowe odszkodowania na kwotę ponad 308 mln zł., w tym województwie kujawsko-pomorskim na kwotę 16,8 mln zł - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie?
Wysokość świadczenia zależy od stopnia niesprawności organizmu i wynosi 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Obecnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1 133 zł brutto. Wcześniej była to kwota 1033 zł brutto. - Dla przykładu: osoba, u której zostanie stwierdzone 5% uszczerbku na zdrowiu, otrzyma kwotę 5665 zł brutto (5x10133,00 zł) – wyjaśnia rzeczniczka.

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania wynosi 19 819 zł brutto. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona zostanie kwota 101 926 zł brutto.  Jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy odszkodowanie wynosi 50 963 zł brutto. Zaś w sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 101 926 zł brutto, które ulega zwiększeniu o kwotę  19 819 zł brutto na każde z tych dzieci. Odszkodowanie ustalone w łącznej kwocie dzieli się wówczas w równych częściach między uprawnionych. Natomiast 19 819 zł brutto przyznawane jest w sytuacji, gdy obok małżonka lub dzieci, uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego. Mogą to być miedzy innymi  rodzice, macocha czy ojczym, jeżeli w dniu śmierci osoby po której należne jest odszkodowanie prowadzili z nią wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania. Każdy z nich może otrzymać tą kwotę, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom. 

Jednorazowe odszkodowanie na wniosek
ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania z urzędu. Osoba uprawniona musi wcześniej złożyć wniosek. Do wniosku należy dołączyć

 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 zawierające m.in. informacje o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku,
 • prawomocny wyrok sądu pracy,
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Natomiast dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania po zmarłym, to m.in.:

 • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznane jednorazowe odszkodowanie,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli o świadczenie ubiega się wdowa lub wdowiec,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, jeżeli przyznanie odszkodowania uzależnione jest od ustalenia niezdolności do pracy,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,
 • dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie wyroku sądu lub ugody w odniesieniu do rodziców, osoby przysposabiającej, macochy, ojczyma (jeżeli nie pozostawali we wspólnym gospodarstwie lub osoba zmarła nie przyczyniała się do ich utrzymania).

Dwa tygodnie na decyzję
Lekarz orzecznik ZUS luk Komisja Lekarska ocenia stopień uszczerbku i jego związek z wypadkiem. Przyznanie lub odmowa przyznania tego świadczenia oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS. ZUS wydaje decyzję w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. ZUS wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

E-wizyty także w języku ukraińskim

Od wtorku, 5 kwietnia obywatele Ukrainy mogą porozmawiać z ekspertem ZUS przez internet w języku ukraińskim bez konieczności przychodzenia do placówki ZUS. W e-wizycie po stronie ZUS będzie uczestniczył ekspert z ZUS oraz tłumacz języka ukraińskiego.

E-wizyta, czyli wideorozmowa to szansa, by samodzielnie załatwić sprawy z ekspertem ZUS bez konieczności wychodzenia z domu. Usługę tę wprowadziliśmy w październiku 2020 roku, a codziennie taką formę kontaktu wybiera kilkaset osób. 

Od jutra obywatele Ukrainy mogą umawiać się na konsultacje on-line w ZUS w języku ukraińskim. Podczas e-wizyty będą mogli otrzymać pomoc w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i złożeniu wniosków o świadczenia dla rodzin np. 500+ bez konieczności przychodzenia do placówki ZUS - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Rezerwacja e-wizyty w ZUS
Do e-wizyty wystarczy komputer z kamerą i mikrofonem lub smartfon z dostępem do internetu. Aby zarezerwować e-wizytę, należy wejść na stronę: https://e-wizyta.zus.pl/ua. W kolejnym kroku należy wskazać temat e-wizyty „Świadczenia dla rodzin” oraz wybrać jej termin. Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty.  Z e-wizyty obywatel Ukrainy może skorzystać także w obecności swojego tłumacza. Taką informację należy podać podczas rezerwacji e-wizyty. 

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Jak nieść pomoc żywnościową uchodźcom? Informacje dla zaangażowanych obywateli i organizacji

Federacja Polskich Banków Żywności organizuje w czwartek 7 kwietnia o godzinie 15.00 webinarium dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, niosących pomoc żywnościową uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy. 

Podczas spotkania będziemy informować:

 • Jak organizować zbiórki żywności,
 • Skąd brać żywność dla uchodźców,
 • Jak pomagać zgodnie z prawem,
 • Jak dbać o bezpieczeństwo żywności.

Pomoc dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy staje się coraz większym wyzwaniem. Warto wziąć udział w naszym webinarze, ponieważ poprowadzą go doświadczone osoby, które zajmują się organizowaniem pomocy żywnościowej od lat i które wiedzą, jak robić to efektywnie i bezpiecznie. 

Na webinar można zapisać się pod tym linkiem: https://teams.microsoft.com/registration/kuBJZKAG6kaP_owlSlSHcQ,mgQCpaEdJUK-WfM9DOKweQ,R4rbvCcCD0qNfJ_r5PxzjQ,D6xHodBSqUio0B8pRRQMMg,OK9vUyKe6UKH2OSCU6sYrQ,s7P-9D0R00S_xlbWKqmY5g?mode=read&tenantId=6449e092-06a0-46ea-8ffe-8c254a548771 

Webinarium odbędzie się w ramach projektu "Pola Aktywności". Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.