marzec 2022

Renta socjalna – korzystne zmiany dla dorabiających

Od początku roku obowiązują nowe, korzystniejsze, przepisy dla dorabiających do renty socjalnej. Są teraz takie same jak w przypadku osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia.

Jeszcze w ubiegłym roku osoby pobierające rentę socjalną, których przychód przekraczał choćby o jeden grosz 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, miały zawieszaną wypłatę renty socjalnej. - Teraz to się zmieniło. Jeśli przychód będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 4196,60 zł brutto), ale nie przekroczy 130 proc. tej kwoty (7793,70 zł brutto- kwota ta obowiązuje do 31 maja), renta socjalna będzie częściowo zmniejszona. Dopiero gdy przychód przekroczy wyższy próg 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta może być zawieszona - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co ważne od nowego roku osoby pobierające rentę socjalną mogą być rozliczani z przychodu z każdego miesiąca osobno, ale też z łącznego przychodu z całego roku. Ostateczne rozliczenie  się z ZUS-em nastąpi po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie. Wcześniej renta socjalna była zawieszana na bieżąco -  za każdy miesiąc, gdy pracujący rencista przekroczył niższy próg przychodu. Jest to korzystne rozwiązanie szczególnie dla tych klientów, których wypłaty za pracę z kilku miesięcy są kumulowane, lub którzy pracują tylko część roku. 

- Istotna zmiana dotyczy też katalogu przychodów, które miały wpływ na zawieszenie wypłaty renty socjalnej. Klienci osiągający przychód z tytułów, które nie są już brane pod uwagę, mogą pobierać pełną rentę socjalną niezależnie od kwoty przychodu. Na przykład na zawieszenie renty socjalnej nie wpływa już przychód z tytułu najmu czy dzierżawy, przychód  z niektórych rodzajów pracy, np. z umowy zlecenia uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów jeśli nie ukończyli 26 roku życia. Nie są również wliczane honoraria z tytułu działalności twórczej lub artystycznej – wyjaśnia rzeczniczka.

Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną powinna pamiętać, aby jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach. Może skorzystać z formularza EROP – Oświadczenie o osiąganiu przychodu.

  • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

wstecz