marzec 2022

Zarząd wizytował Dom Pomocy Społecznej

W środę, 30 marca, Zarząd Powiatu Radziejowskiego po odbyciu obrad udał się na wizytację do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Realizowana jest tam inwestycja, obejmująca przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku DPS-u oraz przebudowę budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą. Zarząd spotkał się przy placu budowy z dyrektor piotrkowskiego domu – Haliną Wiśniewską oraz z głównym architektem wykonywanego przedsięwzięcia, który zrelacjonował przedstawicielom naszego samorządu powiatowego postępy w dotychczasowych pracach.

 • Architekt, pokazujący staroście postępy budowy
 • Grupa ludzi, stojąca przed placem budowy

Wnioski o żłobkowe od 1 kwietnia

Już od 1 kwietnia ZUS zacznie przyjmować elektroniczne wnioski o dofinansowanie  pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie wyniesie do 400 zł miesięcznie na dziecko, które nie jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

Od początku roku rodzice mogą ubiegać się o rodzinny kapitał opiekuńczy na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. To w sumie do 12 tysięcy złotych na dziecko w miesięcznych transzach – po 500 zł przez dwa lata albo po 1000 zł przez rok. - Na dziecko, na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy, rodzic może otrzymać tzw. „żłobkowe”, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co ważne rodzic może korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.  Natomiast nie otrzyma dofinansowania jeśli na dziecko w tym czasie otrzymuje rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). - Oznacza to, że rodzic może otrzymać dofinansowanie na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna  przed ukończeniem 12 miesiąca i po 36 miesiąca życia – wyjaśnia rzeczniczka.

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata to miesięczna kwota po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do tej kwoty nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Dofinansowanie na wniosek
Wniosek o dofinansowanie składa rodzic lub inna uprawniona osoba. Może to zrobić od 1 kwietnia wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną czy portal Emp@tia. Jeżeli rodzic złoży wniosek do końca maja 2022 r., to otrzyma dopłatę  od miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do placówki – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r. Jeśli wniosek złoży po 31 maja, to dofinansowanie otrzyma od miesiąca, w którym złożył wniosek. 

Komu ZUS przekaże dofinansowanie?
Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi będą na PUE ZUS. Przyznane tzw. „żłobkowe” nie będzie wypłacane rodzicowi lub innej osobie uprawnionej. ZUS przekaże dofinansowanie na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Wyśpiewali tytuł „Króla Sceny”

Już dzisiąty raz w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie odbył się przegląd muzyczny „King of the Stage”. Wystąpiły zespoły oraz soliści ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Na przestrzeni lat konkurs rósł z powiatowego przez regionalny aż osiągnął rangę wojewódzkiego.

Przegląd cieszy się sporą popularnością wśród młodzieży naszego regionu, jest też świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz integracji młodych zdolnych artystów. W tegorocznej edycji udział wzięli uczniowie z Torunia, Rypina, Włocławka, Radziejowa i Nakła nad Notecią. Jury w składzie: Beata Lipska - absolwentka Szkoły Muzycznej we Włocławku (przewodniczący), Kamila Sikorska - nauczyciel Szkoły Muzycznej w Radziejowie, Mateusz Grzesiak - muzyk, dwukrotny laureat I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kielcach oraz Andrzej Muchar - lider zespołu „Prezydent” wnikliwie słuchało i oceniało rywalizujących ze sobą uczestników, prezentujących różnorodny repertuar. „King of the Stage” to całodniowe święto muzyki. Od rana odbywają się przesłuchania wszystkich uczestników, a po południu jest koncert galowy, na który zapraszani są patroni i sponsorzy. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele samorządu powiatowego: starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, wicestarosta Grzegorz Piasecki, a także skarbnik Urszula Miętkiewicz.

Konkurs podzielony był na trzy kategorie: zespół, soliści ze szkół ponadpodstawowych i soliści ze szkół podstawowych. W pierwszej kategorii zwyciężył zespół True Life z Zespołu Szkół Technicznych z Torunia. Wyróżnienie przypadło zespołowi Dirty Foreskins z ZSM w Radziejowie. W kategorii: soliści - szkoły ponadpodstawowe I miejsce zajęła Julia Wiśniewska z ZSM w Radziejowie, a w kategorii soliści - szkoły podstawowe na pierwszym stopniu podium stanęła Patrycja Kałużna ze Szkoły Podstawowej w Babiaku. Grand Prix festiwalu zdobyła Paulina Dębowska Liceum Ogólnokształcącego z Lubrańca. Starosta zaprosił zwyciężczynię nagrody na występ podczas Dni Powiatu Radziejowskiego.

Patronami uroczystość byli: starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz poseł na sejm RP Dariusz Kurzawa. Wśród sponsorów, oprócz w/w osób znaleźli: dyrektor „Mechanika” Błażej Barczak, prezes Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kuj. Rafał Marciniak i wiceprezes zarządu Grzegorz Borczyński, Łukasz Sochowski - koordynator artystyczny telewizji TVN, Krzysztof Rosiński wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radziejowskiego, Edyta Kubicka i Wanda Marynowska – przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Radziejowie, Arkadiusz Włodarski i Krystian Betliński – przewodniczący i radny Rady Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. oraz przedsiębiorcy: Marcin Jaskólski, Paweł Olczak oraz Jadwiga Szynkowska.

Wszyscy uczestnicy zostali mile ugoszczeni i poczęstowani śniadaniem przygotowanym przez „Gęsią Nóżkę”, radziejowski Zakład Aktywności Zawodowej zapewnił gościom festiwalu obiad, a „Arkadia” znakomitą kolację. Za oprawę techniczną odpowiedzialni byli: muzyk Krzysztof Nejman oraz akustyk Michał Paliwoda. Stronę techniczną, a także merytoryczną wydarzenia wsparła dyrektor Szkoły Muzycznej w Radziejowie Lila Filutowska.

Przegląd oraz koncert galowy odbyły się w auli ZSM, a poprowadził je Łukasz Sochowski z TVN-u. Organizatorami konkursu od początku są nauczyciele ZSM – Anna Alwin i Zbigniew Kozłowski, którym na początku gali rozdania nagród starosta podziękował za rozwijanie zamiłowania młodzieży do muzyki i motywowanie ich do stawania w zawodach o tytuł „Króla Sceny”. Konkurs przebiegał w radosnej atmosferze. W przerwach między kategoriami uczestnicy integrowali się, śpiewając wspólnie popularne piosenki. Dodatkowo, przegląd pozwolił na realizację charytatywnego celu, bowiem młodzieży ZSM, będącej w trudnej sytuacji materialnej, zostanie udzielone wsparcie w postaci pomocy rzeczowej.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim współorganizującym festiwal, Sylwestrowi Wojciechowskiemu oraz  absolwentkom ZSM: Karolinie Rosińskiej i Iwonie Kosińskiej. My życzymy, by konkurs, który stał się kulturalną tradycją w naszym powiecie był organizowany przez kolejne lata.

Galeria zdjęć

 • Uczestnicy konkursu, śpiewający do mikrofonu
 • Uczestnicy konkursu, śpiewający do mikrofonu
 • Uczestnicy konkursu, śpiewający do mikrofonu
 • Uczestnicy konkursu, śpiewający do mikrofonu
 • Uczestnicy konkursu, śpiewający do mikrofonu
 • Uczestnicy konkursu, śpiewający do mikrofonu
 • Jury, siedzące przy stole
 • Uczestnicy konkursu, śpiewający do mikrofonu
 • Uczestnicy konkursu, śpiewający do mikrofonu
 • Uczestnicy konkursu, śpiewający do mikrofonu
 • Uczestnicy konkursu, śpiewający do mikrofonu
 • Uczestnicy konkursu, śpiewający do mikrofonu
 • Uczestnicy konkursu, śpiewający do mikrofonu
 • Dwóch mężczyzn z mikrofonami na scenie
 • Starosta, składający gratulacje organizatorom na scenie
 • Wiceprzewodniczący rady powiatu z laureatem konkursu
 • Starosta, wręczający Julii Wiśniewskiej nagrodę za pierwsze miejsce
 • Zwyciężczyni konkursu w kategorii: szkoły ponadpodstawowe, śpiewająca do mikrofonu
 • Starosta ze zwyciężczynią jednej z kategorii
 • Zwyciężczyni konkursu w kategorii: szkoły podstawowe, śpiewająca do mikrofonu
 • Laureaci konkursu z jednym ze sponsorów
 • Wicestarosta radziejowski z uczestnikami konkursu
 • Starosta radziejowski ze zwycięskim zespołem
 • Uczestnicy konkursu, śpiewający do mikrofonu
 • Starosta, wręczający Paulinie Dębowskiej nagrodę Grand Prix
 • Kobieta, śpiewająca do mikrofonu
 • Wspólne zdjęcie uczestników, patronów i sponsorów

XXIX Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

W środę, 30 marca o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji. Przedstawiamy porządek środowych obrad.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b. ustalenie quorum,
  c. przyjęcie porządku obrad,
  d. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Ocena stanu dróg po okresie zimy.
 6. Dyskusja.
 7. Ocena stanu bezrobocia na terenie powiatu.
 8. Dyskusja.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych: wykorzystanie środków z PFRON w 2021 r. oraz plan na 2022 r.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałaniu bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 12. Dyskusja.
 13. Przerwa
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  b. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego,
  c. przejęcia przez Powiat Radziejowski niektórych zdań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku,
  d. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.,
  e. udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
  f. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok,
  g. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022– 2028,
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji. 

Od kwietnia wracają dłuższe poniedziałki w ZUS

Od 4 kwietnia sale obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w poniedziałki znów będą otwarte do 18-tej. Wydłużone godziny pracy w poniedziałki dotyczą sal obsługi klientów w oddziałach, inspektoratach i biurach terenowych ZUS oraz w Punkcie Informacyjnym ZUS w Mogilnie.

W pozostałe dni tygodnia, czyli od wtorku do piątku placówki przyjmują interesantów w godzinach 8.00-15.00. - Wyjątek stanowią Punkty Informacyjne ZUS w Chełmnie i Wąbrzeźnie, gdzie obsługa klientów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, a w Punkcie Informacyjny ZUS w Koronowie 8.00-15.00 – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nie każda sprawa wymaga osobistej wizyty w urzędzie. Zachęcamy także do załatwiania spraw w ZUS bez wychodzenia z domu:
•    w trakcie e-wizyty w ZUS (link)
•    za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS 
•    telefonicznie – pod numerami:

22 560 16 00 – Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS - w dni robocze (pn.–pt.) w godzinach 7.00 – 18.00.
22 11 22 111 – w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego – we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7.00-20.00
22 290 55 00 – w sprawie Polskiego Ładu i świadczeń rodzinnych: Rodzina 500+ oraz rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) – w dni robocze (pn.-pt.) w godzinach 8.00 -15.00
22 444 02 55 – w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - w dni robocze (pn.-pt.) w godzinach 8.00 -18.00.

- Osoby, które chciałyby na miejscu w placówce porozmawiać z ekspertem ZUS, mogą takie spotkanie umówić na konkretny dzień i godzinę przez PUE ZUS lub telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu 52 34 18 126 (to numer telefonu dla umawiania wizyt w placówkach ZUS w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Nakle, Świeciu, Tucholi, Żninie oraz Sępólnie Krajeńskim) oraz pod nr telefonu 54 230 73 76 (to numer telefonu dla umawiania wizyt w placówkach ZUS w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Lipnie, Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Rypinie oraz Golubiu-Dobrzyniu) – dodaje rzeczniczka.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

„Mamy odwagę, by pokonywać granice”

Stowarzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” w Pocierzynie w partnerstwie z Fundacją Moc Cudów realizowało w okresie od sierpnia 2021 do marca 2022 projekt pn. „Mamy odwagę, by pokonywać granice” współfinansowany ze środków Fundacji PZU w ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU”.

Partnerami projektu byli również: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Kościelnej Wsi, Niepubliczne Przedszkole w Pocierzynie oraz Klub Seniora „Pogodni”. Głównym celem projektu było zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin poprzez zorganizowanie innowacyjnych zajęć i warsztatów w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 10 marca 2022 r.

Od września 2021 roku  do końca lutego 2022 roku realizowane były zajęcia dla dzieci z muzykoterapii, integracji sensorycznej, dogoterapii, warsztaty pn. „Savoir vivre na co dzień”, warsztaty kulinarne z seniorami, alpakoterapia, terapia z tańcem, hipoterapia, refleksoterapia oraz zabiegi fizjoterapeutyczne. Natomiast dla rodziców zorganizowano warsztaty motywacyjno-aktywizacyjno-rekreacyjne, indywidualne konsultacje z psychologiem, zajęcia zumby, refleksoterapię, zabiegi fizjoterapeutyczne, a także alpakoterapię. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez specjalistów i terapeutów, którzy wspomagani przez wolontariuszy z wielkim zaangażowaniem i sercem prowadzili zajęcia dla uczestników projektu.

W środę, 9 marca 2022 roku w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Pocierzynie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, w którym udział wzięli przedstawiciele Rady Gminy Osięciny: Mieczysław Koziński – wiceprzewodniczący i  Mariusz Krzemiński – radny, przedstawiciele Klubu Seniora „Pogodni” z przewodniczącą Danutą Rolewską, przedstawiciele Stowarzyszenia „Szkoła Sercem Wsi” w Pocierzynie oraz  prezes Fundacji Moc Cudów Tomasz Matuszak, dyrektor szkoły i przedszkola w Pocierzynie, uczestnicy projektu i ich rodzice, specjaliści, terapeuci, wolontariusze oraz  przyjaciele stowarzyszenia: Państwo Barbara i Marian Chojniccy. Podczas uroczystości przedstawiono prezentację multimedialną, która była podsumowaniem realizacji projektu, wręczono upominki i dyplomy wszystkim uczestnikom projektu i ich rodzicom. Specjalistom, terapeutom, wolontariuszom i partnerom projektu również wręczono podziękowania i drobne upominki. Po uroczystym zakończeniu wszyscy udali się na poczęstunek, a degustacja tortu z napisem „Mamy odwagę, by pokonywać granice” zakończyła spotkanie.

W szczególny sposób dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za udział w projekcie. Dzięki współpracy udało nam się pokonać granicę. Granicę, która otworzyła nowe możliwości do dalszych działań. Podsumowując przytoczymy cytat św. Jana Pawła II, który przyświecał nam podczas realizacji projektu: „Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń”

Organizatorzy

Konkurs fotograficzny dla miłośników natury

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16 rok życia, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m.in. w albumie.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 4 maja 2022 r., można je przesyłać na adres e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl za pomocą wybranego, ogólnodostępnego serwisu do przesyłania dużych plików  (np. WeTransfer.com, TransferXL.com, fromsmash.com, itp.), po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/przyroda-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego---konkurs-fotograficzny-wojewody--edycja-2022.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Kontakt z Organizatorem:
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 
tel. 523 497 587 lub 604 060 204
e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl 

link do strony internetowej Konkursu: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/przyroda-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego---konkurs-fotograficzny-wojewody--edycja-2022

Organizatorzy

Renta socjalna – korzystne zmiany dla dorabiających

Od początku roku obowiązują nowe, korzystniejsze, przepisy dla dorabiających do renty socjalnej. Są teraz takie same jak w przypadku osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia.

Jeszcze w ubiegłym roku osoby pobierające rentę socjalną, których przychód przekraczał choćby o jeden grosz 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, miały zawieszaną wypłatę renty socjalnej. - Teraz to się zmieniło. Jeśli przychód będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 4196,60 zł brutto), ale nie przekroczy 130 proc. tej kwoty (7793,70 zł brutto- kwota ta obowiązuje do 31 maja), renta socjalna będzie częściowo zmniejszona. Dopiero gdy przychód przekroczy wyższy próg 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta może być zawieszona - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co ważne od nowego roku osoby pobierające rentę socjalną mogą być rozliczani z przychodu z każdego miesiąca osobno, ale też z łącznego przychodu z całego roku. Ostateczne rozliczenie  się z ZUS-em nastąpi po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie. Wcześniej renta socjalna była zawieszana na bieżąco -  za każdy miesiąc, gdy pracujący rencista przekroczył niższy próg przychodu. Jest to korzystne rozwiązanie szczególnie dla tych klientów, których wypłaty za pracę z kilku miesięcy są kumulowane, lub którzy pracują tylko część roku. 

- Istotna zmiana dotyczy też katalogu przychodów, które miały wpływ na zawieszenie wypłaty renty socjalnej. Klienci osiągający przychód z tytułów, które nie są już brane pod uwagę, mogą pobierać pełną rentę socjalną niezależnie od kwoty przychodu. Na przykład na zawieszenie renty socjalnej nie wpływa już przychód z tytułu najmu czy dzierżawy, przychód  z niektórych rodzajów pracy, np. z umowy zlecenia uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów jeśli nie ukończyli 26 roku życia. Nie są również wliczane honoraria z tytułu działalności twórczej lub artystycznej – wyjaśnia rzeczniczka.

Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną powinna pamiętać, aby jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach. Może skorzystać z formularza EROP – Oświadczenie o osiąganiu przychodu.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Światowy Dzień Zespołu Downa

Corocznie od 2005 roku 21 dnia marca obchodzi się Światowy Dzień Zespołu Downa. Wyznaczona przez Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa data nie jest przypadkowa, ponieważ nawiązuje do trisomii 21. Starosta radziejowski pragnie złożyć życzenia wszystkim osobom z dodatkowym chromosomem.

 

Z okazji
Światowego Dnia Zespołu Downa
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim osobom z dodatkowym chromosomem. 
Byście byli akceptowani i traktowani z godnością i szacunkiem, 
na jaki zasługuje każdy człowiek, 
mieli szansę na to, żeby się uczyć, rozwijać i pracować, 
a przede wszystkim, by  inni widzieli w Was ludzi, a nie zespół.
Niech 21 marca będzie świętem radosnym, a życie osób z zespołem Downa
dobre, barwne i satysfakcjonujące, aby nie brakowało w nim powodów do uśmiechu!

Starosta radziejowski
Jarosław Kołtuniak

 

Zespół Downa to najczęstsza chromosomalna wada rozwojowa u nowo narodzonych dzieci, w związku z tym, jak podkreślił Brian Stratford, należy pamiętać, że „nie jest chorobą, lecz częścią naszego bogatego i zróżnicowanego dziedzictwa biologicznego”. Podaje się, że każdego roku na 750 urodzonych dzieci u jednego rozpoznaje się zespół Downa. W Polsce żyje około 60 tysięcy osób z trisomią 21.

W tym roku kampania Światowego Dnia Zespołu Downa skupia się na pytaniu „Włączanie społeczne - co to znaczy?” (#InclusionMeans). Tego dnia szczególnie pochylamy się nad problemem zwiększenia efektywności działań i systemów, umożliwiających osobom z Zespołem Downa pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz organizowania wsparcia ich samodzielności.

Ideą obchodów Dnia jest akcja zakładania kolorowych skarpetek „nie do pary” jako wyraz naszej solidarności z osobami z dodatkowym chromosomem oraz tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych.

_________________________________________________________________________

Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna. Przypada on na 21. dzień 3. miesiąca w roku, ponieważ to właśnie dodatkowy, trzeci chromosom w 21. parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. Stąd też inna nazwa tego zaburzenia - trisomia 21.

 • Treść życzeń starosty radziejowskiego z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa

Podsumowanie projektu #Wygrać_Święta

#Wygrać_Święta to kolejny projekt grantowy w ramach Inicjatyw HOPE. Wśród wolontariuszy znaleźli się m.in. Starostwo Powiatowe w Radziejowie, KP Policji w Radziejowie, KP Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, rolnicy Danone, lokalne szkoły i koła gospodyń wiejskich. Rozdanie nagród odbyło się 15 marca w naszym starostwie.

Pomimo czasu pandemii, zrealizowaliśmy właściwie wszystkie zaplanowane akcje. Działania przebiegały wielotorowo. Ważnym elementem okazała się współpraca z zewnętrznym partnerem Too Good To Go, dzięki czemu, dla zaangażowanych w projekcie szkół, odbyły się warsztaty na temat marnowania żywności. Prelekcję poprzedził Safety contact, przeprowadzony przez straż i policję (tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa). Wzorem ubiegłych lat ponad 800 sztuk pierników, przygotowanych przez koła gospodyń oraz gospodarstwa Danone, trafiło do szpitala w Radziejowie, DPS w Piotrkowie, stołówki prowadzonej przez franciszkanów w Radziejowie oraz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie.

Do pierników dołączono świąteczne kartki, w wielu przypadkach dzieła sztuki, a we wszystkich odzwierciedlenie serc dzieci i młodzieży ze szkół w Radziejowie. W ramach działań projektowych przeprowadzono konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Po wielu przeszkodach, związanych z trudami czasu pandemii, udało się w tym tygodniu zebrać zwycięzców i w starostwie wręczyć zasłużone nagrody. I tak: wyróżnienie specjalne zdobyła Maja Szarwarkowska (LO), I m.- Lena Markowska (MZS), II m.- Damian Gołębiewski (Zespół Szkół RCKU Przemystka), III m.- Szymon Piernik (Zespół Szkół RCKU Przemystka), IV m.- Ismena Bartczak (MZS), dwa miejsca piąte- Aleksandra Jóźwiak, Jagoda Szczepańska (Zespół Szkół RCKU Przemystka)oraz VI m.- Amelia Łada MZS. Z kolei wyróżnienia otrzymali: Amelia Kwiatkowska, Szymon Bolewicz (MZS); Teresa Jętczak, Anna Wojciechowska (Zespół Szkół RCKU Przemystka), Bartosz Kmieć (LO); Ilona Gąsiorowska, Weronika Zientarska, Łukasz Wysocki (SOSW).

Dodać należy, że do odbiorców projektu dotarły też dwie palety wody, dzięki wolontariuszom z Żywiec Zdrój S.A. Z kolei rolnicy Danone zebrali ok. 0,5 tony żywności, którą przekazano głównie do ośrodka w Mocarzewie. Pomocy udzielił też pan Jan Rumaniec (młyn Dobre) oraz baza transportowa Euromlek (logistyka). Całość wzbogaciły produkty Danone, gadżety, nagrody, materiały od organizacji Too Good To Go.

Oprócz w/w instytucji w akcji braly udział: Miejski Zespół Szkół Radziejów, Zespół Szkół i Placówek Radziejów, Zespół Szkół RCKU w Przemystce, Zespół Szkół Mechanicznych Radziejów, Koło Gospodyń Wiejskich Byczyna Kolonia, Koło Gospodyń Wiejskich Kolonia Bodzanowska. Wolontariusze nie zawiedli. Projekt #Wygrać Święta umocnił nasze wspólne, lokalne działania, łącząc w czynieniu dobra ogromną rzeszę ludzi potrafiących patrzeć sercem. Jesteśmy przekonani, że warto pomagać, szczególnie, gdy mamy wokół tylu ludzi doświadczonych przez los, chorych, porzuconych, głodnych, samotnych, a przecież HOPE to nadzieja.

Organizatorzy

Galeria zdjęć

 • Starosta Jarosław Kołtuniak mówi do zebranych uczniów
 • Jolanta Sas-Wisłocka i starosta Jarosław Kołtuniak
 • Starosta Jarosław Kołtuniak wręcza nagrodę laureatowi konkursu
 • Jolanta Sas-Wisłocka i komendant PSP Adam Małecki
 • Starosta Jarosław Kołtuniak wręcza nagrodę laureatce konkursu
 • Starosta Jarosław Kołtuniak wręcza nagrodę laureatce konkursu
 • Starosta Jarosław Kołtuniak wręcza nagrodę laureatowi konkursu
 • Starosta Jarosław Kołtuniak wręcza nagrodę laureatce konkursu
 • Starosta Jarosław Kołtuniak wręcza nagrodę laureatce konkursu
 • Zdjęcie grupowe wolontariuszy ze starostą Jarosławem Kołtuniakiem
 • Jolanta Sas-Wisłocka wręcza plakat zwycięskiej szkole
 • Jolanta Sas-Wisłocka wręcza plakat zwycięskiej szkole
 • Wolontariusze projektu, siedzący przy stołach
 • Wolontariusze projektu, siedzący przy stołach

Regulamin IV Powiatowego Konkursu „Tradycja w moim domu”

Logo Towarzystwa Miłośników KujawI. Cele konkursu:

 1. Poznanie i popularyzacja historii, tradycji, zwyczajów rodzinnych, regionalnych i narodowych.
 2. Budzenie potrzeby poszukiwania własnych korzeni w tradycjach rodzinnych i regionalnych.
 3. Kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego swojej rodziny i regionu.
 4. Ukazanie piękna gwary kujawskiej i pięknej polszczyzny.
 5. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanych twórczością małej ojczyzny.

II. Organizator
Towarzystwo Miłośników Kujaw przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

III. Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, osoby dorosłe.

IV. Zasady udziału w konkursie

 1. Każdy uczestnik przygotowuje indywidualnie samodzielną pracę w formie pamiętnika, opowiadania lub reportażu:
  a. Tradycje kulinarne w mojej rodzinie – w życiu codziennym i w święta. Co się zmieniło, a co zostało z kuchni babci czy prababci
  b.Narodziny, chrzciny, wesela i jubileusze w mojej rodzinie. Jak tradycja przeplata się ze współczesnością?
  c. Czym jest dla mnie rodzina? Czy zachowujemy w naszej rodzinie zasadę „według wieku i urzędu”?
  d. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała, Niedzieli Palmowej, Kozy, Zielonych Świątek.
 2. Praca literacka nie powinna przekroczyć 5 stron A4.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
 4. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli
 5. Prace powinny być podpisane w następujący sposób: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły i /lub adres zamieszkania, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy uczestnika lub opiekuna.
 6. Kryteria oceny prac: tematyka i forma zgodna z wymaganiami konkursu, poprawność językowa,oryginalność, pomysłowość, walory języka, estetyka pracy, prace skopiowane, plagiaty nie będą oceniane, czcionka wielkość: 12 lub 14, komisja konkursowa powołana przez organizatora.

VII. Termin konkursu:

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 2 maja 2022 roku na adres: Towarzystwo Miłośników Kujaw (Izba Regionalna), ul. Kruszwicka 1, 88-200 Radziejów, z dopiskiem: Konkurs „Tradycja w moim domu”
 2. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie, czyli po 2 maja 2022 roku nie wezmą udziału w konkursie.
 3. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 9 czerwca 2022 roku w ramach Święta Powiatu. O dokładnym terminie poinformuje zainteresowanych organizator konkursu.
 4. Informacje o konkursie udziela – Halina Paczkowska, tel. 530 177 203

VIII. Ochrona danych osobowych 
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez organizatora w celach statystycznych i związanych z przyznaniem nagród, publikacja nagrodzonych prac w prasie lokalnej oraz informacjami w mediach (facebook, strona internetowa), zawierających wizerunek oraz nazwiska uczestników konkursu.


Organizatorzy

Pomoc dla uchodźców

Wojewoda kujawsko-pomorski apeluje, aby mieszkańcy województwa, którzy mają możliwość, wolne mieszkania lub wolne przestrzenie i chcą przyjąć uchodźców pod swój dach, zgłosiły się do swojego urzędu miasta/gminy.

 • Tekst apelu wojewody (treść obok)

Podziękowania dla BIC Polska

Firma BIC Polska przekazała artykuły biurowe dla dzieci z Ukrainy, które w wyniku wojny musiały uciekać ze swojego kraju i znalazły bezpieczne schronienie na terenie powiatu radziejowskiego. Starosta radziejowski dziękuje w/w firmie za bezinteresowną pomoc.

Podziękowanie

Starostwo Powiatowe w Radziejowie
serdecznie dziękuje firmie BIC Polska 
za ofiarowanie artykułów biurowych 
dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy,
którzy znaleźli schronienie w powiecie radziejowskim.

Wyrażamy wdzięczność za okazaną pomoc 
i bezinteresowność.

Wierzymy, że dobro wraca i życzymy wszelkiej pomyślności.


Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

 

 • Treść podziękowań starosty radziejowskiego dla firmy BIC Polska

Światowy Dzień Konsumenta

15 marca przypada Światowy Dzień Praw Konsumenta. W Polsce obchodzony jest on oficjalnie od 2000 roku, na świecie od 1983 roku. W obliczu wojny na Ukrainie tegoroczne hasło brzmi: "Wszyscy jesteśmy konsumentami". Z tej okazji  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik konsumencki w języku ukraińskim, a także ostrzeżenie przed fałszywymi zbiórkami i próbami wyłudzenia pieniędzy.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotarła skarga konsumenta na podwójne przewalutowanie wpłaty na pomoc ukraińskim ofiarom rosyjskiej agresji wojskowej. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające i wystąpił do pośredników płatności: spółki Pay Pal oraz właściciela serwisu Facebook – spółki Meta. Urząd sprawdzi, czy konsumenci są wystarczająco informowani o zasadach dokonywania płatności i przewalutowania.

Jeśli decydujemy się na wsparcie finansowe, to sprawdźmy dokładnie cel zbiórki i jej zasady. Przestrzegamy przed pochopnym przelewaniem pieniędzy na niezweryfikowane akcje charytatywne, ponieważ istnieje ryzyko, że mogą się pod nie podszywać oszuści. - Apeluję do pośredników płatności, by konsument, który chce finansować pomoc dla uchodźców z Ukrainy, nie ponosił dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów takiego działania – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd cały czas sprawdza zasady pobierania płatności od osób, które chcą pomóc ukraińskim ofiarom rosyjskiej agresji wojskowej. Te działania mają związek ze skargą konsumenta, który, chcąc pomóc, wpłacił pieniądze na jedną ze zbiórek udostępnionych na portalu Facebook przez organizację charytatywną. Jak twierdzi, nie miał świadomości, że jego konto zostanie pomniejszone nie tylko o kwotę przekazaną w ramach zbiórki, ale także o koszt podwójnego przewalutowania tych środków: ze złotych na dolary, a następnie z dolarów na euro. 

Wspierasz uchodźców z Ukrainy? Możesz zapewnić schronienie, wsparcie finansowe lub rzeczowe? Wejdź na stronę pomagamukrainie.gov.pl i zobacz, jak możesz pomóc.

 • Weryfikuj zbiórki, czytaj regulaminy pośredników płatności.
 • Nie klikaj w linki otrzymane smsem, namawiające do wpłaty, nie ufaj wiadomościom e-mail rzekomo od obywateli Ukrainy, którzy proszą o przekaz pieniężny.
 • Wpłacaj pieniądze oficjalnie działającym organizacjom charytatywnym, a nie na indywidualne konta.

_______________________________

Pomoc dla konsumentów:
Infolinia konsumencka: tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16, e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Powiatowy rzecznik konsumentów przyjmuje osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w pokoju nr 6 (parter) pod adresem: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów, tel./fax: 54 285 30 18, wew. 128 , e-mail: rzecznik@radziejow.pl

Poradnik konsumencki w języku ukraińskim

Rehabilitacja lecznicza z ZUS

Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chętnie korzystają z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Tym bardziej że ośrodki rehabilitacyjne, do których wysyła ZUS, są zlokalizowane na terenie całej Polski, w tym w wielu miejscowościach uzdrowiskowych. Trzeba jednak pamiętać, że o skierowaniu na rehabilitację leczniczą i jej formie decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Rehabilitacja lecznicza, na którą kieruje ZUS, może odbywać się w systemie ambulatoryjnym, czyli 24 dni zabiegowe bez noclegu w ośrodku w miejscu zamieszkania. Może być też przeprowadzona stacjonarnie. W przypadku tej drugiej kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie w sanatorium. A koszty pobytu, leczenia, a nawet dojazdu do sanatorium pokrywa ZUS. ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych. - Co ważne warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dlatego przed wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego konieczne jest wykonanie testu, który jest bezpłatny - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które np. przebywają na zwolnieniu lekarskim (mają uprawnienia do zasiłku chorobowego), świadczeniu rehabilitacyjnym i są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, a jednocześnie rokują na odzyskanie tej zdolności poprzez rehabilitację. O rehabilitację leczniczą z ZUS może ubiegać się także emeryt, ale tylko wtedy gdy jest jeszcze aktywny zawodowo i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Z rehabilitacji może również skorzystać osoba na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, o ile jest zatrudniona jako pracownik, a także osoba, która pobiera rentę okresową z powodu niezdolności do pracy.

O skierowaniu na rehabilitację leczniczą i jej formie decyduje lekarz orzecznik ZUS. W trakcie badania i na podstawie dokumentacji medycznej lekarz orzecznik ocenia czy po rehabilitacji w ośrodku jest szansa na odzyskanie zdolności do pracy. Jeśli dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia o potrzebie rehabilitacji, ZUS może skierować do ośrodka rehabilitacyjnego w tzw. trybie zaocznym. Wówczas badanie lekarza orzecznika nie będzie już potrzebne. 

Lekarz orzecznik ZUS może skierować nas na rehabilitację leczniczą na wniosek lekarza, u którego się leczymy lub podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym aktualnie przebywamy albo podczas badania gdy staramy się o świadczenie rehabilitacyjne czy rentę z tytułu niezdolności do pracy. W razie odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS na wniosek lekarza leczącego możemy wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia.

Jakie schorzenia można leczyć w sanatorium
Wyjazd do sanatorium z ZUS pozwala poprawić stan zdrowia chorych na schorzenia, które są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy. Chodzi o schorzenia narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, narządu głosu, a także schorzenia psychosomatyczne, np. zaburzenia nerwicowe. Z sanatorium mogą skorzystać także osoby po leczeniu nowotworu piersi. Rehabilitacja w sanatorium ZUS trwa zazwyczaj 24 dni, lecz ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją skrócić lub wydłużyć w zależności od przebiegu rehabilitacji leczniczej.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Dzień Sołtysa - życzenia starosty

11 marca zwyczajowo w Polsce przypada Dzień Sołtysa - coroczne święto, obchodzone w celu okazania wdzięczności i szacunku tym wszystkim osobom, które na co dzień dbają o swoje lokalne społeczności. Powiat radziejowski liczy 132 sołectwa. Na gminę Bytoń składa się 17 sołectw, na gminę Dobre – 19 i Osięciny – 31. Miasto i gmina Piotrków Kujawski dzieli się na 23 sołectwa, gmina Radziejów na 18, zaś Topólka - 24 sołectwa. 

Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Szczególnym wydarzeniem dla polskich sołtysów było utworzenie samorządu terytorialnego w 1990 r. Sołtys stał się wtedy organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy - sołectwa. Jest wybierany przez zebrania wiejskie, przysługuje mu ochrona prawna, taka jak funkcjonariuszom publicznym. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. Co ciekawe, co trzeci sołtys w Polsce to kobieta.

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu powiatu radziejowskiego, starosta Jarosław Kołtuniak pragnie złożyć wielkie podziękowania i wyrazy uznania za ich codzienny trud i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzy Państwu również zdrowia i pomyślności, a także samych sukcesów w działalności sołeckiej.

 • Tekst życzeń z okazji Dnia Sołtysa

Od marca wyższe świadczenie Mama 4 plus

Na Kujawach i Pomorzu świadczenie Mama 4 plus otrzymuje ponad 4 tys. osób. Od marca świadczenie jest wyższe i wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł brutto. Nie każdy jednak otrzyma pełną wysokość świadczenia.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane Mama 4 plus ma zapewnić podstawowe środki do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. O świadczenie to mogą ubiegać się nie tylko kobiety po 60 roku życia, które urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci, ale po spełnieniu określonych warunków również mężczyźni. Świadczenie to może być przyznane ojcom po 65 roku życia w przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci. 

Wysokość świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1338,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1338,44 zł. - W województwie kujawsko-pomorskim świadczenie Mama 4 plus otrzymuje ponad 4 tys. osób, w tym 1,6 tys. osób otrzymuje pełną wysokość świadczenia, a 2,4 tys. osób otrzymuje uzupełnienie do kwoty gwarantowanej emerytury minimalnej. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 900 zł, to zostanie ono uzupełnione o 438,44 zł, tj. do 1338,44 zł - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie tylko na wniosek
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na wniosek. Formularz ZUS ERSU dostępny jest w salach obsługi klienta we wszystkich placówkach ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć w szczególności oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Ważne!
Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy też prawie do innego świadczenia.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Pomoc Ukrainie

plakat PomagamUkrainie.gov.plW związku z rosyjską agresją na Ukrainę do naszego kraju uciekają setki tysięcy uchodźców szukających schronienia, a miliony Polaków niosą pomoc sąsiadom zza wschodniej granicy. Aby skoordynować wszystkie akcje pomocowe powstała oficjalna platforma PomagamUkrainie.gov.pl.

Platforma przygotowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jest centralną, zweryfikowaną bazą danych o różnorodnych działaniach pomocowych. Działa w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne mogą zgłaszać swoje działania pomocowe lub wesprzeć organizatorów już prowadzonych akcji. Uchodźcy mogą w tym miejscu znaleźć praktyczne informacje o dostępnym wsparciu.

 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris prowadzi w imieniu samorządu województwa zbiórkę pieniędzy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

W ścisłej współpracy z konsulem honorowym Ukrainy w Bydgoszczy stworzono też sieć punków informacyjno-doradczych – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – z dedykowanym wsparciem, ułatwiającym przybyszom poruszanie się w polskiej rzeczywistości. 

W punktach informacyjno-doradczych obywatele Ukrainy otrzymują m.in. informację prawną i pomoc psychologiczną, wsparcie w poszukiwaniu legalnej pracy i założeniu konta w banku. Są czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00, w niedziele działa obsługa telefoniczna.

Lokalizacja i kontakt:

Na potrzeby zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na wsparcie dla Ukraińców, którzy schronili się w naszym regionie przed działaniami wojennymi, Stowarzyszenie Salutaris uruchomiło specjalne subkonto bankowe. Numer tego konta: 68 1240 4009 3110 0010 8732 8083.

Opieka zdrowotna dla obywateli Ukrainy

Publikujemy wykaz podmiotów, udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na terenie naszego powiatu oraz placówki, realizujące Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. 

W wykazie wskazano również Samodzielny Publiczny Zakaład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, udzielający nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (pomoc można tu uzyskać w dni powszednie po godzinie 18:00, w soboty, niedziele i święta).

Wszystkie placówki, mające umowę z NFZ - gdy trafi do nich pacjent – obywatel z Ukrainy:

 • nie powinny odmawiać mu pomocy,
 • nie powinny odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy,
 • nie powinny domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur,
 • powinny ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Procedowane obecnie przepisy, umożliwiające rozliczenie świadczeń medycznych udzielonych uchodźcom z Ukrainy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku. Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł, uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu spec-ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.

Dodatkowo cały czas dostępne są dwie infolinie, które mogą służyć Państwu wsparciem:

 • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu – 800 137 200 – pomoc medyczna po godzinach pracy POZ
  Dzwoniąc pod powyższy bezpłatny numer obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, uzyska konsultację lekarską w ojczystym języku. Dzięki ukraińskiej linii konsultacyjnej TPK, wszyscy przyjeżdżający obecnie do Polski obywatele Ukrainy, którzy chcą skonsultować swój stan zdrowia mogą bez przeszkód to zrobić z każdego miejsca, w którym się znaleźli. Numer TPK jest bezpłatny, a konsultacji udzielają profesjonalni pracownicy medyczni. Teleplatforma Pierwszego Kontaktu jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 rano następnego dnia oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta. Z konsultacji można też skorzystać przez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk Formularz jest dostępny w języku ukraińskim.

 • Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590
  Całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, także w dni wolne, weekendy i święta dostępna jest infolinia NFZ: 800 190 590. Wzmacniamy obsadę infolinii o dodatkowe osoby posługujące się językami polskim i ukraińskim. Połączenie jest bezpłatne. Infolinia pracuje całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, także w święta. Konsultanci udzielają informacji w kilku językach: polskim, ukraińskim, angielskim. 

Strona internetowa NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/infolinia-nfz-takze-w-jezyku-ukrainskim,8153.html 

Ulotki informacyjne dla uchodźców

Przekazujemy ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Mają one ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Emerytura na konto czy w gotówce? 

W województwie kujawsko-pomorskim emeryci coraz częściej pobierają emerytury na konta bankowe. Niemal 80% z nich dostaje emerytury przelewem, a pozostałe 20% czeka na emeryturę, którą przyniesie listonosz.

Konto w banku, to wygoda i bezpieczeństwo. To również możliwość opłacania rachunków, robienia zakupów przez internet i załatwiania wielu urzędowych spraw. Noszenie gotówki przy sobie to okazja dla kieszonkowców, zaś pieniądze trzymane w domu, to pokusa dla oszustów, którzy wymyślają coraz bardziej przebiegłe sposoby, jak okraść seniorów. - Oszukani emeryci często tracą oszczędności całego życia. Nic więc dziwnego, że coraz więcej seniorów mając wiedzę na temat zagrożeń, jakie na nich czyhają, decyduje się  by ich emerytura czy renta była przekazywana na rachunek bankowy – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Tych, którzy konta nie mają i oczekują na wizytę listonosza, ZUS zachęca do wybrania bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów. Tym bardziej, że wiele banków oferuje bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy dla seniorów, którzy nie mają konta w żadnym banku. Emeryt nie płaci za otwarcie oraz prowadzenie takiego rachunku. Nie ponosi opłat za kartę płatniczą i jej obsługę, czy operacje w bankomatach i wpłatomatach banku prowadzącego rachunek. Bezpłatnych jest także 5 transakcji płatniczych zleconych w miesiącu, jak również 5 wypłat gotówki z bankomatów innego banku lub sieci. Mając konto bankowe, można nie tylko w szybki i wygodny sposób wypłacać gotówkę  z bankomatów, płacić kartą płatniczą i za pośrednictwem przelewów internetowych. Korzyści jest o wiele więcej. Można także ustawić tzw. zlecenia stałe. Dzięki nim bank automatycznie, np. co miesiąc, będzie opłacał stałe rachunki. Internetowe konto pomaga także w założeniu profilu zaufanego, dzięki któremu można online załatwiać sprawy na portalach wielu urzędów. 

Emerytura na konto - złóż dyspozycję w ZUS
Każdy klient samodzielnie decyduje o sposobie otrzymywania świadczenia z ZUS-u na etapie składania wniosku o konkretne świadczenie. Jeśli otrzymuje z ZUS-u emeryturę czy rentę w gotówce, a chciałby zacząć otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy, to wystarczy, że wypełni formularz ZUS EZP, czyli wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. - Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS lub wysłać go pocztą. Można również dokonać takiej zmiany korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dyspozycję dotyczącą sposobu przekazywania wypłaty zawsze można zmienić - dodaje rzeczniczka. 

ZUS wypłaca nie tylko emerytury i renty, które otrzymują seniorzy. ZUS to także wsparcie dla młodych, aktywnych zawodowo osób, które korzystają ze świadczeń w konkretnych życiowych sytuacjach, np. z zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka lub z zasiłku chorobowego, gdy nie mogą wykonywać zatrudnienia z powodu niezdolności do pracy. Tu ilość przekazów bankowych stanowi odpowiednio 95% i 79%.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Przedsiębiorco, pamiętaj o złożeniu ZUS ZSWA

31 marca 2022 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2021 rok. Taki dokument muszą złożyć ci płatnicy, którzy mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących taką pracę.

Co do zasady zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze płatnik składek przekazuje do ZUS do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. - Termin na złożenie ZSWA za 2021 r. upływa 31 marca 2022 r. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik, za którego była opłacana składka na FEP złoży wniosek o emeryturę pomostową. Wówczas zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Natomiast w przypadku upadłości bądź likwidacji płatnika taki dokument należy przekazać najpóźniej w dniu złożenia formularza ZUS ZWPA, czyli w momencie zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Formularz ZUS ZSWA jest składany w celu zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Taki dokument muszą przekazać ci płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji takich pracowników i opłacają za nich składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

W zgłoszeniu należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek osób wykonujących prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, a także kod tej pracy i okresy, w których była wykonywana. Należy również wskazać kod tytułu ubezpieczenia, z którym ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń i wymiar czasy pracy.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad wypełnienia dokumentu ZUS ZSWA można znaleźć w poradniku "Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze"

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Dzień Kobiet

8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Święto to obchodzimy od 1910 roku. Z tej okazji publikujemy serdeczne życzenia starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka dla wszystkich pań. 


„Kobieta rodzi się gwiazdom podległa i kwiatom” 
Juliusz Słowacki

Z okazji Dnia Kobiet
w imieniu swoim i Zarządu Powiatu Radziejowskiego, 
pragnę wszystkim Paniom złożyć najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i pomyślności, ale także nieograniczonego szczęścia, miłości 
i życzliwości, płynącej ze strony najbliższych.
By doceniano Wasz nieustanny trud, codzienną pracę i troskę o innych, 
i byście codziennie spotykały się z szacunkiem otaczających Was osób.    

Życzę spokoju i chwil wytchnienia od codziennych spraw. Niech Wasz każdy dzień będzie wypełniony radością i optymizmem,
a wszystkie podejmowane wyzwania zwieńczone będą sukcesem.
Piękne uśmiechy niech goszczą na Waszych twarzach nie tylko 8 marca, ale przez cały rok. Wszystkiego dobrego!

Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

 • Życzenia starosty radziejowskiego z okazji Dnia Kobiet - tekst

Zarządzenie odstrzału sanitarnego dzików

Publikujemy rozporządzenie wojewody kujawsko-pomorskiego z 4 marca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańkiego pomoru świń na terenie całego województwa.

ZUS oferuje pomoc dla przedsiębiorców 

Przedsiębiorcy, którzy w związku z trwającą wojną na Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składki, mogą skorzystać z oferowanej przez ZUS pomocy w spłacie należności. Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty, a w wyjątkowych przypadkach po spełnieniu określonych warunków umorzenie. 

O wsparcie przedsiębiorcy mogą zwrócić się doradców ds. ulg i umorzeń, dostępnych w każdej placówce ZUS. Doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta oraz jego możliwości finansowych. Pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. - Z doradcą można także porozmawiać telefonicznie lub online podczas e-wizyty. Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na zus.pl – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Odroczenie terminu
Jeśli przedsiębiorca ma chwilowe trudności w bieżącym opłacaniu składek pomocne może być odroczenie terminu płatności składek, czyli możliwość opłacenie ich później. Odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek.

Rozłożenie na raty
Gdy zaległości są większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo ich spłacić, to może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. Dzięki temu zaległe składki będzie mógł opłacić w dłuższym terminie, a ZUS zawiesi prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne.

O rozłożenie spłaty zadłużenia na raty mogą ubiegać się obecni i byli przedsiębiorcy, a także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek np. spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni. Wniosek o raty mogą także złożyć małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka, a także pełnomocnik, czyli osoba, która jest upoważniona przez przedsiębiorcę lub inne osoby odpowiedzialne za zadłużenie.

Umorzenie należności
Należności z tytułu składek mogą być również umarzane po spełnieniu ustawowych warunków. Dzieje się tak wtedy gdy płatnik składek jest zadłużony i nie ma żadnych możliwości, aby spłacić dług. Wniosek może złożyć m.in.: płatnik składek oraz były płatnik składek (np. przedsiębiorca), osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (np. spadkobierca, wspólnik lub następca prawny), małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka, pełnomocnik dłużnika.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Specjalny bonus za wiek dla stulatków

Na Kujawach i Pomorzu rośnie liczba stulatków, którym ZUS wypłaca dodatkowe świadczenie za wiek. Rok temu w regionie świadczenie honorowe z ZUS-u otrzymywało 119 osób, dziś 132 osoby. Każdy ze stulatków może otrzymywać świadczenie w różnej wysokości. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Dla osób, które ukończyły sto lat po 28 lutego 2022 r., świadczenie honorowe wynosi 4944,79 zł brutto.

- Świadczenie wypłacane jest z urzędu co miesiąc wraz z dotychczasową pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym senior kończy sto lat. Raz przyznana „honorowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, aby dostać dodatkowo premię honorową. ZUS sam załatwia formalności związane z przyznaniem dodatku. Inaczej jest z seniorami, którzy nie pobierają emerytury lub renty z żadnej instytucji. - W ich przypadku świadczenie honorowe przyznawane jest na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia- wyjaśnia rzeczniczka.

Dla osób, które ukończyły sto lat po 28 lutego 2022 r., świadczenie honorowe wynosi 4944,79 zł brutto.

Najstarsza mieszkanka naszego województwa, która otrzymuje z bydgoskiego ZUS-u świadczenie honorowe to Bydgoszczanka, która ma ukończone 110 lat. Natomiast najstarsza kobieta, której oddział ZUS w Toruniu wypłaca świadczenie honorowe, ma ukończone 107 lat i mieszka w powiecie włocławskim.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS-u specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Pomoc dla przygranicznych powiatów

Publikujemy zaktualizowaną listę rzeczy, które są najbardziej potrzebne do niesienia pomocy uchodźcom w przygranicznych powiatach. Poszukiwani są także chętni tłumacze języka ukraińskiego, rosyjskiego, angielskiego i francuskiego.

Najpotrzebniejsze rzeczy dla powiatów przygranicznych: 

 • ogrzewane namioty – dmuchane – takie jak posiada Państwowa Straż Pożarna. Namioty, które można oświetlić, ogrzewane rękawem bocznym na olej napędowy. Namioty rozstawiane są przy przejściu granicznym w miejscowości Budomierz na terenie powiatu,
 • łóżka polowe,
 • pościel jednorazowa, ręczniki jednorazowe, naczynia jednorazowe, koce,
 • artykuły higieniczne: podpaski, wkładki higieniczne, chusteczki do higieny intymnej - pasta do zębów, szczoteczki do zębów, papier toaletowy, chusteczki nawilżające do rąk,
 • artykuły dziecięce: pampersy, kaszki, mleko w proszku, jedzenie w słoiczkach, soczki, butelki i smoczki, kremy dla dzieci i mokre chusteczki,
 • artykuły spożywcze: kasza, ryż, makarony, artykuły z długą datą przydatności,
 • Zakwaterowanie: karimaty, śpiwory, łóżka polowe, poduszki, koce, pościel jednorazowa, materace, łóżeczka dla dzieci, maty, składane łóżka, koce termiczne, śpiwory, koce, poduszki, pościel,
 • ręczniki, ręczniki z mikrofibry,
 • ubrania i płaszcze przeciwdeszczowe,
 • wiadra domowe, beczki na 20/30/40/60 litrów,
 • detergenty do ciała
 • środki antyseptyczne, środki opatrunkowe (opaski uciskowe, bandaże zwykłe i elastyczne, plastry), maski wielokrotnego i jednorazowego użytku, 
 • powerbanki, baterie, świece, latarki,
 • bielizna damska, męska i dziecięca - NOWA
 • zestawy naczyń wielorazowego użytku (niezbędnik),
 • batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, płatki zbożowe instant.
 • żywność w puszkach
 • strzykawki, termometry,
 • mleko modyfikowane, butelki na mleko i smoczki,
 • woda i soki w małych butelkach (tylko plastikowe),
 • musy owocowe, batony energetyczne i słodycze dla dzieci,
 • zupy instant w kubeczkach, konserwy,
 • skarpety (męskie i damskie), klapki (damskie i męskie),
 • kawa, herbata, cukier,
 • szczotki do włosów, grzebienie,
 • środki czyszczące do punktów recepcyjnych (tj. płyny do mycia WC, dezynfekcja, płyny do czyszczenia i mycia podłóg),
 • termosy małe,
 • artykuły dla zwierząt np. smycze, szelki, klatki transportowe itp.

Tłumacze – język ukraiński, rosyjski, angielski, francuski – kontakt pod adresem: wzkol@powiat.przemysl.pl

Nie stań się ofiarą handlu ludźmi

W związku z napadem Rosji na Ukrainę i zaangażowaniem Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, licznie przybywającym do naszego kraju, przedstawiamy stanowisko Sekretariatu Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie informacji na temat prób wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych form wyzysku w pracy lub usług seksualnych czy też innych przypadków niegodziwego traktowania.

Komunikat:

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym, dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet, mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy, przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Obrazek newsa - źródło: https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie 

Pomoc Ukrainie

Informujemy, że jedną z możliwych form niesienia pomocy dla Ukrainy jest udzielenie wsparcia finansowego w zbiórce realizowanej przez Fundację Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej.

Konto ww. fundacji: Bank Pekao S.A. nr 10 1240 4751 1111 0010 8657 0263.

W tytule przelewu należy wpisać: „UKRAINA”.

Punkt wymazowy w radziejowskiej aptece

Od lutego farmaceuci mają prawo testować w kierunku SARS-CoV-2 w punktach aptecznych. W powiecie radziejowskim punkt wymazowy działa w Aptece Od Serca przy ul. Kościuszki 25 w Radziejowie. Publikujemy marcowy wykaz dyżurów, prowadzonych przez aptekę.

27 stycznia weszło w życie rozporządzenie w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutów. Zgodnie z wykazem mogą oni wykonać m.in. test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2. Testy są opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie jest na nie potrzebne skierowanie. Farmaceuci wpisują wyniki do systemu, co w razie wykrycia koronawirusa oznacza rozpoczęcie izolacji. Pacjent otrzymauje wynik za pośrednictwem SMS-a lub przez konto IKP.

Numer kontaktowy do apteki: 54 285 33 53.

Wykaz dyżurów

„Poeci-Dzieciom”

Już po raz siódmy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie zorganizował Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poeci-Dzieciom”. Kolejny raz również patronem wydarzenia był starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak. W tym roku tematem przewodnim były „Bajczytanki Pani Hanki”, a uczestnicy recytowali wiersze Hanny Niewiadomskiej.

Konkurs odbył się 1 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie, a udział w nim brało 33 dzieci ze szkół podstawowych z naszego powiatu, ale także z Izbicy Kujawskiej. W tegorocznej komisji konkursowej zasiadały: Danuta Wielgosz – przewodnicząca, Wioletta Nenczak oraz Magdalena Bugalska. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii dzieci klas I-IV zwyciężył Piotr Andrzejewski ze Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej, II miejsce zajął Wojciech Gulańczyk, a III – Radosław Rosiński (obaj ze Szkoły Podstawowej w Płowcach). Wyróżnienie otrzymała Martyna Kania ze Szkoły Podstawowej w Byczynie. Gabriel Jałoszyński (Szkoła Podstawowa w Osięcinach) został zwycięzcą w II kategorii – dzieci V-VIII. Na drugim miejscu znalazł się Grzegorz Michalak z SOSW w Radziejowie, na trzecim zaś Zuzanna Domańska ze Szkoły Podstawowej w Pocierzynie. Wyróżnienie jury postanowiło przyznać Gracjanowi Popowskiemu z radziejowskiego ośrodka. Oprócz głównych nagród dzieci co roku otrzymują dyplomy oraz prezenty za udział w konkursie, które wręczane są bezpośrednio po recytacji.

W organizację konkursu zaangażowane były wychowawczynie naszego SOSW: Lidia Kubiak, Ewa Lewandowska, Małgorzata Kapelińska i Danuta Urbańska oraz Karolina Malec. Upominki dla gości i jury przygotowali podopieczni ośrodka, działający w kole garncarskim pod kierunkiem Danuty Ozdowskiej i Pauliny Kosteckiej. Na uwagę zasługuje fakt, że nadal jest to jedyny taki konkurs recytatorski dla dzieci z niepełnosprawnościami w naszej okolicy. Dziękujemy za zaproszenie, wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że zobaczymy się również za rok!

Galeria zdjęć

 • Dzieci, recytujące wiersze na scenie
 • Dzieci, recytujące wiersze na scenie
 • Dzieci, recytujące wiersze na scenie
 • Dzieci, recytujące wiersze na scenie

Uwaga! Ważne!

Prosimy wszystkich mieszkańców powiatu radziejowskiego, którzy przyjęli lub przyjmą do siebie uchodźców, by zgłosili ten fakt pod numerem telefonu: 604 348 727. Musimy znać liczbę i miejsce pobytu tych osób w obrębie naszego powiatu.

ZUS wspiera uchodźców z Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. Jest także gotowy, by udostępnić swoją bazę lokalową uchodźcom z Ukrainy.

- Na stronie internetowej ZUS-u ukazały się pierwsze informacje w języku ukraińskim gdzie i na jakich warunkach uchodźcy mogą uzyskać pomoc. Będą również publikowane aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych. Natomiast na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

„Będziemy starali się, aby wszystkie ważne dla uchodźców informacje były dostępne na stronie ZUS w języku ukraińskim. Pracujemy także nad innymi rozwiązaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy. Będziemy o tym na bieżąco informować” – zapowiada szefowa ZUS.

„Jesteśmy gotowi, by udostępnić uchodźcom z Ukrainy naszą bazę lokalową. To jest ok. 1400 miejsc w ośrodkach szkoleniowych. Już wczoraj przyjęliśmy pierwszy trzy rodziny” - poinformowała prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Polskie emerytury i renty na Ukrainie
Z uwagi na trwającą wojnę na Ukrainie, część osób, którym ZUS wypłaca polską emeryturę lub rentę na ukraińskie rachunki bankowe, może nie być w stanie pobierać tych świadczeń. Jeśli taka osoba znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki ZUS. Wówczas emerytura lub renta będzie wypłacana na nowy wskazany rachunek bankowy w Polsce. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać. 

Jeśli natomiast dana osoba znajdzie się na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i przekazać informację o swoim problemie. Ważne, by wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy. Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego dla ZUS do otrzymywania świadczeń np.w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. ZUS skontaktuje się z daną osobą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty. ZUS wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Od marca wyższy próg dochodowy do tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych

Od 1 marca 2022 r. zmienia się kwota graniczna, na podstawie której ustala się prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. „500 plus dla niesamodzielnych”. Teraz to 1772,08 zł, od marca 1896,13 zł.

- Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, czyli potrzebują pomocy innej osoby w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich jak przygotowywanie posiłków, mycie itd. Prawo do świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

- Od 1 marca łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 1896,13 zł – mówi Krystyna Michałek

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach ZUS dostępny jest katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Nie zawsze będzie to 500 zł
Świadczenie uzupełniające nie zawsze będzie wypłacone w pełnej wysokości 500 zł. Jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, a nie przekracza 1896,13 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń. Na przykład jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1500 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 396,13 zł. Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1896,13 zł brutto.

Więcej informacji na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim