Konkurs 2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2022 r., dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

wstecz