wrzesień 2021

Punkt pomocy ofiarom przestępstw

Przestępczość, a co się z tym wiąże przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka osób w różnym wieku, o różnym doświadczeniu, o różnym statusie społecznym. Bez wątpienia należy ją zakwalifikować do kategorii zachowań negatywnych i szkodliwych społecznie. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała od zawsze, do niedawna mówiono o niej niewiele.

Fundacja Dies Mei organizuje punkty pomocy ofiarom przestępstw. W ramach działań realizowanych przez Okręgowe i Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym pomocą objęci zostaną mieszkańcy całego województwa kujawsko-pomorskiego, a także wszystkie osoby na stałe zamieszkujące inne tereny, które osobiście pojawią się w jednym z naszych Punktów Pomocy który znajduje się w Radziejowie przy ulicy Rolniczej 4c (Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym a także świadkom.

Świadczymy pomoc:

  • prawną,
  • psychologiczną,
  • socjalną (obejmuje bony żywnościowe, wyjazdy na wakacje dla dzieci, dofinansowanie do utrzymania mieszkania, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku czy przedszkolu),
  • mieszkaniową ( obejmuje wynajem mieszkania, dostosowanie lokalu do potrzeb osoby trwale pokrzywdzonej przestępstwem).

Zachęcamy do korzystania z pomocy Fundacji Dies Mei ponieważ wachlarz możliwości jakie posiadamy jest bardzo duży. Pomagając bezpośrednio ofiarom przestępstwa utwierdzamy się w przekonaniu, że osób pokrzywdzonych jest dużo a nasza praca ma sens. 

Pomagamy dużo a chcemy pomagać jeszcze więcej!!!

Numer telefonu do osoby pierwszego kontaktu pracującej na terenie Radziejowa:
663 643 731

Dyżur 24h:
663 584 259

  • data: 2021-09-06

wstecz