lipiec 2021

  • Krzysztof Rosiński, Sylwia Kubiak, Roman Grzegorzewski
  • Wiesław Bogdański, Sławomir Staniszewski, Idzi Pieściński,...
  • Grzegorz Piasecki, Włodzimierz Gorzycki, Zbigniew...
  • Wiesław Bogdański, Sławomir Staniszewski, Idzi Pieściński
  • Jarosław Kołtuniak, Grzegorz Piasecki, Włodzimierz Gorzycki
  • DSC_0431
  • Mężczyzna, mówiący do mikrofonu, wokół grupa ludzi

W radzie jednak bez zmian

Wczoraj, 6 lipca 2021 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu w Radziejowskiego VI kadencji, zorganizowana w związku ze złożonym na poprzednim posiedzeniu rady wnioskiem o odwołanie przewodniczącej Rady Powiatu Sylwii Kubiak. Wniosek złożył klub PSL „Przyszłość”. 

Posiedzenie tradycyjnie rozpoczęło się od ustalenia quorum oraz przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji powiatowej rady. Na wczorajszych obradach obecnych było 16 radnych. Nieobecny był Grzegorz Łojewski. Rada Powiatu Radziejowskiego spotkała się tylko, by podjąć uchwałę w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącej Rady Powiatu w Radziejowie Sylwii Kubiak oraz ewentualnie wybrać swojego nowego lidera.

Po krótkiej dyskusji, radni wybrali komisję skrutacyjną w składzie Wiesław Bogdański – przewodniczący, Agata Pogodzińska – sekretarz i Włodzimierz Gorzycki – członek. Przeprowadzono głosowanie tajne, w którym 5 radnych głosowało ZA odwołaniem dotychczasowej przewodniczącej, a 11 PRZECIW odwołaniu. Nikt się nie wstrzymał. Wynikiem głosowania, Sylwia Kubiak nadal będzie przewodniczyć kolejnym sesjom Rady Powiatu Radziejowskiego.

wstecz