lipiec 2021

Inicjuj z FIO 3.0

Informujemy o możliwości zdobycia grantu w wysokości do 5000 zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz do 10 000 zł dla młodych organizacji, planujących działania określone w regulaminie jako priorytetowe sfery pożytku publicznego.

Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?

Termin naboru wniosków od 1-22.07.2021 r.

Link do dokumentacji: https://tlok.pl/1377/inicjuj-z-fio-30-nabor-wnioskow 

Zgłoś się na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14.07.2021 od 10.00-14.00 w Urzędzie Miasta Radziejów przy ul. Kościuszki 20/22, w sali nr 27 (https://tlok.pl/1374/spotkania-informacyjne-inicjuj-z-fio-30?fbclid=IwAR2T8Er5E-uVzSktqLw7vL1lkxYETzi9gG8tx1XH8thIpvt5n9emVo3k9as).

W ramach Inicjuj z FIO 3.0 dotację możesz przeznaczyć m.in:

 • na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego,
 • sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji,
 • opracowanie merytorycznych planów rozwoju,
 • adaptację lokalu.

W ramach Inicjuj z FIO 3.0 na spotkaniach i szkoleniach nauczysz się:

 • jak napisać projekt,
 • jak zdefiniować cele,
 • jak przygotować budżet.

Projekt Inicjuj z FIO 3.0 skierowany jest dla: 

 • młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 60 miesięcy, których budżet za ostatni rok wynosi nie więcej niż 30 tysięcy złotych,
 • grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne,
 • grup samopomocowych – sąsiedzkich, osiedlowych itp.

Szkolenia z przygotowania projektu do FIO: https://tlok.pl/1376/szkolenie-z-pisania-projektow-inicjuj-z-fio-30 

9.07.2021 r. - Urząd Gminy Rypin
10.07.2021 r. -  ODR Zarzeczewo
13.07.2021 r. -  Urząd Marszałkowski w Toruniu

Możliwość realizacji projektów już od września. 

Więcej informacji na temat projektu Inicjuj z FIO 3.0 na stronie www.tlok.pl,pod nr tel. 797 656 053 oraz pod adresem e-mail: fio3@tlok.pl. W treści maila należy podać datę i miejsce spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć, imię i nazwisko oraz ew. nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.

Projekt Inicjuj z FIO 3.0 jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.

 • Baner - nabór FIO

wstecz