Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rok 2023

 • Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Remont drogi powiatowej nr 2836C Wójcin - Bycz na odcinku od km 0+007 do km 1+005

Droga ta stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Konin z drogą powiatową nr 2838C relacji Janowice - Stawiska. Jest to droga, która na odcinku przeznaczonym do remontu ma nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi poboczami. Nawierzchnia w/w drogi jest mocno spękana z licznymi odkształceniami. Planuje się ją wykorzystać jako dolną warstwę podbudowy, która po wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W zostanie przykryta warstwą ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S.

Planowany remont ma na celu rozszerzenie istniejącej funkcji drogi, poprawę obsługi mieszkańców oraz lepsze połączenie z siecią dróg.

Remont drogi powiatowej nr 2629C Wysocin – Osięciny na odcinku od km 4+613 do km 5+611

Droga ta stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 301 Lubanie - Osięciny z drogą powiatową nr 2614C relacji Jaranowo – Brześć Kujawski. Jest to droga, która na odcinku przeznaczonym do remontu ma nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi poboczami. Nawierzchnia w/w drogi jest mocno spękana z licznymi odkształceniami. Planuje się ją wykorzystać jako dolną warstwę podbudowy, która po wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W zostanie przykryta warstwą ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S.

Planowany remont ma na celu rozszerzenie istniejącej funkcji drogi, poprawę obsługi mieszkańców oraz lepsze połączenie z siecią dróg.

 

 • dofinansowanie_szary_fundusze_wasewo_swiatniki
  Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej   nr 2824C Wąsewo -Świątniki  od km 1+092 do km 2+090".            

Projektowany odcinek znajduje się poza obszarem zabudowanym. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0 m z licznymi spękaniami i odkształceniami w profilu poprzeczny i podłużnym.

Roboty obejmują:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S ułożonej na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego
AC 11W.

- umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75 m

Planowana przebudowa drogi powiatowej, polegająca na wykonaniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej, poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przy tym przyczyni się do ograniczenia emisji spalin i hałasu przy odbywającym się ruchu z powodu poprawy jego płynności.

 • dofinansowanie_szary_fundusze_faliszewo_rybiny
  Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej    nr 2826C Faliszewo - Rybiny od km 6+030 do km 7+002 dł. 0,972 km

 Projektowany odcinek znajduje się poza obszarem zabudowanym. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0 m z licznymi spękaniami  i odkształceniami w profilu poprzeczny i podłużnym W sąsiedztwie przebudowywanej drogi występują tereny rolnicze i ośrodki wypoczynkowe nad Jeziorem Głuszyńskim.

Roboty obejmują:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S ułożonej na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego
AC11W.

- umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75 m

Planowana przebudowa drogi powiatowej, polegająca na wykonaniu na istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej, poprawi warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przy tym przyczyni się do ograniczenia emisji spalin i hałasu przy odbywającym się ruchu z powodu poprawy jego płynności.

Rok 2022

 • Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w 2022 roku
  Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie projektu 298044,00 złotych a całkowita wartość projektu to 596089,37 złotych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2821C Płowce - Kol. Jarantowice na odcinku od km 1+875 do km 2+265

Droga ta stanowi połączenie drogi krajowej nr 62 Strzelno – Anusin z drogą powiatową nr 2815C relacji Osięciny - Jarantowice. Jest to droga, która na odcinku przeznaczonym do przebudowy ma nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi poboczami. Nawierzchnia w/w drogi jest mocno spękana z licznymi odkształceniami. Planuje się ją wykorzystać jako dolną warstwę podbudowy, która zostanie przykryta warstwą ścieralną z betonu asfaltowego SMA 16 JENA o grubości 6 cm.

Roboty obejmują:

 • wykonanie warstwy ścieralnej,
 • umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75m.

Planowana przebudowa ma na celu rozszerzenie istniejącej funkcji drogi, poprawę obsługi mieszkańców oraz lepsze połączenie z siecią dróg.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2629C Wysocin - Osięciny na odcinku od km 7+306 do km 7+966

Droga ta stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 301 Lubanie - Osięciny z drogą powiatową nr 2614C relacji Jaranowo – Brześć Kujawski. Jest to droga, która na odcinku przeznaczonym do przebudowy ma nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi poboczami. Nawierzchnia w/w drogi jest mocno spękana z licznymi odkształceniami. Planuje się ją wykorzystać jako dolną warstwę podbudowy, która po wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W zostanie przykryta warstwą ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S.

Roboty obejmują:

 • wykonanie warstwy wyrównawczej
 • wykonanie warstwy ścieralnej
 • umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75m.

Planowana przebudowa ma na celu rozszerzenie istniejącej funkcji drogi, poprawę obsługi mieszkańców oraz lepsze połączenie z siecią dróg.

Rok 2021

 • Tablica informacyjna z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2837C Skulsk - Tomisławice na odcinku od km 6+412 do km 7+366

Projektowany odcinek znajduje się poza obszarem zabudowanym. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0 m z licznymi spękaniami. W sąsiedztwie przebudowywanej drogi występują tereny rolnicze.

Roboty obejmują:

 • wykonanie warstwy wyrównawczej
 • wykonanie warstwy ścieralnej
 • umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75m.

Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przy tym przyczyni się do ograniczenia emisji spalin i hałasu przy odbywającym się ruchu z powodu poprawy jego płynności.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Dobre na odcinku od km 16+467 do km 17+465

Projektowany odcinek znajduje się poza obszarem zabudowanym. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 6,0 m z licznymi spękaniami. W sąsiedztwie przebudowywanej drogi występują tereny rolnicze.

Roboty obejmują:

 • wykonanie warstwy wyrównawczej
 • wykonanie warstwy ścieralnej przy dodatkowym poszerzeniu jezdni do 6,0 m
 • umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75m.

Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przy tym przyczyni się do ograniczenia emisji spalin i hałasu przy odbywającym się ruchu z powodu poprawy jego płynności.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska na odcinku od km 11+687 do km 12+080

Projektowany odcinek znajduje się poza obszarem zabudowanym. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 6,1 - 5,50 m, ograniczona z lewej strony krawężnikiem ( istniejący chodnik szer. 1,4 m ) z licznymi spękaniami i odkształceniami w profilu poprzeczny i podłużnym oraz zaniżeniem. W sąsiedztwie przebudowywanej drogi występują tereny rolnicze, zabudowania gospodarcze i usługowe.

Roboty obejmują:

 • frezowania nawierzchni podyktowanego dostosowaniem niwelet projektowanej konstrukcji nawierzchni do istniejącego po stronie lewej krawężnika,
 • regulacji wpustu ulicznego,
 • warstwy wyrównawczej na zaniżeniu,
 • wykonanie w-wy wiążącej,
 • wykonanie warstwy ścieralnej,
 • umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75m .

Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przy tym przyczyni się do ograniczenia emisji spalin i hałasu przy odbywającym się ruchu z powodu poprawy jego płynności.