Konkursy 2021

Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 roku

Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego.

wstecz