Konsultacje społeczne Programu Współpracy na 2021 rok

Zaproszenie do konsultacji

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021. Jest to najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy samorządu powiatowego z sektorem pozarządowym. Celem konsultacji jest poznanie opinii o projekcie Programu Współpracy, a tym samym zapewnienie możliwości wnoszenia uwag.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 14 października do 6 listopada  2020 roku.