Jeziora

  • Jezioro Świeszkie, w tle las

Jezioro Świeskie

Jezioro położone we wsi Świesz w gminie Bytoń. Wchodzi w skład obszaru chronionego krajobrazu – Jezioro Głuszyńskie. Jest z nim związany kompleks roślinności łąkowo-bagiennej tzw. kompleks rynny Jeziora Świeskiego. Pełni on funkcję węzła ekologicznego, gromadzącego główne zasoby materii organicznej, a także odgrywa ważną rolę melioracyjną, ponieważ łączy zlewnię rzeki Zgłowiączki ze zlewnią Noteci (jeziora Gopło) poprzez Kanał Gopło-Świesz, którym jest zasilane od północy. Odpływ znajduje się na południu.

Jezioro Świeskie jest jeziorem rynnowym. To niewielki, płytki zbiornik wodny, który ma charakter stawu naturalnego, co sprawia, że jest intensywnie użytkowane rybacko. Na południe od jeziora znajdują się oddzielone jedynie wąskim pasem grobli stawy rybackie. Jest podatne na degradację ze względu na niekorzystne warunki morfometryczne.

drukuj (Jezioro Świeskie)

wstecz