Jeziora

  • Jezioro Głuszyńskie

Jezioro Głuszyńskie

Położone niedaleko Radziejowa, administracyjnie przynależy do trzech gmin: Topólki, Bytonia i Piotrkowa Kujawskiego. Przez jezioro Głuszyńskie przepływa rzeka Zgłowiączka. Jest to jezioro rynnowe, pochodzenia polodowcowego, o południkowym przebiegu.

Od 16 czerwca 1983 roku, jest objęte »strefą ochrony akustycznej« oraz »strefą chronionego krajobrazu - Jezioro Głuszyńskie«. Jezioro ma trzy duże zatoki, a także silnie rozwiniętą linię brzegową. Jego nadbrzeżne miejscowości to: Głuszynek, Miłachówek, Orle, Rybiny, Stawiska, Wincentowo, Potołówek, Stefanowo, Budzisław. W latach 90. XX w. szybko zaczęły powstawać w nich działki rekreacyjne (głównie w gminie Topólka).

W jeziorze występuje wiele gatunków ryb, m.in.: ukleja, okoń, płoć, wzdręga, leszcz oraz krąp. Oprócz nich, w mniejszych ilościach w jeziorze występują: szczupaki, sielawy, sandacze, węgorze i liny. Sporadycznie łowione są: sumy, sieje, tołpygi, a także miętus pospolity. Ponadto, znajdują się tu ryby, które nie mają „wartości wędkarskich”, takie jak: kiełb, jazgarz, słonecznica, różanka, ciernik. Jezioro jest domem dla wielu ptaków: mew, kaczek i gęsi. Rzadko nad jeziorem pojawiają się łabędzie i kormorany.

Brzegi jeziora w wielu miejscach porasta gęsta trzcina, a także pałka wodna. W kilku miejscach jeziora występuje grzybień biały (tzw. lilia wodna) oraz liczniejszy i bardziej pospolity grążel żółty. Dno jeziora w wielu miejscach pokrywa warstwa kamieni i piasku. Miejscami można spotkać rośliny z rodzaju rdestnicowatych, tworzących „podwodny las”, który jest miejscem życia wielu ryb. W płytkich zatokach, o nie dużym nasłonecznieniu tafle wody pokrywają rzęsy wodne. Najliczniej występującymi roślinami są glony, porastające niemal wszystko.

drukuj (Jezioro Głuszyńskie)

wstecz