Jeziora

  • Jezioro Głuszyńskie

Jezioro Głuszyńskie

Położone niedaleko Radziejowa, administracyjnie przynależy do trzech gmin: Topólki, Bytonia i Piotrkowa Kujawskiego. Przez jezioro Głuszyńskie przepływa rzeka Zgłowiączka. Jest to jezioro rynnowe, pochodzenia polodowcowego, o południkowym przebiegu.
  • Jezioro Gopło

Jezioro Gopło

Jezioro, leżące w powiecie inowrocławskim, radziejowskim i mogileńskim. Jest największym jeziorem województwa kujawsko-pomorskiego i regionu Kujaw oraz 9. co do wielkości jeziorem w Polsce. Jest to rynnowy zbiornik wodny, pochodzenia polodowcowego, o południkowym przebiegu i rozwidlonym południowym końcu.
  • Jezioro Świeszkie, w tle las

Jezioro Świeskie

Jezioro położone we wsi Świesz w gminie Bytoń. Wchodzi w skład obszaru chronionego krajobrazu – Jezioro Głuszyńskie. Jest z nim związany kompleks roślinności łąkowo-bagiennej tzw. kompleks rynny Jeziora Świeskiego.

drukuj całą stronę