RPO 2014-2020

  • Logotypy - Fundusze Europejskie

Uczestnicy projektu realizują staże

W lipcu i sierpniu 2022 r. dwudziestu uczestników projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło bądź uczestniczy w stażach. 

Staż ma na celu zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia uczestników oraz podniesienie poziomu dostosowania kompetencji zawodowych stażysty do wymogów rynku pracy i zwiększenia jego zdolności do przyszłego zatrudnienia. Staże u pracodawców trwają 150 godzin. W ich trakcie realizowany jest program stażu, określający cele edukacyjne, które osiągnie stażysta po zakończeniu stażu, a także treści edukacyjne, zakres obowiązków stażysty i harmonogram realizacji stażu. Każdy stażysta ma zapewnionego przez pracodawcę opiekuna, który będzie udzielał wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. Stażyści zobowiązani są do prowadzenia dziennika stażu.

Po zakończeniu, każdy uczestnik otrzyma opinię wraz z oceną dotyczącą odbytego stażu u pracodawcy oraz stosowane zaświadczenie.

Galeria zdjęć

  • Uczennica wykonująca obowiązki na stażu
  • Uczennica wykonująca obowiązki na stażu
  • Uczennica wykonująca obowiązki na stażu
  • Uczennica wykonująca obowiązki na stażu
  • Uczennica wykonująca obowiązki na stażu
  • Uczennica wykonująca obowiązki na stażu

wstecz