RPO 2014-2020

  • Logotypy - Fundusze Europejskie

Realizacja projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas zawodowych Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce rozpoczęli zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej a złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W zadaniu realizowane jest wspomaganie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, służącymi podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnieniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zajęcia mają na celu poprawę jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego. W trakcie lekcji uczestnicy korzystają z wyposażenia pracowni szkolnych, tj. sprzętu i materiałów dydaktycznych, które zostały zakupione w ramach w/w projektu.

Dzięki projektowi uczniowie, oprócz udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz korzystania z wyposażenia, odzwierciedlającego naturalne warunki pracy, właściwe dla nauczanych zawodów, skorzystają jeszcze ze wsparcia, jakim będzie zdobycie nowych uprawnień, zwiększających szanse uczniów na rynku pracy. Będzie to udział w kursach i szkoleniach oraz realizacja wysokiej jakości staży.

wstecz