RPO 2014-2020

  • Logotypy - Fundusze Europejskie

„Stawiam na swoją przyszłość zawodową” - nowy projekt dla uczniów kierunków zawodowych

Powiat Radziejowski jako organ prowadzący szkoły średnie w powiecie rozpoczął realizację nowego projektu pn. "Stawiam na swoją przyszłość zawodową”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. 

28 czerwca br. starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak oraz wicestarosta Grzegorz Piasecki, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Urszuli Miętkiewicz, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę o dofinansowanie ww. projektu.

Celem projektu jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego. W projekcie udział weźmie 448 uczniów klas zawodowych Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz 34 nauczycieli tych szkół. W jego ramach zaplanowano realizację takich wsparć jak: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz tworzenie warunków, odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni szkolnych, zdobycie nowych uprawnień, zwiększających szanse uczniów na rynku pracy, realizację wsparcia dla nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w kursach i szkoleniach oraz realizację wysokiej jakości staży dla uczniów we współpracy z podmiotami, przyjmującymi na staż. 

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.06.2021 r. - 30.09.2023 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 2 007 603,36 zł, zaś dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota: 1 795 764,26 zł.

 

wstecz