RPO 2014-2020

  • Logotypy RPO 2014-2020

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce

Powiat Radziejowski zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce”. Szkoła przeprowadziła prace remontowe i zakupiła wyposażenie do budynku warsztatów szkolnych w celu stworzenia odpowiednich warunków nauczania zgodnego z rynkiem pracy w zawodach: technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Przygotowano warsztat ręcznej obróbki metali, pracownię agrotroniki, halę do praktycznej nauki zawodu oraz salę sensoryki, aktoryki i elektroniki pojazdowej. Na takiej samej zasadzie przeprowadzono prace w pomieszczeniach byłego internatu dla zawodu technik hotelarstwa. Wykonano pokój hotelowyz łazienką, salę obsługi konsumenta oraz salę obsługi informatycznej. Wartość całkowita projektu wyniosła – 856 693,05 zł, z czego dofinansowanie EFRR to 693 608,22 zł. Sala obsługi konsumenta dla technikum hotelarstwa została wyposażona w ladę recepcyjną dostosowaną do nauki obsługi osób z niepełnosprawnością wzrokowo-słuchową oraz w komputer dla osób niedowidzących. Taki sam komputer zakupiono do pracowni agrotroniki.

wstecz