RPO 2014-2020

 • Logotypy - Fundusze Europejskie

Kontynuacja zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”.

W nowym roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie kontynuują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. ”Stawiam na swoją przyszłość zawodową” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 • Logotypy - Fundusze Europejskie

Uczestnicy projektu realizują staże

W lipcu i sierpniu 2022 r. dwudziestu uczestników projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło bądź uczestniczy w stażach. 

 • Logotypy - Fundusze Europejskie

Zdobywają nowe uprawnienia

Od maja br. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, biorący udział w projekcie pn. "Stawiam na swoją przyszłość zawodową" rozpoczęli udział w kursach i szkoleniach. Dzięki temu wsparciu uczniowie klas zawodowych zdobędą nowe uprawnienia zwiększające ich szanse na rynku pracy.  

 • Logotypy - Fundusze Europejskie

Uczestnicy projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” nabyli kompetencje

Kolejni uczestnicy projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 nabyli kompetencje kluczowe lub zawodowe. Uczniowie klas zawodowych Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia, nabywając kompetencje kluczowe lub i kompetencje zawodowe poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych. Nabycie kompetencji przez uczestników projektu odbywało się w ramach 4 etapów: zakres, wzorzec, ocena, porównanie. Na zakończenie udziału w projekcie uczestnicy otrzymali stosowane zaświadczenia o nabyciu kompetencji.

 • Uczeń, trzymający zaświadczenie stoi z opiekunem projektu
 • Uczeń, trzymający zaświadczenie stoi z opiekunem projektu
 • Uczeń, trzymający zaświadczenie stoi z opiekunem projektu
 • Logotypy - Fundusze Europejskie

Realizacja projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas zawodowych Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce rozpoczęli zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej a złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • Logotypy - Fundusze Europejskie

Rekrutacja do projektu "Stawiam na swoja przyszłość zawodową"

Trwa rekrutacja uczniów klas zawodowych Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie i Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce do udziału w projekcie "Stawiam na swoją przyszłość zawodową" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej a złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły udziału w projekcie dostępne są u koordynatorów szkolnych. Nabór trwa do końca września 2021 roku. Zapraszamy. 

 • Plakat rekrutacyjny projektu
 • Logotypy - Fundusze Europejskie

„Stawiam na swoją przyszłość zawodową” - nowy projekt dla uczniów kierunków zawodowych

Powiat Radziejowski jako organ prowadzący szkoły średnie w powiecie rozpoczął realizację nowego projektu pn. "Stawiam na swoją przyszłość zawodową”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 • Logotypy RPO 2014-2020

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Zakończyły się prace termomodernizacyjne Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Powiat Radziejowski otrzymał 85% dofinansowania z Funduszy Europejskich kosztów kwalifikowanych projektu pt. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie” w wysokości 889 158,13 zł.

 • Logotypy RPO 2014-2020

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce

Powiat Radziejowski zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce”. Szkoła przeprowadziła prace remontowe i zakupiła wyposażenie do budynku warsztatów szkolnych w celu stworzenia odpowiednich warunków nauczania zgodnego z rynkiem pracy w zawodach: technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

 • poziom_kolor

„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły”

Powiat Radziejowski w okresie od 01.04.2019 r. do 31.10.2020 r. realizuje projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • poziom_kolor

„Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”

W okresie od 2018-04-02 do 2020-03-31 Powiat Radziejowski realizuje projekt „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”, którego celem projektu jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie radziejowskim na 8 kierunkach technicznych i 4 zasadniczych zawodowych poprzez współpracę z pracodawcami w terminie do 30.03.2020 r.
 • poziom_kolor

„Większa wiedza - lepsza przyszłość”

Powiat Radziejowski w okresie od 01.08.2017 r. do 31.08.2018 r. realizuje projekt „Większa wiedza - lepsza przyszłość” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.