Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 r.

Logo PFRONStarosta radziejowski informuje o przystąpieniu przez Powiat Radziejowski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku. Celem strategicznym programu jest likwidacja barier: architektonicznych, w komunikowaniu się i transportowych oraz aktywizacja zawodowa osób, które zamieszkują regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu realizowane w 2023 r.:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – likwidacja barier transportowych;
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Termin składania wniosków: od 16 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r.

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów.

Szczegółowe informacje procedury, zasady, kierunki, warunki brzegowe i wnioski  znajdują się na stronie internetowej PFRON – https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2023-roku/ 

drukuj ("Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 r.)

wstecz