Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 r.

Logo PFRONStarosta radziejowski informuje o przystąpieniu przez Powiat Radziejowski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie różnic miedzy regionami w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się, barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych osób, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu realizowane w 2021 r.:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – likwidacja barier transportowych;
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Termin składania wniosków: od 09 lutego 2021 r. do 16 lutego 2021 r.

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów.

Szczegółowe informacje procedury, zasady, kierunki, warunki brzegowe i wnioski  znajdują się na stronie internetowej PFRON – https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/ 

drukuj ("Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 r.)

wstecz