Uczniowskie Kluby Sportowe

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych

Ewidencja zawiera wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych działających na terenie powiatu radziejowskiego.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych, poniżej zamieszczamy ewidencje uczniowskich klubów sportowych działających na terenie powiatu radziejowskiego.

Rejestracja Uczniowskich Klubów Sportowych

Spis treści:
1. Zebranie założycielskie
2. Statut
3. Rejestracja
4. Opłaty
5. Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie do klubu do ewidencji
6. Czas rejestracji
7. Ewidencja
8. Zgłaszanie zmian w ewidencji
9. Wyciąg z ewidencji
10. Obowiązki sprawozdawcze klubów sportowych

Kliknij >Więcej<, by przeczytać wszystkie wytyczne i pobrać niezbędne do rejestracji wnioski