O powiecie

O powiecie

Powiat radziejowski należy do województwa kujawsko-pomorskiego i znajduje się w jego południowej części. Zajmuje obszar 607 km2, co w przybliżeniu stanowi 3,38% powierzchni całego województwa i 0,19% powierzchni Polski. Graniczy z powiatami: aleksandrowskim, inowrocławskim, włocławskim, konińskim i kolskim. Starostwo Powiatowe mieści się w Radziejowie. Administracyjnie podlega pod Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Powiat radziejowski na tle województwa i kraju

Powiat radziejowski położony jest na Kujawach. Jednostka geomorfologiczna, której jest częścią to Pojezierze Wielkopolskie (Wysoczyzna Gnieźnieńska i Wysoczyzna Kujawska), którego południowo-wschodnią część stanowi Pojezierze Kujawskie. Jest ono przede wszystkim regionem rolniczym o żyznych glebach i ograniczonym zalesieniu. Do największych jezior regionu należą Gopło (w powiecie leży jego wschodni brzeg) i Jezioro Głuszyńskie. Ważny element środowiska przyrodniczego powiatu radziejowskiego stanowi Nadgoplański Park Tysiąclecia (rezerwat przyrody oraz park krajobrazowy). Przez teren powiatu przebiega również Szlak Piastowski – trasa turystyczna w Polsce, ciągnąca się przez województwo wielkopolskie i województwo kujawsko-pomorskie, która w 2012 r. otrzymała Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt turystyczny - jako unikatowy i wyjątkowo ważny dla polskiego dziedzictwa.