Aktualności 2021

Mobilny punkt poboru krwi - kwiecień

Wczoraj, 26 kwietnia, mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy po raz kolejny czekał na krwiodawców na parkingu przed starostwem. Akcja powtarzana jest w każdy czwarty poniedziałek miesiąca.

Podczas akcji zgłosiło się 38 osób, 34 udało się oddać krew, dzięki czemu ekipa ambulansu pobrała ok. 15,2 l krwi.

Kolejne terminy, w których mieszkańcy naszego powiatu będa mieli okazję podzielić się tą tkanką, przedstawiają się następująco: