Aktualności 2021

Darmowe szkolenia dla pracowników

Mężczyzna, trzymający tabletSzanowni Państwo,

mamy możliwość darmowego przeszkolenia pracowników w Państwa firmie.

Realizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. “Nowa ścieżka pracy” skierowany do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem.

W ramach projektu mamy możliwość przeszkolenia Państwa pracowników w wybranym obszarze, np. księgowości, ECDL czy zrobienia uprawnień na wózek widłowy. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje, więc jeżeli mają Państwo inne potrzeby szkoleniowe to zapraszamy do kontaktu.

Szczegóły w ulotce (na dole) i pod numerem telefonu: 660 423 949
 
Z projektu mogą skorzystać osoby, które zamieszkują województwo kujawsko-pomorskie i spełniają jeden z warunków:

  • przewidziane do zwolnienia (każda osoba zatrudniona u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2003 r. Nr 90 poz. 844 z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
  • zagrożone zwolnieniem (pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego)
  • zwolnione (osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).
  • autor: Sandra Szeról, Blue House S.C.

Plakat

  • Plakat projektu "Nowa ścieżka pracy"

wstecz