Aktualności 2021

Zmiany w funkcjonowaniu urzędu

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, Starostwo Powiatowe w Radziejowie wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu. Od 29 marca do 3 maja 2021 r. urząd załatwiać będzie sprawy z zakresu swojej działalności bez bezpośredniej obsługi interesantów, za wyjątkiem wydziału komunikacji – po uprzednim umówieniu wizyty w systemie kolejkowym.

Osoba, chcąc złożyć korespondencję, obowiązana jest włożyć dokumenty do oznakowanych skrzynek podawczych umieszczonych przy wejściu głównym budynku starostwa przy ul. Kościuszki 17 i ul. Kościuszki 20/22.

Sprawy załatwiać można także drogą korespondencyjną, telefoniczną lub elektroniczną.

Dane kontaktowe:
Starostwo Powiatowe
Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów

54-2853553, 54-2852287, 54-2853018, 54-2853518
e-mail: powiat@radziejow.pl

drukuj (Zmiany w funkcjonowaniu urzędu)

  • autor: Starosta dr Jarosław Kołtuniak, data: 2021-03-26

wstecz