Aktualności 2021

XIX Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Dnia 27 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00 odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

 1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
 2. ustalenie quorum,
 3. przyjęcie porządu obrad,
 4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 r.

6. Dyskusja.

7. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji,
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
 3. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego za 2020 r.

9. Sprawozdanie z działalności Rady i jej komisji za 2020 r.

10. Przerwa.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radziejowskiego,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Radziejowskiego,
 3. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok,
 4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021/2028.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie sesji.

drukuj (XIX Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego)

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2021-01-20

wstecz