sierpień 2022

List z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

W czwartek, 1 września, uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny. Z tej okazji publikujemy list starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka, w którym zawarte są życzenia dla dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli i pracowników oświaty oraz rodziców.

 

„Co my wiemy - to tylko kropelka. 
Czego nie wiemy - to cały ocean”
– Isaac Newton

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,

minęły kolejne wakacje. Mam nadzieję, że wypoczęliście i zrealizowaliście wszystkie swoje plany. Wierzę również, że spotkało Was wiele niespodzianek, które sprawiły Wam mnóstwo radości. Nadeszła pora, by z okazji rozpoczynającego się już roku szkolnego złożyć wszystkim najlepsze życzenia.

U progu nowego semestru w sposób szczególny zwracam się do uczniów szkół powiatu radziejowskiego. Drodzy Uczniowie, starajcie się, jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, by stać się mądrzejszymi i dojrzalszymi osobami. Zdobywajcie wiedzę i nowe kompetencje. Nie bójcie się zadawania trudnych pytań i szukajcie na nie odpowiedzi. Życzę Wam satysfakcjonujących wyników w nauce, aby zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, a zdobyte umiejętności umożliwiały osiąganie kolejnych sukcesów. Pamiętajcie, że rozwijamy się tylko wtedy, kiedy stawiamy przed sobą nowe wyzwania. Ze wszystkich szkolnych sytuacji, nawet z niepowodzeń, czerpcie doświadczenie i naukę na przyszłość. Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok w nowej szkole, dla innych ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach i uczelniach. Bez względu na to, w jakiej znajdziecie się klasie, czeka Was wiele zadań, którym – jestem przekonany – sprostacie. Zdobyta wiedza pomoże Wam kształtować siebie i realizować swoje marzenia. Ale szkoła to przecież nie tylko nauka. To również nawiązywanie przyjaźni oraz rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Życzę Wam więc, by czas spędzony w murach Waszych placówek był szczęśliwy i bogaty w ciekawe wrażenia.

Serdecznie pozdrawiam również wszystkich, którzy wspólnie z uczniami rozpoczną nowy rok szkolny. Przez najbliższe miesiące będą towarzyszyć Państwo młodym ludziom w ich zmaganiach edukacyjnych. Rodzicom życzę dobrej współpracy z dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami. Niech to współdziałanie zaowocuje sukcesami Waszych dzieci i przyniesie wiele powodów do dumy i zadowolenia.

Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty życzę spokojnej i zadowalającej pracy, ale przede wszystkim wyrozumiałości dla młodych ludzi. Wiem, że przekazywanie wiedzy będą łączyć Państwo także z nauką systematyczności i odpowiedzialności. Niech zatem Państwa codziennej pracy niezmiennie towarzyszy spełnienie zawodowe.

Wszystkim życzę dużo zdrowia oraz dobrego i bezpiecznego – 2022/2023 – roku szkolnego!

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Kołtuniak
starosta radziejowski

Gratulacje dla KGW z Czołówka!

W niedzielę, 28 sierpnia, na lotnisku w podwłocławskim Kruszynie odbyły się Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Święto Plonów było okazją do wyróżnienia osób, działających na rzecz wsi i rolnictwa, dzięki którym kujawsko-pomorska wieś ciągle się rozwija. Nasz powiat reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Czołówku.

Wydarzenie rozpoczął korowód dożynkowy oraz msza święta pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego. W święcie udział brali samorządowcy z całego województwa. Dożynki są okazją, by podziękować wszystkim rolnikom za ich całoroczny trud i pracę.

Nie należy przy tym zapominać o kobietach, które wspierają swoich mężów w codziennej pracy, a także przyczyniają się do utrzymywania staropolskich wiejskich tradycji. Miło nam poinformować, że Koło Gospodyń Wiejskich z Czołówka na tegorocznych dożynkach wojewódzkich stanęło na podium w dwóch konkursach!  Reprezentanci naszego powiatu zajęli I miejsce w konkursie kulinarnym pn. „Kwaśne i przaśne potrawy żniwne”, serwując szturchoty i mleko w kawałkach. Za sprawą KGW w Czołówku do powiatu radziejowskiego przyjechała również nagroda za III miejsce w rywalizacji na najciekawsze stoisko podczas dożynek.

Starosta Jarosław Kołtuniak serdecznie gratuluje odniesionego sukcesu Kołu Gospodyń Wiejskich w Czołówku oraz dziękuje za piękne i godne reprezentowanie powiatu radziejowskiego na szczeblu wojewódzkim.

Warto dodać, że TV Toruń podczas tegorocznych dożynek wojewódzkich zrealizowało „Rozmowę dnia” z Krystyną Grysiak – przewodniczącą KGW w Czołówku. Rozmowa dotyczyła działalności koła oraz tegorocznego sezonu, a z można ją znaleźć pod adresem: https://www.toruntv.pl/movie/show?id=28634. 

 

Zdjęcia: Koło Gospodyń Wiejskich w Czołówku

 • Panie w strojach kujawskich
 • Panie w strojach kujawskich
 • Panie w strojach kujawskich
 • Panie w strojach kujawskich
 • Panie w strojach kujawskich
 • Panie w strojach kujawskich

Dożynki!

W niedzielę, 4 września, w Osięcinach odbędą się powiatowo-gminno-parafialne dożynki. O 13:00 rozpocznie je msza święta w kościele pw. Opieki Matki Bożej, po której uczestnicy przemaszerują na stadion sportowy. Tam na wszystkich gości będzie czekało wiele atrakcji, m.in. koncert Andrzeja i Jacka Zielińskich z zespołu Skaldowie.

 • Program dożynek w Osięcinach
 • Plakat gwiazdy wieczoru

Znamy nowe limity dorabiania do rent i wcześniejszych emerytur

Od września limity dorabiania dla pracujących rencistów oraz wcześniejszych emerytów idą w dół. Wynika to ze spadku przeciętnego wynagrodzenia krajowego.

Nowe graniczne kwoty przychodu, które wpływają na zmniejszenie lub zawieszenia świadczeń będą obowiązywać od września do listopada. Potem zmienią się znowu od 1 grudnia. Powinni je kontrolować niektórzy świadczeniobiorcy. Chodzi o dorabiających rencistów oraz emerytów, którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat).

Zarobki do kwoty 4309,40 zł brutto miesięcznie, czyli do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie wpłyną na zmniejszenie emerytury czy renty. Jeśli będą wyższe niż 8 003,20 zł brutto, czyli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie ZUS może zawiesić. Uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 4309,41 zł do 8 003,20 zł brutto spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od marca br. do końca lutego 2023 r. wynosi ona 691,94 zł -dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 518,99 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 588,19 zł dla renty rodzinnej dla jednej osoby.

Kto może dorabiać bez ograniczeń
Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny (60/65 lat). Oni mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń, nie martwiąc się, że ZUS zawiesi lub zmniejszy wypłacaną emeryturę czy rentę. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Jeśli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury (od marca 1338,44 zł brutto), to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum. 

Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. 

Zarobkować bez ograniczeń może również osoba pobierająca rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

 • autor: Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Nie chcesz stracić renty rodzinnej, pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły!

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. złożą dokumenty w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień.

W przypadku maturzystów przyjętych na pierwszy rok studiów, którzy pobierają rentę rodzinną, jeśli nie chcą jej stracić za wrzesień, formalności w ZUS muszą dopełnić do końca września, a następnie do końca października. Wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia składają do końca września, a zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów- do końca października. Pozostali studenci na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki mają czas do końca października.

Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej edukacji należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę.

Nie jest konieczne coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). Wówczas ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres, ale w każdej chwili możne sprawdzić, czy nauka jest faktycznie kontynuowana.

Przerwałeś naukę - poinformuj ZUS 
W przypadku zaprzestania dalszej edukacji, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobią, to nadpłacone nienależne świadczenie trzeba będzie potem zwrócić z odsetkami.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a nawet dłużej pod warunkiem kontynuowana nauki. Student może pobierać rentę do 25 roku życia, a jeśli 25 urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów. Od tej zasady jest wyjątek. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą. 

 • autor: Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

1 września - powiatowe uroczystości

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak zaprasza na uroczystości związane z 83. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Powiatowe obchody odbędą się w czwartek, 1 września, a rozpocznie je msza święta w kościele farnym w Radziejowie w intencji ofiar wojny.

Program uroczystości:
godz. 07:45 – zbiórka pocztów sztandarowych przed Kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie
godz. 08:00 – msza święta w intencji ofiar II wojny światowej
godz. 08:45 – uroczysty przemarsz uczestników przed pomnik „Chwały Oręża Polskiego” na radziejowskim rynku
godz. 09:00 – przemówienie okolicznościowe starosty radziejowskiego
godz. 09:15 – uroczystości przed pomnikiem „Chwały Oręża Polskiego” dla upamiętnienia ofiar II wojny światowej

„14-stka” będzie wypłacana bez wniosku. Seniorze, nie daj się oszukać! 

Już 25 sierpnia ZUS zacznie wypłacać dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę. „14-stka” będzie wypłacona z urzędu, dlatego nie trzeba o nią wnioskować, ani składać jakichkolwiek dokumentów. ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników zakładu i proponują „załatwienie” 14. emerytury.

Oszuści nie próżnują. Nieustannie wymyślają nowe metody jak wyłudzić dane osobowe, bankowe czy okraść seniorów. Okazją do oszustwa może być zbliżająca się wypłata dodatkowego świadczenia, czyli czternastej emerytury. Oferta pomocy w wypełnieniu wniosku, żądanie danych osobowych lub bankowych powinna być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwości, to rozsądne będzie powiadomienie Policji i najbliższej placówki ZUS.

ZUS apeluje do seniorów, aby nie dali się oszukać 
Pracownicy ZUS nie składają telefonicznych, osobistych propozycji płatnego czy też darmowego wypełnienia wniosku o czternastą emeryturę. Nie proponują również żadnych badań, by ją otrzymać. O czternastkę nie trzeba wnioskować, bo ZUS będzie ją wypłacał z urzędu. Pierwsze czternastki trafią do seniorów 25 sierpnia. Kolejne terminy wypłat to: 1, 5, 6, 10, 15, 20 września.

Co do zasady pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów i rencistów w ich domach. Seniorzy mogą spodziewać się takiej wizyty tylko w dwóch przypadkach, ale zawsze wcześniej są o niej informowani. W pierwszym przypadku z okazji jubileuszu ukończenia 100 urodzin, w drugim – gdy ubiegają się np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy, czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a stan ich zdrowia nie pozwala dotrzeć na badanie do placówki ZUS. Tylko w sytuacji kontroli zwolnień lekarskich pracownik ZUS może zapukać do naszych drzwi bez zapowiedzi.

Kto dostanie „14-stkę”
Czternastą emeryturę dostaną osoby, które na 24 sierpnia będą miały prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych z ZUS, m.in. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy tzw. świadczenia Mama 4+.

Czternasta emerytura w pełnej wysokości wyniesie 1338,44 zł brutto, natomiast „na rękę” - 1217,98 zł. Zwolniona jest z podatku dochodowego, a pobrana z niej zostanie jedynie składka zdrowotna. W pełnej wysokości „czternastkę” otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, jednak minimalna wysokość „czternastki” uprawniająca do otrzymania świadczenia wyniesie 50 zł. Zatem na „czternastkę” mogą liczyć osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 4188,44 zł.

Świadczenie będzie wolne od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie też wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Festyn wojskowy w Radziejowie

W sobotę, 13 sierpnia, z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej na tzw. radziejowskich uliczkach odbył się piknik wojskowy. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców i gości powiatu radziejowskiego, którzy z radością korzystali z przygotowanych rozrywek i atrakcji.

Pierwszy w historii festyn żołnierski w Radziejowie uroczyście otworzył wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau oraz oficerowie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy: płk Tomasz Rożniakowski i ppłk Grzegorz Stefaniuk wraz ze starostą Jarosławem Kołtuniakiem i burmistrzem Radziejowa Sławomirem Bykowskim. Tego dnia w Radziejowie obecny byli również: Szef Ośrodka Zamiejscowego w Bydgoszczy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Robert Putrzyński oraz Szef WCR we Włocławku ppłk Grzegorz Tucholski.

Podczas sobotniego popołudnia można było zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym, będącym na wyposażeniu jednostek wojskowych i wysłuchać koncertu bydgoskiej orkiestry wojskowej pod batutą dowódcy orkiestry-kapelmistrza mjr. dr. Dominika Sierzputowskiego  oraz występów artystów z Klubu IWSZ. Wśród dodatkowych atrakcji znaleźć można było paintball, ogródek saperski, urządzenie do nauki strzelania, zabawy oraz konkursy dla dzieci. Nie zabrakło oczywiście grochówki, czyli tradycyjnego żołnierskiego poczęstunku. Piknik w Radziejowie był również okazją do przybliżenia wojskowych tematów zainteresowanym wstąpieniem do polskiej armii. Na miejscu stał mobilny punkt rekrutacyjny, w którym chętni mogli uzyskać informacje, dotyczące wstąpienia do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej oraz innych form służby, które oferuje Wojsko Polskie. 

 • Otwarcie pikniku przez wicewojewodę kujawsko-pomorskiego
 • Otwarcie pikniku przez starostę radziejowskiego
 • Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy
 • Sprzęt wojskowy na pikniku
 • Starosta Kołtuniak ogląda sprzęt wojskowy na pikniku
 • Starosta Kołtuniak i wicewojewoda Ramlau oglądają sprzęt wojskowy na pikniku
 • Żołnierze prezentujący wyposażanie wojskowe
 • Starosta Kołtuniak w towarzystwie uczniów klas mundurowych z "Mechanika"
 • Sprzęt wojskowy na pikniku
 • Żołnierz przekazuje dziecku teczkę "Zostań żołnierzem RP"
 • Sprzęt wojskowy na pikniku
 • Dziecko celuje z urządzenia do nauki strzelania
 • Sprzęt wojskowy na pikniku
 • Sprzęt wojskowy na pikniku
 • Sprzęt wojskowy na pikniku
 • Sprzęt wojskowy na pikniku
 • Stoiska jednostek wojskowych
 • Uczniowie klas mundurowych rozkładają broń
 • Sprzęt wojskowy na pikniku
 • Dzieci przy stoisku z kolorowankami
 • Sprzęt wojskowy na pikniku
 • Kobieta w mundurze śpiewa na scenie
 • Stoiska jednostek wojskowych
 • Sprzęt wojskowy na pikniku
 • Stoiska jednostek wojskowych
 • Wicewojewoda i starostowie radziejowscy z oficerami WP przy sprzęcie wojskowym
 • Starosta Kołtuniak ogląda sprzęt wojskowy na pikniku
 • Starosta Kołtuniak ogląda sprzęt wojskowy na pikniku

Zapraszamy na piknik wojskowy

Z okazji Święta Wojska Polskiego w sobotę, 13 sierpnia w Radziejowie (na terenie toru rolkowego) odbędzie się piknik wojskowy. Wydarzenie rozpocznie się o 14:00, a zapraszają na nie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak oraz burmistrz miasta Radziejowa Sławomir Bykowski.

W programie:

 • pokazy sprzętu Wojska Polskiego
 • koncert orkiestry wojskowej
 • żołnierska grochówka
 • mobilne punkty rekrutacyjne
 • atrakcje przygotowane przez jednostkę wojskową.

Serdecznie zapraszamy!

 

 • Plakat pikniku wojskowego pn. "Zostań Żołnierzem RP" w Radziejowie

Piknik wakacyjny

W niedzielę, 14 sierpnia, odbędzie się w naszym powiecie kolejny piknik wakacyjny! Tym razem organizatorem jest miasto i gmina Piotrków Kujawski. W programie wiele atrakcji kulturalnych i rozrywkowych. Publikujemy plan imprezy.

 • Plakat pikniku wakacyjnego w Piotrkowie Kujawskim

Pamiętamy!

Kotwica Polski WalczącejObchodzimy dziś 78. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego – największej operacji militarnej Armii Krajowej. Wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim w ramach akcji „Burza” trwało 63 dni. Na pamiątkę wybuchu tego wydarzenia o godzinie „W” w całym kraju zabrzmią syreny.

Powstanie warszawskie trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944 r. To gen. Tadeusz „Bór” Komorowski podjął decyzję o walce z Niemcami. Zrobił to, bez konsultacji z władzami w Londynie, 22 lipca. Mimo oceny, że Armia Krajowa będzie w stanie bronić miasta przez zaledwie kilka dni, to sukces powstania uzależniano od wkroczenia Rosjan do Warszawy. Dlatego po otrzymaniu fałszywej informacji o tym, że Rosjanie już zmierzają na Pragę, 31 lipca, gen. Komorowski po naradach z szefem sztabu Komendy Głównej ZWZ-AK  gen. Tadeuszem Pełczyńskim, szefem operacji gen. Leopoldem Okulickim, komendantem okręgu płk. Antonim Chruścielem i delegatem rządu na kraj Janem Jankowskim podjął decyzję o rozpoczęciu powstania w Warszawie 1 sierpnia 1944 o godzinie 17:00. Była to największa bitwa, stoczona podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi.

1 sierpnia 1944 r. to jedna z bardziej istotnych dat w historii naszego kraju. O godzinie 17:00, tzw. godzinie „W” uczcijmy więc chwilą ciszy wszystkich bohaterów, broniących stolicy Polski podczas powstania warszawskiego.

 

grafika: krakow.ipn.gov.pl