Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Radziejowie

Logo Szkolnego Związku Sportowego

 

Zawody organizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Radziejowie, stanowiący system całorocznej działalności umożliwia udział we współzawodnictwie sportowym każdemu dziecku. Swym działaniem obejmuje szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne ze wszystkich gmin powiatu radziejowskiego. Imprezy sportowe o mistrzostwa powiatu organizowane są w szerokim zakresie, uwzględniając popularne w naszym środowisku dyscypliny, do których zalicza się m. in. biegi przełajowe, tenis stołowy, piłkę ręczną, koszykową, nożną oraz dyscypliny lekkoatletyczne.

Objęcie przed laty systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży spełnia liczne ważne zadania. Przede wszystkim, wytwarza trwały nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu, wpaja zasady fair play jako głównej reguły postępowania w życiu, uczy koleżeństwa i współpracy w zespole.

Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Radziejowie serdecznie dziękuje wszystkim uczniom szkół za bardzo liczny udział w proponowanych przez stowarzyszenie formach rywalizacji sportowej. Koleżankom i Kolegom Nauczycielom wychowania fizycznego dziękujemy za przygotowanie, wyszkolenie swoich uczniów oraz kształtowanie u nich postaw sportowego stylu życia.

Wszystkie imprezy powiatowego Szkolnego Związku Sportowego finansowane są przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie.