wrzesień 2022

To już 75 lat!

Za nami uroczysty jubileusz Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. W tym roku szkoła skończyła 75 lat, a z tej okazji zorganizowano zjazd absolwentów. Uroczystości jubileuszowe połączono również z przekazaniem odnowionego sztandaru ufundowanego przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

Piątek, 16 września br., rozpoczęła jubileuszowa msza św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie. Podczas liturgii ks. Ireneusz Mrowicki poświęcił odnowiony sztandar ZSM. Po mszy uczestnicy wydarzenia przemaszerowali do hali sportowej „Mechanika”, by wziąć udział w akademii przygotowanej przez uczniów i nauczycieli szkoły. Podczas akademii członkowie Zarządu Powiatu Radziejowskiego oraz przewodnicząca rady powiatu Sylwia Kubiak wręczyli dyrektorowi szkoły Błażejowi Barczakowi dwa oprawione portrety Józefa Piłsudskiego. Wicestarosta Grzegorz Piasecki przekazał ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie odnowiony sztandar.

W uroczystościach oprócz przedstawicieli samorządu powiatowego udział brali m.in.: członkowie zarządu województwa kujawsko pomorskiego Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść, przedstawiciel wojewody Mateusz Czarnecki, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz, dyrektorzy powiatowych szkół, przedstawiciele gmin z powiatu, a także Komendant Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie mł. insp. Tomasz Pacholski. Wydarzenie zgromadziło przede wszystkim jednak absolwentów, uczniów oraz byłych i obecnych nauczycieli szkoły. Dowódcą uroczystości był Krzysztof Rosiński – nauczyciel, a także absolwent „Mechanika”. A ten ważny dla historii placówki dzień tradycyjnie uświetniły swoją obecnością pododdziały kadetów.

ZSM w Radziejowie został utworzony we wrześniu 1947 r., za sprawą pierwszego dyrektora szkoły Józefa Górczyńskiego. Na początku szkoła funkcjonowała jako zawodówka w salach Samorządowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Radziejowie przy ulicy Kościuszki, później przy radziejowskim rynku.  Obecną siedzibę szkoły wybudowano w latach 60., a pierwsze technikum – mechaniczne - otworzono w 1965 r. W kolejnych latach zaczęto otwierać nowe kierunki kształcenia. Nazwa, którą teraz posługuje się placówka wykształciła się w 1974 r. Rok później szkoła otrzymała sztandar. 3 maja 1995 r. „Mechanik” otrzymał imię marszałka Jóżefa Pilsudskiego. W 1997 r. otworzono w budynku szkoły strzelnicę sportową oraz zbudowano halę sportową. Od 2009 r. w szkole działają klasy mundurowe, a od 2015 r. uczniowie realizują specjalność wojskową i policyjną.

 • Poświęcenie odnowionego sztandaru
 • Przemarsz uczestników uroczystości z kościoła do szkoły
 • Przemarsz uczestników uroczystości z kościoła do szkoły
 • Przemarsz uczestników uroczystości z kościoła do szkoły
 • Przemarsz uczestników uroczystości z kościoła do szkoły
 • Poczty sztandarowe z dowódcą uroczystości
 • Uczniowie klas mundurowych podczas śpiewania hymnu
 • Publiczność zgromadzona na uroczystości
 • Członkowie zarządu powiatu wręczają dyrektorowi szkoły portret Józefa Piłsudskiego
 • Wręczenie prezentów dla szkoły od rady i zarządu powiatu oraz urzędu marszałkowskiego
 • Publiczność zgromadzona na uroczystości
 • Przemówienia kuratora oświaty i reprezentanta wojewody kujawsko-pomorskiego
 • Wręczenie podziękowania dla kuratorium oświaty, na zdjęciu: dyrektor szkoły i kurator
 • Wbijanie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru
 • Przekazanie sztandaru dyrektorowi szkoły
 • Prezentacja nowego sztandaru
 • Pożegnanie starego pocztu sztandarowego
 • Część artystyczna - uczniowie szkoły na scenie
 • Publiczność zgromadzona na uroczystości
 • Część artystyczna - uczniowie szkoły na scenie

wstecz