Jeziora

  • Jezioro Gopło

Jezioro Gopło

Jezioro, leżące w powiecie inowrocławskim, radziejowskim i mogileńskim. Jest największym jeziorem województwa kujawsko-pomorskiego i regionu Kujaw oraz 9. co do wielkości jeziorem w Polsce. Jest to rynnowy zbiornik wodny, pochodzenia polodowcowego, o południkowym przebiegu i rozwidlonym południowym końcu. Rzeką zasilającą i wypływającą z Gopła jest Noteć. Jego linia brzegowa jest niska i urozmaicona, z licznymi zatokami i półwyspami, w niektórych miejscach brzegi zabagnione; liczne są też wyspy. Brzeg Gopła (wschodni) w powiecie radziejowskim znajduje się w Połajewie, które jest popularną w regionie miejscowością wypoczynkową, Przewozie, Byszewie i Połajewku.

Bardzo dobrze rozwinięta linia brzegowa, liczne wysepki oraz płaskie brzegi sprzyjają rozwojowi szuwarów i wilgotnych łąk. Szeroka strefa szuwarów i łąk oraz resztki wilgotnych lasów łęgowych są najcenniejszym elementem szaty roślinnej północnego Nadgopla. W tej części obszaru w strukturze użytkowania dominują grunty orne i łąki, a lasy zajmują niewielką powierzchnię. W części południowej rzeźba terenu jest o wiele bardziej urozmaicona. Jest tam więcej lasów, porastających wydmowe obszary Gopła.

Nad Gopłem znajduje się rezerwat ornitologiczny. Co ciekawe, jezioro zamieszkuje największa słodkowodna ryba Europy - sum europejski.

drukuj (Jezioro Gopło)

wstecz