RPO 2014-2020

  • Logotypy RPO 2014-2020
  • Logotypy RPO 2014-2020

„Stawiam na swoją przyszłość zawodową” - nowy projekt dla uczniów kierunków zawodowych

Powiat Radziejowski jako organ prowadzący szkoły średnie w powiecie rozpoczął realizację nowego projektu pn. "Stawiam na swoją przyszłość zawodową”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. 

  • Logotypy RPO 2014-2020

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Zakończyły się prace termomodernizacyjne Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Powiat Radziejowski otrzymał 85% dofinansowania z Funduszy Europejskich kosztów kwalifikowanych projektu pt. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie” w wysokości 889 158,13 zł.

  • Logotypy RPO 2014-2020

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce

Powiat Radziejowski zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce”. Szkoła przeprowadziła prace remontowe i zakupiła wyposażenie do budynku warsztatów szkolnych w celu stworzenia odpowiednich warunków nauczania zgodnego z rynkiem pracy w zawodach: technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

  • poziom_kolor
  • poziom_kolor

„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły”

Powiat Radziejowski w okresie od 01.04.2019 r. do 31.10.2020 r. realizuje projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  • poziom_kolor

„Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”

W okresie od 2018-04-02 do 2020-03-31 Powiat Radziejowski realizuje projekt „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”, którego celem projektu jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie radziejowskim na 8 kierunkach technicznych i 4 zasadniczych zawodowych poprzez współpracę z pracodawcami w terminie do 30.03.2020 r.
  • poziom_kolor

„Większa wiedza - lepsza przyszłość”

Powiat Radziejowski w okresie od 01.08.2017 r. do 31.08.2018 r. realizuje projekt „Większa wiedza - lepsza przyszłość” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.