Zwykłe

Wykaz stowarzyszeń zwykłych powiatu radziejowskiego

1. Stowarzyszenie Działkowców i Mieszkańców Głuszynka „Pierścień”
Głuszynek 4e, 87-875 Topólka

2. Stowarzyszenie Partnerskie „Kujawy” w Osięcinach
ul. I Armii Wojska Polskiego 21, 88-220 Osięciny

3. Klub kynologiczny w Polsce
ul. Niska 6, 88-200 Radziejów

4. Koło Gospodyń Wiejskich „Bronisławianki”
Bronisław 13, 88-210 Dobre

5. Kujawskie Stowarzyszenie Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową w Osięcinach
ul. Wojska Polskiego 16, 88-220 Osięciny

6. Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów „Ruch i Zdrowie”
ul. Wojska Polskiego 21, 88-220 Osięciny

7. Stowarzyszenie „Szansa dla Bezdomniaków”
ul. Fryderyka Chopina 4/2, 88-200 Radziejów

8. Stowarzyszenie Aktywnych „Masno”
Bartłomiejowice 12, 88-220 Osięciny

9. Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Radziejowie
Skibin 52, 88-200 Radziejów

10. Grupa Rekonstrukcji Historycznych Chorągiew Zaciężna Ziemi Radziejowskiej
ul. Dolna 10, 88-200 Radziejów

drukuj (Stowarzyszenia zwykłe powiatu radziejowskiego)