Powiat Radziejowski

Data

18.01.2020

Imieniny

Małgorzaty, Piotra, Bogumiła

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2020 ROK /

BIP

Treść

» Konkurs z okazji 700. rocznicy koronacji Władysława Łokietka na króla Polski

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie w związku z przypadającą w 2020 roku 700. rocznicą koronacji Władysława Łokietka na króla Polski zaprasza  uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym "Śladami Władysława Łokietka".

Patronat nad konkursem objął Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak.

Cele konkursu to upamiętnienie 700. rocznicy koronacji Władysława Łokietka na króla Polski, pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny i naszego regionu, rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach, promowanie zdolności literackich i plastycznych, wspieranie talentów poprzez nagradzanie oraz ukazywanie ich twórczości szerszej publiczności, pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia.

 Przedmiotem konkursu jest praca literacka lub plastyczna.

W załączniku Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2020-01-13

» Ważny komunikat - rejestracja pojazdów

» Program "Wyrównywanie szans między regionami III"

Starosta Radziejowski informuje o przystąpieniu przez Powiat Radziejowski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.

 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie różnic miedzy regionami w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się, transportowych oraz aktywizację zawodową zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 Obszary programu realizowane w 2020r.:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

Beneficjentami programu są dla :

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

 Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków dla adresatów obszarów B, C, D i  F  ustalono od 09.01.2020r. do 31.01.2020r.

 Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów

 W przypadku obszaru  E  programu  projektodawca  składa wniosek bezpośrednio
do Oddziału PFRON zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania
i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

 

Szczegółowe informacje procedury, zasady, kierunki, warunki brzegowe i wnioski  znajdują się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2020-01-08

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka