Powiat Radziejowski

Data

10.04.2020

Imieniny

Michała, Makarego, Antoniego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2020 ROK /

BIP

Treść

» Informacja

Szanowni Państwo

Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych w dniu 10 kwietnia 2020 roku (piątek) Starostwo Powiatowe w Radziejowie będzie zamknięte.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2020-04-09

» Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia

» Życzenia Wielkanocne

» Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 3 kwietnia 2020 r.

 • autor: Honorata Galczewska Główny Specjalista SL - rzecznik prasowy, data: 2020-04-06

» Newsletter ZUS

Informacje ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, zasiłku opiekuńczym, waloryzacji, 13 emeryturze.

 

» ZUS - komunikat dla przedsiębiorców

» Komunikat Starosty Radziejowskiego - Informacja o tymczasowej pracy urzędu

» UWAGA! Ważne informacje dotyczące kwarantanny

Aplikacja – kwarantanna domowa

Celem ułatwienia w codziennym odbywaniu kwarantanny Ministerstwo Zdrowia uruchomiło mobilną aplikację kwarantanna domowa.

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Aplikacja do pobrana pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2020-03-24

» UWAGA! Ważne informacje - schemat kwarantanny

» Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia epidemii

W dniu 20 marca 2020 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Akt prawny zawiera m.in informacje na temat sposobu postępowania w przypadku osób powracających z za granicy, prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2020-03-21
 • autor: Urszula Nowakowska Kierownik PZDR w Radziejowie, data: 2020-03-20

» Informacja Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego o zawieszeniu kursów na liniach komunikacyjnych

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku informuje, ze w dniach 19-25 marca 2020 r. ogranicza wykonywanie przewozu w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym poprzez zawieszenie wykonywania kursów na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych.

Przyczyną ograniczenia przewozów jest ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju spowodowanego rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

 

 • autor: Beata Krysińska Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., data: 2020-03-19

» Pomoc osobom przebywającym w kwarantannie

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Pomoc osobom w kwarantannie

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz. 

W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej. 

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu

W sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

Potrzebujesz pomocy psychologa? 

Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie. 

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Pomoc dla potrzebujących

Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy takiej jak np. zrobienie zakupów
Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Twojej okolicy.

Chcesz bezinteresownie pomagać osobom potrzebującym?
Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej lub zostaw nam kontakt do siebie!

 

Materiał ze strony:  https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/pomoc-osobom-w-kwarantannie

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2020-03-18
 • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, data: 2020-03-18

» UWAGA! Ważny kontakt

Szanowni Państwo. Informujemy, że w związku z istniejącą sytuacją zagrożenia epidemicznego XIV Sesja Rady Powiatu w Radziejowie, zaplanowana na dzień 18 marca 2020 roku zostaje odwołana. Kolejny termin sesji zostanie podany niezwłocznie po jego ustaleniu.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2020-03-16

» Informacja Dyrektora SPZOZ w Radziejowie

Poniżej kilka ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów SPZOZ w Radziejowie. Informujemy, że ograniczony został ruch pacjentów w szpitalu.

W szpitalu nie ma Koronawirusa

1. Do szpitala można wejść do godziny 17.00 tylko i wyłącznie wejściem/wyjściem głównym. Po godzinie 17, w weekend i święta wejście tylko przez izbę przyjęć, przy wejściu będą Państwo mieć zmierzoną temperaturę ciała przez personel medyczny.

2. Do poradni chirurgicznej wejście przez izbę przyjęć. Będą mieć Państwo zmierzoną temperaturę ciała przez personel medyczny.

3. Wejście do poradni specjalistycznych - wejście główne.

4. Do przychodni Rejonowej w szpitalu obowiązuję 1 wejście ( dobudowane wejście)

5. W szpitalu zamontowane są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk zachęcam do używania.

6. Wejście od parku, od optyka, przejście do orzecznictwa zamknięte.

7. Zachęcam do porad telefonicznych z przychodnią.

 • autor: Dyrektor SPZOZ w Radziejowie, data: 2020-03-13

» Dotacja z Fundacji mBanku na organizację Powiatowej Olimpiady Matematycznej pod patronatem Wójta Gminy Osięciny

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” w Pocierzynie, które jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II i Niepubliczne Przedszkole w Pocierzynie decyzją Zarządu Fundacji mBanku otrzymało dotację w kwocie 4660 zł na dofinansowanie projektu pn.: „ Powiatowa Olimpiada Matematyczna pod Patronatem Wójta Gminy Osięciny”.

Celem projektu jest:

 • rozwijanie i poszerzanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 • poszerzanie wiedzy matematycznej i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów,
 • lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy matematycznej w praktyce,
 • stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia,
 • motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 • pokazywanie piękna matematyki poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów,
 • zachęcanie innych do podejmowania tego typu inicjatyw,
 • promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.  

W ramach projektu planuje się zorganizowanie Powiatowej Olimpiady Matematycznej. Patronat nad Olimpiadą obejmie Wójt Gminy Osięciny – pan Jerzy Izydorski. Olimpiada skierowana będzie do uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej. Do udziału zaproszeni zostaną uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Powiatu Radziejowskiego. Olimpiada składała się będzie z dwóch etapów: etap I - eliminacje szkolne, uczniowie napiszą w swoich szkołach test, przygotowany przez osoby wchodzące w skład Komitetu organizacyjnego. Po napisaniu testu, nauczyciele prześlą prace do siedziby Komitetu organizacyjnego, który sprawdzi prace i wyłoni 20 osób z najlepszymi wynikami. Osoby te zakwalifikowane zostaną do kolejnego etapu powiatowego, który odbędzie się w siedzibie Organizatora w określonym w Regulaminie terminie. Etap powiatowy polegał będzie na napisaniu testu, który zostanie sprawdzony na miejscu. Komisja po sprawdzeniu prac wyłoni trzech finalistów zajmujących kolejno miejsca od I - III. Tego samego dnia nastąpi uroczyste podsumowanie Olimpiady, wręczenie naród za zajęcie miejsc od I - III, nagród pocieszenia i dyplomów dla wszystkich uczestników.

Adresatami projektu będą uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych z Powiatu Radziejowskiego.

Dziękujemy bardzo mFundacji za przyznanie dotacji.

 • autor: Anna Dzioba, data: 2020-03-12

» „Wyspa Kobiet”

W dniu 6 marca 2020 r. Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak wziął udział w IV edycji wydarzenia dedykowanego paniom z okazji Dnia Kobiet pt. „Wyspa Kobiet”. Organizatorkami imprezy były Jolanta Szyper oraz Anna Kwiatkowska.

„Wyspa Kobiet” rozpoczęła się od życzeń Starosty dla wszystkich przybyłych pań oraz organizatorkom, którym wręczył kwiaty i symboliczne upominki.

Jak co roku impreza ta odbywa się pod patronatem honorowym Starosty Radziejowskiego, a także jest ona dofinansowana przez Powiat Radziejowski.

 • autor: fot. Mirosław Kowalski

» Powiat Radziejowski gościł młodych artystów

5 marca 2020 r. odbyła się w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie IX edycja Regionalnego Przeglądu Muzycznego „King of the stage”. Przegląd zorganizowany przez Annę Alwin i Zbigniewa Kozłowskiego zaszczycił obecnością Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak.  W wokalnych zmaganiach wzięło udział blisko sześćdziesięciu młodych artystów z województwa kujawsko-pomorskiego.

W jury zasiedli: Beta Lipska - absolwentka Szkoły Muzycznego we Włocławku, Kamila Sikorska - nauczyciel w Szkole Muzycznej w Radziejowie, Andrzej Muchar- lider zespołu „Prezydent” z Włocławka oraz Mateusz Grzesiak - muzyk z Radziejowa.

Starosta Radziejowski wręczał nagrody i wyróżnienia najlepszym wykonawcom, których fundatorem był m.in. Powiat Radziejowski. Zaś główna nagroda ufundowana przez marszałka Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego trafiła do laureatki IX Przeglądu -Sandry Wachowicz z Lubrańca.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 • autor: fot. Mirosław Kowalski , data: 2020-03-05

» Główny Urząd Statystyczny z Bydgoszczy z wizytą u Starosty Radziejowskiego

     W dniu 4 marca 2020 r. odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Jarosława Kołtuniaka z Zastępcą Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Wiolettą Szałkiewicz. Tematem spotkania było omówienie informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie odbywał się od 1 września do 30 listopada 2020 r. oraz o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w terminie  od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Powszechny Spis Rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

-osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

-osób prawnych;

-jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

     Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

-Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;

-odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

-odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Spisy rolne mają na celu zebranie danych oraz pokazania struktury poszczególnych gospodarstw rolnych.
     W trakcie spisu rolnego gospodarz będzie zobowiązany do przekazania informacji dotyczących: danych osobowych użytkownika gospodarstwa, sposobu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, stosowanych form nawożenia, wykorzystywania środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, liczby budynków gospodarskich, liczby i mocy ciągników rolniczych i innych maszyn rolniczych.
Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS.       

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

-osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;

-mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

   Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana przeprowadzić samopis internetowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rachmistrzowie spisowi będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

  Zakres informacyjny spisu będzie dotyczył: charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 i w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 nie ma pytań o zarobki i dochody.

 

 

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2020-03-06

» Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

  Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, od 10 lat i poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

  W związku z obchodami wicestarosta radziejowski Grzegorz Piasecki 28 lutego 2020 r. uczestniczył w inauguracji wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które miały miejsce z Bydgoszczy, gdzie wraz z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Radziejowskiego Krzysztofem Rosińskim wzięli udział we Mszy Świętej w intencji Wyklętych oraz złożyli kwiaty w miejscu prawdopodobnego spoczynku ofiar zabitych przez komunistycznych zbrodniarzy. Wraz z młodzieżą Zespołu Szkół Mechanicznych wzięli też udział w konferencji w Urzędzie Wojewódzkim przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

  Zaś 1 marca br. wicestarosta wraz z Grupą Rekonstrukcyjną AK z Piotrkowa Kujawskiego oddali hołd Żołnierzom Niezłomnym w miejscu poświęconym ich pamięci w Znaniewie  gm.Topólka.

  Również 1 marca Radziejowski Dom Kultury wziął udział po raz pierwszy w VIII ogólnopolskiej edycji biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu.

   3 marca br. wicestarosta uczestniczył w obchodach zorganizowanych przez Miejski Zespół Szkół w Radziejowie, podczas których uroczystym koncertem podsumowano kolejną edycję konkursu literacko-plastycznego "W hołdzie Wyklętym...",którego współorganizatorem było Forum Samorządowe i IPN, a jednym ze sponsorów nagród Starostwo Powiatowe. Obecna też była Kujawsko-Pomorska Wicekurator Oświaty p. Maria Mazurkiewicz oraz bratanek legendarnego żołnierza wyklętego „Szarego” p. Jerzy Gadzinowski.

   Wreszcie 4 marca nastąpiło zakończenie obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklęty” w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce, gdzie harcerze oraz uczniowie z miejscowej szkoły podstawowej, z inicjatywy p. Dyrektora SP oraz Wójta gminy przedstawili wspaniały montaż słowno-muzyczny poświęcony Żołnierzom Wyklętym.

Społeczeństwo powiatu radziejowskiego wzięło aktywny i godny udział w uczczeniu pamięci Żołnierzy Niezłomnym.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2020-03-05
 • autor: Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Radziejowski Dom Kultury, Grzegorz Piasecki, data: 2020-03-05

» Spotkanie robocze ws. koronawirusa

4 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie z inicjatywy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie dotyczące omówienia sytuacji w związku z koronawirusem.

W spotkaniu uczestniczyli wicestarosta powiatu Grzegorz Piasecki, sekretarz powiatu Małgorzata Chłodzińska, przedstawiciele radziejowskich służb: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji oraz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Podczas spotkania omawiano bieżącą sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem, działania jakie będą podejmowane przez poszczególne służby w momencie pojawienia się wirusa, a także metody zapobiegania zakażeniom.

Koronawirus SARS-CoV-2 to nowy typ wirusa, jeden z siedmiu znanych typów koronawirusa, który wywołuje infekcje COVID-19 u ludzi. wirus przenosi się drogą kropelkową, może spowodować zachorowanie na COVID-19 z objawami przypominającymi grypę - m.in. wysoką gorączkę, kaszel, kłopoty z oddychaniem. U części chorych zakażenie koronawirusem może spowodować ciężkie zapalenie płuc.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2020-03-04

» Platforma żywnościowa

Wojewoda Kujawsko-Pomorski informuje, że Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) podjął przygotowania w celu utworzenia giełdy obrotu towarami rolno-spożywczymi pod nazwą Platforma Żywnościowa. Opracowanie i wdrożenie Platformy Żywnościowej jest wynikiem innowacyjnego projektu finansowego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest utworzenie platformy handlu-giełdy, która  umożliwi uczestnikom rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie również kontraktów terminowych.

Przygotowanie nowego narzędzia KOWR powierzono konsorcjum, którego liderem jest Giełda Papierów Wartościowych S.A.

W pierwszej fazie działania Platformy Żywnościowej (marzec-sierpień 2020 r.) zaplanowano przeprowadzenie pilotażu. Do obrotu zostanie wprowadzona pszenica w trzech klasach jakościowych (A,B,C) określonych przez Giełdę Papierów wartościowych S.A. na podstawie konsultacji z rynkiem. Uczestnicy będą mogli zawierać rzeczywiste transakcje kupna-sprzedaży z wykorzystaniem systemu magazynów autoryzowanych i domów maklerskich.

Uruchomiono również na potrzeby tworzonej Platformy stronę internetową: www.platformazywnosciowa.com.pl na której zamieszczono szereg informacji, w tym harmonogram szkoleń stacjonarnych i moduł szkoleń elektronicznych.

 • autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, data: 2020-03-02

» Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Kobiet

Dnia 6.03.2020 r.(piątek) o godz.17.00

z okazji Dnia Kobiet  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie  

zaprasza na koncert (Fletnia Pana), OLEGA DOWGALA prof. Konserwatorium we Lwowie.

 • autor: MiPBP w Radziejowie, data: 2020-03-02

» Szkolenie służb ratowniczych na temat wypadków masowych

17 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radziejowie odbyło się szkolenie dla służb ratowniczych dotyczące zasad postępowania w wypadkach masowych. Organizatorem szkolenia był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie pod patronatem Starosty Radziejowskiego.

Szkolenie rozpoczęło się przywitaniem uczestników przez dyrektora SPZOZ w Radziejowie Sebastiana Jankiewicza oraz przez Starostę Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka. Szkolenie poprowadził dr nauk o zdrowiu Dominik Chmiel, kierownik koordynacji ratownictwa medycznego w radziejowskim szpitalu.

W szkoleniu uczestniczyli ratownicy medyczni szpitali z ościennych powiatów, pracownicy wojewódzkiej dyspozytorni ratownictwa medycznego 112 z Torunia, studenci CM w Bydgoszczy, policjanci z Bydgoszczy oraz Radziejowa, ratownicy WOPR z Kruszwicy, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie oraz ratownicy medyczni z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

Szkolenie z zasad postępowania w wypadkach masowych było okazją do uzupełnienia wiedzy przez uczestników ale także podzieleniem się swoimi doświadczeniami o wypadkach masowych w codziennej pracy służb ratowniczych.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2020-02-17

» Spotkanie sprawozdawcze Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Radziejowskiego

12 lutego 2020 w Czołowie odbyło się spotkanie sprawozdawcze członkiń Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu radziejowskiego. Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności Powiatowej Rady za  ubiegły rok. W pierwszej kolejności zebrani wysłuchali sprawozdania merytorycznego odczytanego przez przewodniczącą Powiatowej Rady KGW    Urszulę Rosół. Przedstawiono wszystkie zrealizowane w okresie sprawozdawczym działania sfinansowane z dotacji budżetu powiatu.  Następnie przewodniczące gminne  poszczególnych kół przedstawiły sprawozdanie z działalności za ubiegły rok. Wymieniano szereg przedsięwzięć zrealizowanych i podejmowanych przez poszczególne koła. Dowiedzieliśmy się jak prężnie działały kobiety wiejskie  i jak wiele podejmowały inicjatyw w poprawę jakości życia na wsi    

Nadmienić należy, iż na terenie powiatu działa  46 Kół Gospodyń Wiejskich, z czego 13 kół  dokonało w 2019 roku formalnej rejestracji  w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o kołach gospodyń wiejskich i tym samym mają możliwość korzystanie ze środków rządowych.   

W spotkaniu uczestniczyli; Kierownik Powiatowy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Urszula Nowakowska oraz  Wicestarosta Grzegorz Piasecki, który  podziękował  wszystkim członkiniom za aktywną  pracę społeczną  oraz zaangażowanie w promocje naszego powiatu  i za udaną współpracę.

 • autor: Małgorzata Patyk, data: 2020-02-12
 • autor: Organizatorzy, data: 2020-02-11

» Zmiana godziny urzędowania w dniu 30.01.2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.01.2020 r. (czwartek) Starostwo Powiatowe w Radziejowie czynne będzie do godz.14.45.

» Regionalny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”

Regionalny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda” wystartował 16 stycznia 2020r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. Celem konkursu była prezentacja dorobku artystycznego solistów, popularyzacja śpiewania kolęd i pastorałek oraz piosenek o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych młodych wokalistów, amatorów. Przesłuchania młodych artystów ze szkół podstawowych regionu trwały dwa dni. Na scenie pojawiło się 70 solistów, którzy wykonali kolędy i pastorałki w różnych aranżacjach.

W konkursowym jury zasiedli: Danuta Wielgosz, Beata Lipska, Aleksandra Ziółkowska, Janusz Jagodziński, Karol Brzykcy. Podczas przesłuchań jury oceniało warunki głosowe uczestników, interpretację utworów, ogólny wyraz artystyczny, muzykalność, poprawność pod względem językowym i dykcyjnym. Po przesłuchaniu uczestników konkursu jury wyłoniło laureatów:

I kategoria - soliści klas 1-4 szkół podstawowych:

Grand Prix - Julia Przybylska

1 miejsce - Kinga Podlasińska

2 miejsce - Natalia Mordyl

3 miejsce - Barbara Charysz

II kategoria - soliści z klas 5-8 szkół podstawowych:

Grand Prix - Julia Wiśniewska

1 miejsce - Julia Mordyl

2 miejsce - Zuzanna Matusiak

3 miejsce - Bartosz Augustyniak

Zwieńczeniem konkursu był koncert galowy w trakcie którego laureaci otrzymali nagrody i przypomnieli jeszcze raz wykonane przez siebie kolędy i pastorałki. Publiczność była zachwycona występami i nagradzała wykonawców gromkimi brawami. Młodzi artyści i ich opiekunowie podkreślali wysoki poziom artystyczny i bardzo dobrą organizację oraz kujawską gościnność. Uczestnicy zapewniali, że wrócą za rok.

Sukces organizacyjny konkursu, nie byłby możliwy bez wsparcia lokalnych przedsiębiorców i instytucji. Dziękujemy za pomoc podczas organizacji konkursu oraz wsparcie działań szkoły. Na szczególne podziękowania organizatorów zasługują: 

•        Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim

•        Bank Spółdzielczy w Radziejowie

•        ROLHOD spółka z o. o. w Wąsewie

•        Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

•        Piekarnia ALS w Radziejowie

•        Zakład Cukierniczo - Piekarniczy AS w Piotrkowie Kujawskim

Pomysłodawcami i głównymi organizatorami byli nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie: Wioletta Chrzanowska, Karol Brzykcy i Krzysztof Chrzanowski. Nad aranżacją sceny czuwała Pani Aurelia Barczak, a słodki poczęstunek przygotowali uczniowie klas gastronomicznych pod opieką Pani Ewy Estkowskiej i Katarzyny Matykiewicz.

 • autor: ZSM, data: 2020-01-28
 • autor: ZSM, data: 2020-01-28

» Rolniku, Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski na budowę/renowację zbiorników retencyjnych

 

Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że w związku z przyjęciem w dniu 6 grudnia 2019 r. przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały nr 47/2190/19 w sprawie regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zasada rozliczania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne z terenu działania Spółki mają możliwość składania wniosków na budowę/renowację zbiorników retencyjnych. Wnioski mogą również składać samorządy gminne posiadające zbiorniki wymagające renowacji lub grunty, na których zasadna byłaby budowa takich zbiorników.

Treść uchwały, regulamin oraz załączniki do regulaminu dostępne pod adresem: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-47219019-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-6-grudnia-2019-r-w-sprawie-regulaminu-naboru-i-rozpatrywania-wnioskow-dotyczacych-realizacji-zadan-okreslonych-w-ustawie-o-ochron/

 

Wnioski należy składać bezpośrednio do Zarządu Województwa w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń bądź za pośrednictwem poczty lub platformy e-PUAP.

Termin składania wniosków na budowę/renowację zbiorników retencyjnych upływa w dniu 31 marca i dotyczy danego roku, w którym planowana jest realizacja zadania.

Do wniosku należy dołączyć:

-wypis z Rejestru ewidencji gruntów i budynków potwierdzających własności nieruchomości

-wyrys z mapy ewidencyjnej (kopia mapy ewidencyjnej) potwierdzony przez Starostwo, z zaznaczonym obszarem przeznaczonym na budowę/renowację zbiornika wodnego skali minimalnej 1:2000

-kopię operatu wodnoprawnego

-kosztorys inwestorski lub przedmiar planowanych robót dla inwestycji

-zgłoszenie do właściwego Starostwa Powiatowego realizacji zbiornika retencyjnego (dot. zbiornika o pow. do 0,10 ha) lub pozwolenie na budowę i pozwolenie wodnoprawne (dot. pozostałych zbiorników)

-opinię osoby posiadającej uprawnienia w zakresie melioracji potwierdzające celowość i zasadność wykonania zgłoszonych we wniosku robót.

W sprawie pytań kontakt z Departamentem Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego pod nr tel. 56 621 59 18 lub 56 621 59 33

 

 

 

 

 • autor: Edyta Zakrzewska Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji, data: 2020-01-28

» Oddawali krew

W dniu 27 stycznia 2020 r. przy Starostwie Powiatowym w Radziejowie po raz pierwszy w Nowym Roku krwiodawcy oddali krew w specjalnie przygotowanym do poboru krwi ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy.
Harmonogram poboru krwi w roku 2020 przy Starostwie Powiatowym w Radziejowie:

27.01.2020, 24.02.2020, 23.03.2020, 27.04.2020, 25.05.2020, 22.06.2020, 27.07.2020, 24.08.2020, 28.09.2020, 26.10.2020, 23.11.2020, 28.12. 2020 w godzinach 10-16.30 przy Starostwie Powiatowym w Radziejowie.

Wszyscy chętni, którzy chcą oddawać krew mogą zapoznać się z niezbędnymi informacjami na stronie:

http://www.rckik-bydgoszcz.com.pl/index.php

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2020-01-27

» Polonez nie tylko na sali bankietowej

Uczniowie z Zespołu Szkół RCKU w Przemystce rozpoczęli w środę 22 stycznia br. przygotowania do balu studniówkowego pięknym polonezem na radziejowskim rynku, chcieliśmy w ten sposób wzbudzić wspomnienia i przypomnieć mieszkańcom ich bale studniówkowe. Polonez jest tanecznym symbolem kultury polskiej, wyrażającym sarmacki etos rycerski oraz normy obyczajowe w relacjach towarzyskich w tym szczególnie międzypokoleniowych i damsko-męskich. Chociaż pogoda była bardziej zimowa i deszczowa to nie przeszkodziło młodzieży, nauczycielom i dyrekcji szkoły na odtańczenie staropolskiego „chodzonego” dla mieszkańców Radziejowa. Taniec ten rozpoczyna zawsze bal studniówkowy i zabawę  do samego rana, a na balu Przemystki spotkamy się w najbliższą sobotę w Wieńcu. Polonez „na rynku” zatańczony został po raz pierwszy, ale jesteśmy przekonani, że wspaniała zabawa i uśmiechy uczniów zdecydują, że stanie się to tradycją naszej szkoły i Radziejowa.

 • autor: ZSRCKU w Przemystce, data: 2020-01-24

» 700. rocznica koronacji Władysława Łokietka na króla Polski

20 stycznia 2020 r. Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak uczestniczył w uroczystości z okazji 700. rocznicy koronacji Władysława Łokietka na króla Polski. Organizatorem tego wydarzenia było Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie, którego patronem jest Władysław Łokietek.

Zaproszonych gości obchodów przywitał dyrektor LO Grzegorz Sobczak.Uczniowie przygotowali dla gości bogaty repertuar artystyczny na temat patrona swojej szkoły.

Z okazji 700.rocznicy koronacji Władysława Łokietka na króla Polski Liceum Ogólnokształcące przygotowało również dla uczniów szkół podstawowych konkurs literacko-plastycznym "Śladami Władysława Łokietka", którego patronatem był Starosta Radziejowski. Podczas uroczystości autorzy wyróżnionych prac zostali nagrodzeni.

 

 

 • autor: Monika Czyżewska , data: 2020-01-24
 • autor: LO w Radziejowie, data: 2020-01-24

Dnia 29 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 r.
 6. Dyskusja.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.
  1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji,
  2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  3. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 8. Dyskusja.
 9. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego za 2019 r.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie z działalności Rady i jej komisji za 2019 r.
 12. Dyskusja
 13. Przerwa.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej  wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce,
  2. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce,
  3. likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie,
  4. likwidacji Uzupełniającego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie,
  5. powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  6. powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  7. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Gminy Dobre,
  8. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok,
  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020 – 2028.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.
 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2020-01-22

» Uczeń z Przemystki laureatem XXII konkursu im. prof. Sokołowskiego

Prestiżowym konkursem dla uczniów szkół średnich jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego, którego XXII edycja odbyła się 6 grudnia 2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wzięło w niej udział 128 uczestników reprezentujących szkoły z całej Polski.                                                                                           Konkurs wymaga szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii, a także dobrej znajomości procesów gospodarczych i warunków funkcjonowania gospodarki. Tym bardziej cieszy fakt, że w ścisłym gronie jego laureatów znalazł się uczeń klasy III Technikum Ekonomicznego z Zespołu Szkół RCKU w Przemystce - Jakub Gajewski, który uplasował się na IX miejscu w kraju, wykazując się ogromną wiedzą i otworzył sobie drogę na wybrany kierunek studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Inni laureaci reprezentowali renomowane szkoły, głównie licea ogólnokształcące, z Poznania, Torunia, Ełku i Bydgoszczy, m.in. VIII LO w Poznaniu, V LO w Toruniu czy Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, które  w rankingu liceów ogólnokształcących 2020 znalazło się na I miejscu w kraju.

Uroczystość wręczenia nagród, na którą został zaproszony laureat i jego opiekun – Pan Marian Bandyszewski, odbyła się 11 stycznia 2020 r. w Auli UMK w Toruniu  i została połączona z rozdaniem dyplomów absolwentom studiów magisterskich .

Zespół Szkół RCKU w Przemystce to placówka z tradycjami, powszechnie znana z wysokiej jakości kształcenia. W bieżącym roku znalazła się na 17 miejscu w województwie kujawsko – pomorskim i 254 miejscu w kraju w rankingu ,,Perspektyw”.

    

 • autor: ZSRCKU w Przemystce, data: 2020-01-21

» Ferie w bibliotece

 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie, data: 2020-01-21

» „Bezpieczne ferie”- przestrogi dla dzieci i rodziców

Zimowe ferie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczną się 27 stycznia i potrwają do 9 lutego. Ferie dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas relaksu i odpoczynku, jednak, aby przebiegły szczęśliwie i wszyscy wrócili wypoczęci do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w trakcie ferii zimowych to nie tylko drogi, auta i piesi. To także dzieci i wypoczynek. Warto pamiętać o najważniejszych zasadach.

Jak spędzić bezpiecznie ferie? Porady dla dzieci i rodziców:

1. Przestrzegaj dziecko, aby zostając same w domu, nie otwierało drzwi nieznajomym.

2. Zwróć uwagę na sposób bezpiecznego przechowywania kluczy do mieszkania, którymi dysponuje dziecko.

3. Porozmawiaj ze swoim dzieckiem, aby  bawiło się tylko na nadzorowanych lodowiskach  i ślizgawkach. Będziemy wtedy pewni, że  ma zapewnioną opiekę osób dorosłych. Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne jest bardzo niebezpieczne!

4. Przypomnij dziecku, że jezdnia to miejsce przeznaczone dla samochodów, a nie do zabaw, czy ślizgania się.

5. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu.

6. Gdy Twoje dziecko wybiera się na dyskotekę, przypomnij mu, aby:

 - wybierało znane sobie lokale lub te sprawdzone przez zaufanych kolegów, znajomych,

- nigdy nie wychodziło z domu bez przekazania informacji o miejscu pobytu, porze powrotu do domu, osób z którymi przebywa itp.,

- było ostrożne w zawieraniu nowych znajomości z przypadkowo napotkanymi osobami, odchodząc od stolika, przy którym siedziało, nie pozostawiało bez nadzoru napojów, które spożywało.

7. Jeżeli dziecko wyjeżdża na zimowisko, sprawdź czy organizator ma zezwolenie na prowadzenie zorganizowanego wypoczynku w oferowanym miejscu i czy zapewnia dzieciom opiekę medyczną.

8. Przypomnij dziecku o obowiązujących na stokach przepisach i zasadach bezpieczeństwa. niepełnoletni do ukończenia 16 roku życia  mają obowiązek używania kasku ochronnego konstrukcyjnie przeznaczonego do jazdy na nartach czy snowboardzie.

Od stycznia policjanci prowadzą też kampanię informacyjno-edukacyjną "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku", w ramach której promują odpowiedzialne postawy narciarzy i snowboardzistów. Elementem kampanii jest też konkurs plastyczny pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, kierowany do dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu FIS. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Komendanta Głównego Policji oraz Fundację PZU. Dedykowana strona internetowa www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku.

Okres ferii zimowych wiąże się z nasileniem ruchu na drogach, dlatego podczas prowadzonych kontroli policjanci zwracać będą szczególną uwagę, na autokary przewożące dzieci i młodzież. Organizatorzy wycieczek z terenu pow. radziejowskiego, którzy chcą sprawdzić autokar przed wyjazdem, proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia(z kilkudniowym wyprzedzeniem), pod nr tel. 542318428 lub  542318400. 

 

 • autor: asp. szt. Marcin Krasucki, data: 2020-01-21

» Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie ogłasza Powiatowy Konkurs

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie
ogłasza POWIATOWY KONKURS

na interpretację myśli Św. Jana Pawła II

„ Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze, kultura jest tym przez co człowiek staje się bardziej człowiekiem”.


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.


REGULAMIN

Organizator i czas trwania konkursu:

 - Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.
 - Czas trwania konkursu 01.02.2020 – 30.04.2020r. (decyduje data stempla pocztowego).

Cele konkursu:
- kształtowanie myśli i postaw humanistycznych,

- wrażliwość na kulturę,

- rozwój świadomości historycznej.
 

Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe.

2. Uczestnicy nadsyłają prace w formie pisemnej pocztą lub dostarczają je osobiście. Praca pisemna nadesłana na konkurs musi być opatrzona godłem czyli dowolnie wybraną przez uczestnika nazwą,  pod którą będzie On brał udział w konkursie. Nazwa ta ma na celu zapewnienie anonimowości  uczestnika konkursu, tak aby nadesłane prace mogły być ocenione w pełni obiektywnie.

Do nadesłanych lub dostarczonych osobiście prac,  należy także dołączyć w zaklejonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem co praca pisemna),  imię i nazwisko autora pracy, adres, nr telefonu i adres e-mail. Należy ponadto załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu

3.  Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, 88-200 Radziejów, ul. Objezdna 33  z dopiskiem POWIATOWY KONKURS na interpretację myśli Św. Jana Pawła II „ Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze, kultura jest tym przez co człowiek staje się bardziej człowiekiem”. Prace można nadsyłać lub dostarczać osobiście w dowolnym terminie podczas całego okresu trwania konkursu  od 01.02.2020 do 30.04.2020r.
4.  Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
5.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie, prasie lokalnej oraz innych formach utrwaleń.

6. Cele przetwarzania danych osobowych w Konkursie

na interpretację myśli Św. Jana Pawła II „ Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze, kultura jest tym przez co człowiek staje się bardziej człowiekiem”.

 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu:
w celach statystycznych, celach związanych z przyznaniem nagród,  publikacją nagrodzonych  prac w prasie lokalnej oraz informacjami w mediach (facebook, strona internetowa biblioteki), zawierającymi wizerunek oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane przez autorów podczas rozstrzygnięcia Konkursu 18 V 2020r. Przewiduje się jedynie osobisty odbiór nagród.
Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.

Nagrody:

Przewiduje się nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie

Uwagi:
– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac bez honorarium autorskiego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury Konkursu.
Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod nr tel. (054) 285 32 80 oraz na stronie internetowej
www.bibliotekaradziejow.cdx.pl w dziale KONKURSY lub bezpośrednio w siedzibie radziejowskiej biblioteki.

 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie, data: 2020-01-21

» Konkurs z okazji 700. rocznicy koronacji Władysława Łokietka na króla Polski

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie w związku z przypadającą w 2020 roku 700. rocznicą koronacji Władysława Łokietka na króla Polski zaprasza  uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym "Śladami Władysława Łokietka".

Patronat nad konkursem objął Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak.

Cele konkursu to upamiętnienie 700. rocznicy koronacji Władysława Łokietka na króla Polski, pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny i naszego regionu, rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach, promowanie zdolności literackich i plastycznych, wspieranie talentów poprzez nagradzanie oraz ukazywanie ich twórczości szerszej publiczności, pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia.

 Przedmiotem konkursu jest praca literacka lub plastyczna.

W załączniku Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 • autor: Monika Czyżewska, data: 2020-01-13

» Ważny komunikat - rejestracja pojazdów

» Program "Wyrównywanie szans między regionami III"

Starosta Radziejowski informuje o przystąpieniu przez Powiat Radziejowski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.

 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie różnic miedzy regionami w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się, transportowych oraz aktywizację zawodową zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 Obszary programu realizowane w 2020r.:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

Beneficjentami programu są dla :

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

 Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków dla adresatów obszarów B, C, D i  F  ustalono od 09.01.2020r. do 31.01.2020r.

 Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów

 W przypadku obszaru  E  programu  projektodawca  składa wniosek bezpośrednio
do Oddziału PFRON zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania
i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

 

Szczegółowe informacje procedury, zasady, kierunki, warunki brzegowe i wnioski  znajdują się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska Sekretarz Powiatu Radziejowskiego, data: 2020-01-08

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka

baner toplayer
Życzenia Wielkanocne