Powiat Radziejowski

Data

17.11.2019

Imieniny

Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Aktualności / 2019 ROK /

BIP

Treść

» Kolejne wyzwania dla regionu

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 7 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie odbyło się spotkanie włodarzy z terenu powiatu w celu omówienia wyzwań rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego. Wdrażanie już przez okres 6 lat Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ stało się okazją do przedstawienia diagnozy stanu rozwoju społecznego-gospodarczego naszego województwa przez Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego pana Adama Stańczyka. Przeprowadzane analizy posłużą podejmowaniu decyzji przy programowaniu rozwoju województwa. Warto zwrócić uwagę, że przez kilka lat wskaźniki społeczno - gospodarcze uległy przewartościowaniu. Dlatego istotny jest udział wójtów, burmistrzów i starosty w  ustaleniu działań priorytetowych na kolejne lata o znaczeniu strategicznym dla powiatu radziejowskiego, aby można było finansowo wspierać obszary problemowe.

Z dotychczasowej analizy procesu realizacji Strategii wynika, że zdecydowana część wskazanych w ww. dokumencie przedsięwzięć została już zrealizowana lub znajduje się
w zaawansowanej fazie realizacji. Jednocześnie, ze względu na utratę ich aktualności wynikającej ze zmiany uwarunkowań rozwoju całego województwa, z realizacji kilkunastu przedsięwzięć w ogóle zrezygnowano. Ponadto zmiany jakie zachodzą w systemie zarządzania rozwojem kraju oraz zbliżający się nowy okres programowania 2021-2027 tworzą nowe uwarunkowania rozwoju. Dlatego też obecna Strategia nie jest już dokumentem, który pozwala na w pełni efektywne prowadzenie polityki rozwoju regionu i wskazuje się na potrzebę rozpoczęcia prac nad nową strategią rozwoju województwa.

Na spotkaniu uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami i problemami, a także potencjałami, które są zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi gminami. To pierwsze, ale na pewno nie ostatnie spotkanie. Dzięki partnerskiemu podejściu do polityki rozwoju województwa i wypracowanym dotychczas dobrym praktykom samorządowcy będą mogli skutecznie zabiegać o wsparcie dla swoich inicjatyw społecznych i gospodarczych.

  • autor: Edyta Kozłowska, data: 2019-11-08
  • data: 2019-11-08

wstecz

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka